Evanghelizare

Author
Ellen Gould White
Description
Prezentând ultima solie de avertizare unei lumi sortite pieirii este “cea mai înaltă, cea mai măreaţă lucrare” încredinţată vreodată fiinţelor omeneşti. Acest manual cuprinzător de evanghelizare arată cum strategiile potrivite şi pregătirea personală atât a minţii cât şi a inimii îl împuternicesc pe creştin să-i conducă pe oameni să-l accepte pe Hristos şi să se pregătească pentru apropiata lui reîntoarcere. Isus a spus, “Duceţi-vă şi învăţaţi toate naţiunile.” Ucenicii Săi au ascultat şi “s-au reîntors cu bucurie.” Principiile călăuzitoare şi sfaturile detaliate din acest volum îl vor înzestra pe cititor cu capacitatea de a evita nenumăratele capcane şi de a reuşi în lucrarea plină de bucurie a cîştigării de suflete.
Pages
707
Language
ro
Book Code
Ev