Scrieri EGWhite

Adevărul despre îngeri

Adevărul despre îngeri

Deşi Biblia descrie îngerii ca solii lui Dumnezeu ce îndeplinesc voia Sa pe pământ, concepţiile greşite cu privire la natura lor şi rolul lor în problemele omeneşti abundă. Ellen White a ridicat adesea vălul ce desparte lumea văzută de cea nevăzută, prezentând adevărul despre îngeri şi implicarea lor în evenimentele pământului, aşa cum Dumnezeu le descoperea minţii ei. Începând cu rebeliunea lui Lucifer în ceruri şi continuând cu lucrarea îngerilor după sfârşitul păcatului, acest volum oferă o vedere din culisele existenţei şi activităţii îngerilor aşa cum îşi îndeplinesc lucrarea din ceruri. Cel mai bun lucru dintre toate este că vă va ajuta să vă bucuraţi de părtăşia cu îngerii în umblarea voastră zilnică cu Dumnezeu.

Read Contents Details
Un apel solemn

Un apel solemn

Această publicaţie include şapte capitole ale publicaţiei originale cu autori multipli, Un Apel Solemn faţă de Viciul Ascuns şi abuzurile şi excesele vieţii de căsătorie, compilată de James White. Acele fragmente de text ale Ellen G. White sunt şi ele prezentate—chiar mai cuprinzător—în Căminul Advent, Secţiunea V şi în Îndrumarea copilului, Secţiunea XVI.

Read Contents Details
Biserica rămăşiţei şi viitorul bisericii advente

Biserica rămăşiţei şi viitorul bisericii advente

“Lumina străluceşte în întuneric.” Acest atribut special al lucr[rii lui Hristos a fost caracteristica definitorie a bisericii Sale de-a lungul veacurilor. Şi poporul lui Dumnezeu, fiind în, dar nu din lume, este descris a fiind rămăşiţa Sa şi comoara Sa specială—o lumină în lumea întunecată. Având în vedere acest lucru, Biserica rămăşiţei reuneşte scrierile cele mai aplicabile subiectului, pentru a oferi ub tqablou viu al bisericii lui Dumnezeu, organizarea ei şi lucrarea ei astăzi în lume.

Read Contents Details
Calea către Hristos

Calea către Hristos

Mii au devenit familiarizaţi cu Isus prin intermediul acestei mici cărţi, Calea către Hristos. Şi i-a ajutat pe şi mai mulţi, inclusiv pe cei umblau cu El de mulţi ani, să-l cunoască mai bine.
În doar treisprezece capitole scurte, veţi descoperi paşii necesari pentru găsirea unei prietenii veşnice cu Isus. Veţi citi despre iubirea Sa pentru voi, pocăinţa, credinţa şi acceptarea, crescând asemenea Lui, privilegiul rugăciunii, ce să facem cu îndoiala şi cum să vă petreceţi zilele bucurându-vă în cel mai bun Prieten, Isus.

Read Contents Details
Căminul adventist

Căminul adventist

Această compilaţie conţine consiliere practică pentru familiile creştine, inclusiv un ghid despre unde să fie aşezat căminul şi cum să fie făcut cât mai plăcut, precum şi sfaturi despre cum să ne înţelegem cu ceilalţi membri ai familiei.

Read Contents Details
Credinţa şi faptele

Credinţa şi faptele

Mântuirea este numai prin credinţă, dar credinţa nu este niciodată singură.
Acesta este mesajul acestor 18 lecturi (scrise între 1881-1902) despre subiectul mântuirii. Nestemata acestei colecţii este un manuscris din 1890, probabil cea mai semnificativă declaraţia a Ellen-ei G. White despre îndreptăţirea prin credinţă, scrisă în timpul efervescenţei teologice ce a urmat Conferinţei Generale de la Minneapolis din 1888.
În timp ce accentua importanţa ascultării, ea scria, “Este cu neputinţă să se realizeze ceva în poziţia noastră înaintea lui Dumnezeu sau în darul lui Dumnezeu pentru noi prin meritele creaturii. ... Îndreptăţirea este în întregime prin har şi nu se poate obţine prin nici o lucrare pe care oamenii căzuţi ar putea-o întreprinde. ... Orice faptă pe care omul ar putea-o restitui lui Dumnezeu ar fi mai puţin decât nimic.”
Acest volum portretizează un Dumnezeu al harului care îmbrăţişează fiecare suflet păcătos ce-I acceptă oferta neprihănirii prin cred

Read Contents Details
Chemaţi să fim diferiţi

Chemaţi să fim diferiţi

Desemnată să întâmpine nevoile tinerilor secolului douazecişiunu, această compilaţie tratează subiectele vieţii de la rugăciune şi comuniunea cu Dumnezeu la cum să trăieşti o viaţă creştină pură în lumea de astăzi. Pentru a ajunge la o mai mare audineţă din parte tinerilor, textele originale au fost condensate şo modernizate, fiecare efort fiind îndreptat spre redarea cu credincioşie a mesajului.

Read Contents Details
Criza

Criza

Compilaţia de faţă cuprinde citate din carţile Ellen-ei White care au ca subiect Criza care va veni in curand ca o furtună asupra întregii lumi. Este o analiză pertinentă a cauzelor ca au condus la această criză, dar cuprinde şi sfaturi de o deosebită importanţă pentru toţi cei care vor să treacă cu bine prin acest timp al strâmtorârii şi care să ofere în drumul lor speranţă şi nădejde celor aflaţi în disperare, îndemnându-i să-şi pună nădejdea în Dumnezeu şi să accepte soluţiile Sale.

Read Contents Details
Cugetări de pe Muntele Fericirilor

Cugetări de pe Muntele Fericirilor

“Cea mai măreaţă predică rostită vreodată” a fost oferită pe un munte, odinioară fără nume, astăzi cunoscut ca muntele Fericirilor. Cuvintele rostite acolo cu mai bine de 2000 de ani în urmă au avut ecou printre veacuri pentru încurajarea şi călăuzirea creştinilor pe calea spre cer. Ferice de cei săraci cu duhul, cei blânzi, cei miloşi. Aceste binecuvântări formează doar o parte a soliei pe care Hristos a dat-o mulţimii adunate pe coasta muntelui. Această publicaţie expune şi oferă perspective asupra profunzimii soliilor din spatele celel mai măreţe predici ale lui Hristos

Read Contents Details
Dietă şi hrană

Dietă şi hrană

Cu multe decade mai înainte ca fiziologii să fie preocupaţi de strânsa relaţie dintre dietă şi sănătate, Ellen G. White indica în scrierile ei la legătura dintre hrana pe care o mâncăm şi bunăstarea noastră fizică şi spirituală. În discursurile şi scrierile ei din 1863 încoace, ea discuta frecvent importanţa dietei şi a unei nutriţii adecvate.
Sfaturile ei, aşa cum sunt păstrate în pamflete şi cărţi, în jurnalele denominaţiunii şi în mărturiile personale, au exercitat o puternică influenţă asupra obiceiurilor dietei Adventiştilor de ziua a şaptea, şi în mod indirect şi-au lăsat amprenta asupra publicului în general. În adunarea materialelor ce formează Sfaturi pentru Dietă şi Hrană, a fost făcut un efort pentru a include gama completă a instrucţiunilor ieşite de sub peniţa doamnei White. Compilaţia rezultată este unică pentru că aceasta prezintă sfaturile grupate în mod specific sub un titlu general, fără nici o încercare de a le asigura continuitatea în citire.

Read Contents Details
Divina vindecare

Divina vindecare

Multe lucruri contribuie la o bună sănătate—voioşia, aerul curat, dieta şi relaţiile pozitive cu alţi oameni, ca să numim doar câteva. Crucială însă este relaţia personală cu Creatorul care ne-a dat viaţă şi tot ceea ce ne trebuie pentru sănătate şi fericire. În această carte, Ellen White se ocupă de bolile sufletului şi de balsamul vindecător ce poate fi găsit încrezându-te în Dumnezeu pentru toate lucrurile. Scrisă într-un limbaj simplu şi frumos, Divina vindecare vă va arăta o viaţă plină de bucurie şi fericire—o viaţă în contact cu Sursa puterii vindecătoare.

Read Contents Details
Educaţie

Educaţie

Această lucrare clasică despre educaţie stabileşte ideea unică şi provocatoare că “lucrare de educaţie ţi lucrarea de mântuire sunt una”. Scopul final a tutror învăţăturilor ar trebui să fie o mai mare înţelegere a Creatorului - Răscumpărător al nostru şi să reflecte această înţelegere în vieţile noastre personale. În scierile ei despre acest subiect, Ellen White era preocupată, nu atât de detaliile curiculumului sau ale sistemului educaţional, ci de marile principii călăuzitoare. Rezultatul este o privire pătrunzătoare asupra factorilor ce alcătuiesc, în sensul cel mai larg, adevărata educaţie. Cititorul va descoperi în aceste pagini perspective care să ghideze nu doar părinţi, studenţi şi preofesori, ci pe toţi acei care caută adevărata educaţie în marea şcoală a vieţii.

Read Contents Details
Evanghelizare

Evanghelizare

Prezentând ultima solie de avertizare unei lumi sortite pieirii este “cea mai înaltă, cea mai măreaţă lucrare” încredinţată vreodată fiinţelor omeneşti. Acest manual cuprinzător de evanghelizare arată cum strategiile potrivite şi pregătirea personală atât a minţii cât şi a inimii îl împuternicesc pe creştin să-i conducă pe oameni să-l accepte pe Hristos şi să se pregătească pentru apropiata lui reîntoarcere. Isus a spus, “Duceţi-vă şi învăţaţi toate naţiunile.” Ucenicii Săi au ascultat şi “s-au reîntors cu bucurie.” Principiile călăuzitoare şi sfaturile detaliate din acest volum îl vor înzestra pe cititor cu capacitatea de a evita nenumăratele capcane şi de a reuşi în lucrarea plină de bucurie a cîştigării de suflete.

Read Contents Details
Evanghelizarea prin literatură

Evanghelizarea prin literatură

În principiu o retipărire a Colportorului Evanghelist, această compilaţie ale citatelor privitoare la lucrarea de colportaj evidenţiază importanţa lucrării editoriale, nevoia ca literatura să fie dusă lumii, precum şi calificările necesare în colportajul evanghelic. Acest volum este un manual excelent pentru oricine este implicat în distribuirea literaturii—fie angajat al bisericii sau laic.

Read Contents Details
Evenimentele ultimelor zile

Evenimentele ultimelor zile

O noua înfăţişare pentru o solie importantă
În 1992 administratorii Ellen G. White Estate, în colaborare cu Pacific Press Publishing Association, au lansat o nouă compilaţie ale declaraţiilor Ellen-ei White cu privire la vremurile sfârşitului, intitulată Evenimentele Ultimei Zile.

Read Contents Details
Faptele Apostolilor

Faptele Apostolilor

Uimitoarea istorie a primilor credincioşi creştini este povestită în acest al patrulea volum al seriei Conflictul veacurilor. După ce Isus a fost biruitor asupra Satanei şi s-a reîntors în ceruri, vrăjmaşul şi-a concentrat atenţia asupra bisericii lui Hristos de pe pamânt. Aici sunt istorii cutremurătoare ale teribilelor persecuţii şi a loialităţii ferme faţă de Dumnezeu. Petru, Pavel, Iacov, Ioan, Luca, Barnaba, Ştefan, Marcu şi alţi primi apostoli au purtat minunatele veşti ale evangheliei la toată lumea cunoscută la acea vreme. Nedorind să renunţe la credinţa lor, mulţi şi-au dat vieţile. Această istorie este încă în desfăşurare. Biserica lui Hristos de astăzi duce mai departe aceeaşi lucrare şi are aceeaşi făgăduinţă a călăuzirii şi puterii divine.

Read Contents Details
Familia împlinită — Un vis ce poate deveni realitate

Familia împlinită — Un vis ce poate deveni realitate

Între copertele acestui volum, cititorul va pătrunde într-un fascinant laborator de cercetare, în care va descoperi energiile ascunse ale celulei sociale, liniile dinamice după care această ctitorie măiastră a fost concepută cândva, la originile omenirii, spre binele şi fericirea fiecărui individ. Mai mult decât atât, fiecare capitol oferă acces la un larg câmp experimental, a cărui finalitate practică este un cămin viguros şi armonios. Pentru toţi aceia care încă se întreabă dacă se mai poate face ceva şi doresc să acţioneze în acest sens, aceste pagini vor fi o profundă sursă de clarificare, de inspiraţie şi de încurajare.

Read Contents Details
Gânduri despre cartea Apocalipsei

Gânduri despre cartea Apocalipsei

Această compilaţie nu prezintă atât de mult istoria ca împlinire a profeţiei, ci se referă la criza care se află chiar în faţa noastră.
Această carte este dedicată tutror acelora care au o credinţă a cărei ţintă este adevărul în Hristos—un plan desăvârşit pentru a salva omul căzut.

Read Contents Details
Hristos Lumina Lumii

Hristos Lumina Lumii

Hristos Lumina Lumii (Volumul 3 din seria Conflictul Veacurilor) este lucrarea clasică a Ellen-ei White cu privire la viaţa lui Isus.—Cel care stă în centrul istoriei umane. Nimeni altul nu a avut o astfel de influenţă profundă ca şi Isus Hristos pe planeta Pământ. În această carte autoarea nu aşează evenimentele din viaţa lui Isus în ordine strict cronologică, ci ea îl prezintă ca fiind Cel ce poate satisface cele mai adânci năzuinţe ale inimii omeneşti. Ea prezintă frumuseţea divină a vieţii Mântuitorului, iubirea lui Dumnezeu aşa cum este descoperită în Fiul Său. Noi şi glorioase raze de lumină strălucesc din multe pasaje familiare ale Scripturii. Urmează-l pe Isus în aceste pagini de la naşterea Sa în staulul din Betleem până la moartea Sa pe cruce, Măreaţa Sa înviere şi reântoarcerea triumfală în ceruri.

Read Contents Details
Îndrumarea copilului

Îndrumarea copilului

Călăuzirea copiilor se referă la principiile de bază a educaţiei parentale, cu capitole despre zidirea specifică a trăsăturilor ce formează caracterul, cum ar fi, puritatea, voioşia, auto-controlul, reverenţa, respectul, curăţenia şi curtoazia. Mai include şi un ghid despre cum să predăm lecţiile jertfirii de sine, cum să modelăm voinţa, întărirea obiceiurilor bune, evocă penitenţa fără resentimente şi modul eficient de conduită al serivciilor de închinare în familie.

Read Contents Details
Istoria Mântuirii

Istoria Mântuirii

La mijlocul secolului nouăsprezece Ellen White a trăit experienţa unor viziuni privind “marea luptă de veacuri dintre Hristos şi Satana”. Aceste viziuni au insoirat o mică lucrare intitulată Daruri Spirituale, care mai tîrziu a fost extinsă într-o lucrare ăn patru volume, Spiritul Profeţiei. Ulterior acest material a fost şi mai mult amplificat şi publicat în seria celor cinci volume Conflictul veacurilor.
Istoria Mântuirii conţine esenţa Spiritului Profeţiei, cu material adiţional. În orine cronologică aceasta cuprinde procedările lui Dumnezeu cu omenirea de la căderea primordială a lui Lucifer până la noul pământ, cu licăriri din culisele luptei adesea furnizând detalii ce nu se găsesc în Scriptură.

Read Contents Details
Lucrarea de binefacere

Lucrarea de binefacere

Instrucţiunile Spiritului Profeţiei în munca delicată de a ajunge la inimile şi de a câştiga sufletele prin amabila vecinătate.
Aceasta este un tip de lucrare câştigătoare de suflete cu care mulţi adventişti de ziua a şaptea sunt familiarizaţi de obicei—cu toate stea este o lucrare rânduită de Dumnezeu ca fiind cel mai potrivit mijloc de a aduce pe Hristos şi creştinismul în atenţia oamenilor din lume. Este o lucrare care promite bogate răsplătiri.

Read Contents Details
Lucrarea misionară medicală

Lucrarea misionară medicală

Ellen White a scris foarte mult despre sănătate. Multe din sfaturile din această carte sunt adresate lucrătorilor medicali, însă şi cei care nu sunt angrenaţi în mod direct în lucrarea de îngrijire a sănătăţii vor găsi la rândul lor lucruri interesante şi valoroase. Autoarea acordă o mare importanţă ascultării de legea lui Dumnezeu, ca temelie a unei bune sănătăţi. Ea credea că nesocotirea legilor morale a lui Dumnezeu conduce la nesocotirea legilor Sale fizice care guvernează sănătatea trupului şi a minţii. Această viziune largă asupra sănătăţii—una care implică trupul, mintea şi sufletul—este prezentată în această carte.

Read Contents Details
Mărturii cu privire la comportament sexual, adulter şi divorţ

Mărturii cu privire la comportament sexual, adulter şi divorţ

Această carte este o compilaţie a declaraţiilor lui Ellen White cu privire la comportamentul potrivit dintre bărbat şi femeie şi cum să se ocupe de problemele care apar, plus sfaturi pline de compasiune pentru situaţiile unde legământul căsătoriei a fost încălcat şi/sau când divorţul este luat în considerare.

Read Contents Details
Mărturii pentru pastori şi slujitorii Evangheliei

Mărturii pentru pastori şi slujitorii Evangheliei

Soliile vitale ale Ellen-ei White adresate conducătorilor bisericii imediat după sesiunile istorice ale Conferinţei Generale de la Minneapolis din 1888 au fost publicate ca Mărturii pentru pastori şi lucrătorii Evangheliei în 1923. Deşi au trecut mulţi ani de când Ellen White a scris prima dată aceste mărturii, ele încă cercetează inima, răscolesc sufletul şi indică spre iubirea lui Dumnezeu şi puterea lui Hristos de a salva în chip desăvârşit.

Read Contents Details
Mărturii despre Sabat

Mărturii despre Sabat

Nu trebuie sa asteptam criza finala cu privire la Sabat ca sa stim daca ii vom face fata cu bine. De fapt, atat in imprejurari favorabile, cat si in mijlocul persecutiei, Sabatul nu poate fi pazit cu adevarat fara harul lui Dumnezeu. . Fara sa pierdem rigoarea si spiritul de luptatori, care constituie mostenirea noastra din trecutul eroic, trebuie sa dezvoltam foarte mult dimensiuni importante, cum sunt: Sabatul ca semn al sigurantei mantuirii, Sabatul ca experienta a partasiei fericite cu familia, biserica, natura si Dumnezeu, Sabatul ca binecuvantare pentru toti, prin acte de generozitate si servire. Dumnezeu este foarte interesat ca aceasta experienta completa a Sabatului sa fie traita din plin, si ofera har si fagaduinte pretioase celor care se angajeaza in ea.

Read Contents Details
Mărturii pentru comunitate, vol. 5

Mărturii pentru comunitate, vol. 5

Al nouălea volum - set de sfaturi din Spiritul Profeţiei conţine comentarii spirituale de natură generală, împreună cu multe scrisori şi insrucţiuni intime adresate membrilor bisericii din timpul Ellen-ei White.

Read Contents Details
Mărturii pentru comunitate, vol. 6

Mărturii pentru comunitate, vol. 6

Al nouălea volum - set de sfaturi din Spiritul Profeţiei conţine comentarii spirituale de natură generală, împreună cu multe scrisori şi insrucţiuni intime adresate membrilor bisericii din timpul Ellen-ei White.

Read Contents Details
Mărturii pentru comunitate, vol. 7

Mărturii pentru comunitate, vol. 7

Al nouălea volum - set de sfaturi din Spiritul Profeţiei conţine comentarii spirituale de natură generală, împreună cu multe scrisori şi insrucţiuni intime adresate membrilor bisericii din timpul Ellen-ei White.

Read Contents Details
Mărturii pentru comunitate, vol. 8

Mărturii pentru comunitate, vol. 8

Al nouălea volum - set de sfaturi din Spiritul Profeţiei conţine comentarii spirituale de natură generală, împreună cu multe scrisori şi insrucţiuni intime adresate membrilor bisericii din timpul Ellen-ei White.

Read Contents Details
Minte Caracter şi Personalitate, vol. 1

Minte Caracter şi Personalitate, vol. 1

“A lucra cu minţile este cea mai frumoasă lucrare în care s-au angajat vreodată oamenii,” afirmă autoarea. Prin aceasta este exprimată importanţa şi nobleţea sarcinii încredinţate nouă de Dumnezeu ca şi conlucrători. Această colecţie de scrieri inspirate tratează un spectru larg de subiecte incluzând locul adevăratei psihologii în lucrarea evangheliei, dar şi pericolele contrafacerii ei populare. Sfatul include şi astfel de subiecte ca educaţia, importanţa influenţei căminului, dar şi ştiinţa din spatele creşterii şi cultivării minţii.

Read Contents Details
Minte Caracter şi Personalitate, vol. 2

Minte Caracter şi Personalitate, vol. 2

“A lucra cu minţile este cea mai frumoasă lucrare în care s-au angajat vreodată oamenii,” afirmă autoarea. Prin aceasta este exprimată importanţa şi nobleţea sarcinii încredinţate nouă de Dumnezeu ca şi conlucrători. Această colecţie de scrieri inspirate tratează un spectru larg de subiecte incluzând locul adevăratei psihologii în lucrarea evangheliei, dar şi pericolele contrafacerii ei populare. Sfatul include şi astfel de subiecte ca educaţia, importanţa influenţei căminului, dar şi ştiinţa din spatele creşterii şi cultivării minţii.

Read Contents Details
Parabolele Domnului Hristos

Parabolele Domnului Hristos

În acest clasic devoţional, Ellen G. White explorează profunzimile celor mai iubite învăţături ale lui Isus, oferind o adâncă înţelegere spirituală a parabolelor lui Hristos aşa cum se aplică ele vieţii cotidiene.
Scriind, nu doar sec asemenea unui cronicar istoric sau a unui comentator tehnic, ci ca un sol care pledează cazul Domnului pe care-L iubeşte, autoarea furnizează aplicaţii practice într-o manieră ce mişcă inima.
Toţi cei care încearcă să sublinieze pasajele alese, adesea renunţă după ce descoperă fiecare pasaj subliniat. În paginile acestei cărţi generaţii de cititori au auzit aceeaşi voce care vorbea prin pilde cu mult timp în urmă, vorbind şi acum inimilor lor, spunând “Veniţi la Mine”.

Read Contents Details
Principiile fundamentale ale educaţiei creştine

Principiile fundamentale ale educaţiei creştine

Compilată din diferite alte lucrări, aceste articole complete şi neprescurtate oferă sfaturi detaliate despre subiectul educaţiei, oferind însă şi contextul întreg al fiecărui citat.
De la metoda biblică de şcolarizare până la pregătirea acasă, pentru lucrarea şi calificările profesorilor, această publicaţie conferă o îndrumare amănunţită oricui lucrează cu copii în domeniul educaţiei.

Read Contents Details
Patriarhi şi profeţi

Patriarhi şi profeţi

Patriarhi şi profeţi este primul volum al seriei Conflictul veacurilor. El cuprinde o panoramă extinsă a istoriei umane de la creerea Pământului până la domnia lui David, regele Israelului. Cu perspective neobişnuite, autoarea descrie rolul planetei noastre în conflictul cosmic dintre bine şi rău, adevăr şi rătăcire. Ea descrie răzvrătirea tragică care a avut loc în ceruri cu multe mii de ani în urmă şi arată clar că fiecare persoană care trăieşte pe faţa pământului este afectată de acest conflict în desfăşurare dintre Satan şi Dumnezeu. Patriarhi şi profeţi arată cum acest conflict a avut loc în vieţile bărbaţilor şi femeilor din vremea Vechiului Testament. Răspunde şi acelor întrebări gen, De unde venim? Încotro ne îndreptăm? Dacă Dumnezeu este atotputernic, de ce nu a prevenit răspândirea răului şi rezultatelor sale tragice?

Read Contents Details
Profeţi şi regi

Profeţi şi regi

Profeţi şi Regi, al doilea volum din seria Conflictul veacurilor, începe cu istoria domniei gloriase a lui Solomon în Israel şi se încheie cu robia şi exilul naţiunii. Urmăreşte istoria poporului ales şi favorizat, oscilând între supunerea faţă de Dumnezeu şi dumnezeii naţiunilor înconjurătoare. În aceste pagini pot fi văzute în chip viu, evidenţele dramatice ale violentei lupte dintre Dumnezeu şi Satan pentru inimile bărbaţilor şi femeilor. Aici cititorul va descoperi caractere fascinante—înţeleptul Solomon, neînfricatul Ilie, nelegiuitul Ahaz, preaiubitul Daniel, curajosul Ieremia şi mulţi alţii. Experienţele lor oferă bogate lecţii de credinţă şi dovezi ale iubirii lui Dumnezeu şi grijii Sale providenţiale.

Read Contents Details
Rugăciunea

Rugăciunea

“Rugăciunea este respiraţia sufletului. Acesta este secretul puterii spirituale.” Atmosfera rugăciunii şi devoţiunii pe parcursul zilei este o parte importantă a vieţii spirituale—îndeosebi în aceste momente finale ale istoriei Pământului. Această publicaţie oferă o colecţie practică de citate utile pentru a îmbogăţi şi adânci viaţa noastră de rugăciune şi comuniunea cu Domnul nostru.

Read Contents Details
Schiţe din viaţa mea

Schiţe din viaţa mea

Aruncaţi o privire mai personală în viaţa solului lui Dumnezeu prin Schiţe din viaţa mea de Ellen White. În aceste pagini Ellen White relatează, cu cuvintele ei, o scurtă evocare a zilelor copilăriei şi primele experienţe creştine în legătură cu cea de-a doua mare mişcare adventă din 1840-1844. Ea îşi aminteşte în chip viu suferinţele şi bucuriile lucrării tinereşti din anii ce au urmat marii dezamăgiri. Ea ilustrează luptele şi reuşitele care au însoţit eforturile micului grup de suflete sincere care au aşezat temelia lucrării ce a devenit mai apoi Biserica Adventistă de ziua a şaptea. Ea continuă să relateze extinderea lucrării ei şi a soţului ei de la căsătoria lor şi până la moartea lui în 1881.

Read Contents Details
Scrieri timpurii

Scrieri timpurii

Acest volum este o selecţie cuprinzătoare a scrierilor lui Ellen G. White publicate începând din anii 1850, împreună cu un prolog ce explică fondul istoric al textului. Secţiunea autobiografică a cărţii descrie experienţa convertirii autoarei, mişcarea Millerită din perioada 1840-1844 şi primele viziuni ce au format fundamentul teologiei şi lucrării ei. O a doua secţiune conţine sfaturi privind diferitele chestiuni ce ţin de experienţa primilor credincioşi adventişti.
Finalul primei jumătăţi a cărţii trasează istoria mântuirii de la căderea lui Satan în ceruri până la sfârşitul finalul al păcatului şi păcătoşilor. Acest material formează esenţa celui de-al cincelea volum al seriei Conflictul veacurilor.
Îndrăzneţele imagini apocaliptice ale lui Ellen White au ajutat la formarea unei mişcări centrate pe speranţa celei de-a doua veniri. Acest volum poartă mărturia că Dumnezeu continuă să se descopere pe Sine prin visuri şi viziuni celor aleşi din zilele noastre.

Read Contents Details
Sfaturi pentru biserică

Sfaturi pentru biserică

Sfaturi pentru biserică este o selecţie cuprinzătoare de materiale inspirate, dintre primele ce au apărut în cărţi şi periodice pe parcursul vieţii ei. Grupate în şaizeci şi şase de capitole, sfaturile şi instrucţiunile acoperă o gamă largă de subiecte. Din cauza spaţiului limitat, compilatorii au selectat doar cele mai importante şi practice sfaturi privind teme de valoare seminificativă şi practică atât pentru biserică cât şi individual. Ele sunt destinate să îi atragă pe creştini mai aproape de Dumnezeu, oferindu-le perspective mai profunde despre cum să trăiască zilnic în iubirea şi harul Său.

Read Contents Details
Sfaturi către editori

Sfaturi către editori

Sfaturi pentru Scriitori şi Educatori oferă sfatul inspirat cu privire la principiile editării de cărţi şi publicaţii creştine, precum alţi factori implicaţi în producerea de literatură evanghelică.

Read Contents Details
Scrisori către tinerii îndrăgostiţi

Scrisori către tinerii îndrăgostiţi

Această carte este constituită din scrisori şi alte sfaturi pe care doamna White le-a dat cuplurilor îndrăgostite. Este plină de sfaturi chibzuite pentru toţi cei ce se gândesc la căsătorie.

Read Contents Details
Sfaturi pentru lucrarea Şcolii de Sabat

Sfaturi pentru lucrarea Şcolii de Sabat

O oră. Acesta este tot timpul de care dispune un conducător al Şcolii de Sabat pentru a face o impresie durabilă asupra minţilor expuse multor ore de îndoctrinare seculară prin mass media în fiecare săptămână. Scopul acestei cărţi este acela de a ajuta ca această oră să devină cât mai eficientă.
Autoarea oferă instrucţiuni inspirate despre calificările unui profesor, atitudinile potrivirte, metodele de învăţare, disciplina, câştigarea respectului, încurajarea generozităţii, întâmpinarea controverselor şi multe alte subiecte paractice. Profesorul condus de Duhul Sfânt, nu comunică doar informaţii, ci poate da scânteia unui foc sfânt, făcând ca Biblia să devină vie astfel încât principiile ei să fie reproduse în viaţă. Această carte explică cum să fie obţinute acele rezultate care fac Şcoala de Sabat o agenţie câştigătoare de suflete.
Sfaturile ce privesc lucrarea Şcolii de Sabat includ îndrumări de Ellen G. White consemnate în Mărturii asupra lucrării Şcolii de Sabat cât şi sfaturi privind acest domeniu de activitate ce au fost adăugate de atunci în scrierile ei. Lucrătorii şi profesorii şcolii de Sabat, lucrătorii bisericii şi cei ai conferinţelor vor găsi această carte ca fiin nepreţuită în eforturile lor de a clădi o şcoală de Sabat mai puternică. Clasele de formare a profesorilor o vor găsi ca o parte fundamentală a sursei lor de material şi fiecare membru al bisericii o poate studia cu mare folos.

Read Contents Details
Sfaturi pentru o slujire creştină eficientă

Sfaturi pentru o slujire creştină eficientă

Dumnezeu ar fi putut alege îngerii necăzuţi ca reprezentanţii săi pe pământ. Însă El ne-a ales pe noi. “Fiecare ucenic adevărat este născut în împărăţia lui Dumnezeu ca misionar. Cel ce bea din apa vie devine el însuşi un izvor de viaţă” (Hristos Lumina Lumii, 195)
Acest volum este o chemare la o slujire consacrată în ştiinţa câştigării de suflete. De nepreţuit pentru lucrători, profesori şi conducători de biserică, ea va fi apreciată de către toţi cei care, în părtăşie cu Hristos, caută să îndeplinească însărcinarea divină. Subiectele includ pregătirea personală, educaţia, organizarea, lucrările de sănătate şi de publicare, precum şi metodologia. Fiecare copil al lui Dumnezeu reflectă lumina lumii către alţii. Aceste pagini explică cum să fie şlefuită oglinda umană astfel încât să poată descoperi mai clar adevărul şi astfel să îi atragă pe ceilalţi prin frumuseţea sa.

Read Contents Details
Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi

Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi

În această carte, sunt oferite sfaturi pentru conducerea unei şcoli, cu o atenţie specială acordată materiilor, disciplinei şi obiectivelor ce trebuiesc accentuate.

Read Contents Details
Sfaturi pentru sănătate

Sfaturi pentru sănătate

În întreaga ei lucrare Ellen White a dăruit mult efort şi gânduri pentru uşurarea durerilor celor bolnavi şi suferinzi şi pentru a îi îndrepta spre marele Medic care este capabil să vindece în chip desăvârşit—atât fizic cât şi spiritual.
Acest volum reuneşte sfaturile Ellen-ei White primite în legătură cu acest subiect pe parcursul a şapte decade. Subiectele includ Principiile de bază ale sănătăţii, Dieta şi Sănătatea, Viaţa în Aer Liber şi Activitatea Fizică, Învâţând Principiile Sănătăţii şi Sfinţenia Vieţii—precum şi sfaturi practice pentru medici, asistente şi toţi cei care sunt angajaţi în lucrarea de sănătate.

Read Contents Details
Sfaturi privind administrarea creştină a vieţii

Sfaturi privind administrarea creştină a vieţii

Intendenţa este administrarea adecvată a resurselor pe care Dumnezeu le-a încredinţat purtării noastre de grijă.
Acest volum strânge laolaltă toate declaraţiile făcute de Ellen White la acest subiect. Topicul discuţiilor includ zecimea, îndatorarea, caritatea, întocmirea unui testament şi obţinerea de fonduri din resurse externe. Ce ziceţi de specularea pieţelor? Ne cere Dumnezeu să dispunem de proprietatea noastră? Cum pot fi învăţaţi copiii economia? Care este antidotul divin pentru lacomie? Dumnezeu a făgăduit celor care îşi folosesc talentul sau averea pentru a-i binecuvânta pe alţii: “Daţi şi vi se va da” (Luca 6:38). Principiile inspirate ale unei economii sănătoase din acest volum vor aduce dividende generoase.
Nu le poţi lua cu tine, însă le poţi trimite în avans mai înainte de a pleca. Această carte îşi spune cum să procedezi.

Read Contents Details
Sfinţirea vieţii

Sfinţirea vieţii

Sub tilul general “Sfinţirea” au apărut printre primele numere ale revistei The Review and Herlad din 1881 o serie de unsprezece articole foarte folositoare iesite de sub peniţa lui Ellen G. White. În aceeaşi decadă cele unsprezece articole sunt culese împreună şi publicate într-un pamflet în 1937 sub titlul familiar The Sanctified Life (Sfinţirea Vieţii), acest material a fost din nou reluat în întregime cu adăugarea unui paragraf din Profeţi şi regi pentru a întocmi acest volum prezent.

Read Contents Details
Slujitorii Evangheliei

Slujitorii Evangheliei

Acesta este o compilaţie extinsă şi revizuită din scrierile lui Ellen G. White. A devenit un manual foarte apreciat cu sfaturi şi instrucţiuni adresate pastorilor şi tuturor lucrătorilor misionari conectaţi cu mişcarea Adventistă de ziua a şaptea.

Read Contents Details
Solii către tineret

Solii către tineret

Câteva generaţii de tineri au fost însufleţite prin acest apel fără compromis la datorie, puritate şi slujire. Autoarea, care şi-a început lucrarea când avea 17 ani, invită tinerii să-şi examineze lecturile, hainele, muzica, viaţa socială şi să renunţe la amuzamentele ieftine care încetinesc progresul spiritual. Ea examinează toate acele trăsături fundamentale de caracter care contribuie la reuşită sau eşec în viaţa spirituală, şi discută subiecte practice cum ar fi căminul şi părinţii, sănătatea, curtenia şi căsătoria, cât şi cum să recunoşti adevărata iubire.
Această provocare reconfortantă pentru a-l onora pe Dumnezeu cu o viaţă de stăpânire de sine va inspira pe mulţi să se alătura armatei de tineri consacraţi care “urcă pe calea strălucitoare” şi care ţintesc să “stea pe culmea măreţiei intelectuale” şi să slujească Dumnezeului lor.

Read Contents Details
Temperanţă

Temperanţă

Temperanţa era tema favorită a Ellen-ei G. White, atât în scrierile ei cât şi în vorbirile publice. De-a lungul anilor, ea a somat pe oricine, fie tânăr sau bătrân, să practice cumpătarea şi să o promoveze energic. Deşi societatea s-a schimbat radical de când a trăit şi a scris doamna White, principiile pe care ea le-a accentuat cu privire la temperanţă rămân remarcabil de relevante şi în viaţa contemprană. Puterea alcoolului şi a alor forme de necumpătare de a distruge sănătatea, natura morală şi discernământul spiritual este încă prezentă şi azi. Selecţiile ce apar în această carte au fost culese din întreg domeniul scrierilor ei cu privire la acest subiect, incluzând şi sursele ce n-au mai fost de mult tipărite.

Read Contents Details
Timpul şi lucrarea şi încheierea lucrării

Timpul şi lucrarea şi încheierea lucrării

Dacă timpul revenirii Mîntuitorului pare că întârzie, dacă apăsaţi de întristări şi istoviţi de trudă suntem nerăbdători de a încheia serviciul şi a primi o onorabilă liberare din luptă, să ne amintim—şi această amintire să înăbuşe orice murmur—că Dumnezeu ne lasă să întîmpinăm furtuni şi lupte pe pămînt, spre desăvîrşirea caracterului de creştin, spre a face o mai bună cunoştinţă cu Dumnezeu, Tatăl nostru şi cu Hristos, Fratele nostru mai mare şi spre a îndeplini o lucrare pentru Maestru, cîştigînd multe suflete pentru Hristos, ca apoi cu inimă veselă să putem auzi cuvintele: “Bine rob bun şi credincios, intră în bucuria Stăpînului tău.”—E.G. White, în Review and Herald, din 25 oct, 1891.

Read Contents Details
Tragedia veacurilor

Tragedia veacurilor

Volumul 5 al seriei Conflictul veacurilor duce istoria controversei dintre Dumnezeu şi Satana până la încheierea ei finală şi glorioasă. Începând cu distrugerea ierusalimului şi continuând prin persecuţiile creştinilor din Imperiul Roman, apostazia Evului Mediua, lumina strălucitoare a Reformaţiunii, şi marea trezire religioasă a secolului nouăsprezece, acest volum urmăreşte conflictul în viitor, la a doua venire a lui Isus şi slava pâmântului nou creat. Pe măsură ce sfârşitul se apropie, chestiunea vitală a loialităţii faţă de Dumnezeu va deveni decisivă. În acest volum de încheiere, autorul indică cu putere principiile implicate în conflictul iminent şi cum fiecare persoană poate sta ferm de partea lui Dumnezeu şi a adevărului Său.

Read Contents Details
Viaţa lui Iisus

Viaţa lui Iisus

Viaţa lui Isus este o poveste de dragoste adevărată, care descrie iubirea Creatorului Universului pentru copiii Sãi căzuţi în păcat, o iubire care a mers atât de departe, “încât a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibã viaţa veşnică”. Lecturând Viaţa lui Isus, cititorul poate afla, cât de mult este iubit de Dumnezeu, care a plătit un preţ nespus de mare pentru a-i oferi şansa mântuirii şi poate înţelege că are valoare în ochii lui Dumnezeu, care i-a rezervat un viitor minunat şi care îl doreşte şi îl aşteaptă cu o iubire părinteascã, în speranţa cã va fructifica măreaţa şansă — pe care i-a oferit-o cu preţul unui sacrificiu atât de mare — viaţa veşnică.

Read Contents Details