Evanghelizare

44/168

Cunoașterea îndeaproape a oamenilor

Cunoașterea oamenilor la venire și la plecare — În conducerea lucrărilor importante din cadrul adunărilor care se desfășoară în apropierea unui oraș mare, conlucrarea tuturor lucrătorilor este de cea mai mare importanță. Ei ar trebui să stea printre participanții la adunări, făcând cunoștință cu oamenii, la venire și la plecare, și manifestând cea mai mare amabilitate, bunăvoință și grijă duioasă față de sufletele lor. Ei ar trebui să fie gata să le vorbească la timp și ne la timp, căutând să le câștige sufletul. O, dacă slujitorii lui Hristos ar manifesta măcar jumătate din vigilența lui Satana, care este mereu pe urma făpturilor omenești, fiind întotdeauna foarte atent și urmărind să pună capcane pentru pieirea lor. — Testimonies for the Church 6:46 (1900). Ev 156.1

Răspunderea evanghelistului pentru cei interesați — Este important ca toți aceia care plănuiesc să lucreze pentru Dumnezeu să învețe care este modalitatea cea mai bună de îndeplinire a lucrării lor.... Mi-a fost arătat că multe dintre eforturile care au fost făcute cu cheltuieli mari pentru a predica adevărul prezent au fost lipsite de succes într-o mare măsură, pentru că tocmai felul de lucrare ce se cerea nu s-a făcut. De mulți ani, ne străduim să le arătăm oamenilor noștri necesitatea de a lucra într-un mod mai inteligent.... Ev 156.2

Când sunt ținute predicile de la amvon, lucrarea este doar la început, Apoi, dacă este posibil să facă un efort personal, pastorul trebuie să-i cunoască pe fiecare dintre ascultătorii lui. Dacă aceștia sunt suficient de interesați pentru a veni să asculte ce aveți de spus, voi ar trebui să răspundeți printr-un interes hotărât de a-i cunoaște personal.... Ev 157.1

Satana și slujitorii lui sunt mai vicleni decât lucrătorii noștri, în timp ce el plănuiește și își întinde capcanele pentru a prinde sufletele pe nepregătite, frații noștri tratează adesea lucrurile cu foarte multă ușurință, iar Satana o ia înaintea lor aproape de fiecare dată. Așadar, dacă se află într-un teritoriu pregătit de Dumnezeu și de îngerii Săi, ei trebuie să se consacre cu toată ființa, cu tot sufletul, trupul și spiritul în lucrarea Lui și să nu se prefacă doar că îndeplinesc lucrarea, în timp ce aceasta nu este făcută nici pe jumătate.... Ev 157.2

Predica de la amvon să nu fie lungă, deoarece aceasta nu numai că îi obosește pe oameni, ci epuizează și timpul, și energia pastorului, așa încât nu mai este în stare să se angajeze în lucrarea personală care ar trebui să urmeze după aceea. El ar trebui să meargă din casă în casă și să lucreze pentru familii, atrăgându-le atenția asupra adevărurilor veșnice din Cuvântul lui Dumnezeu.13 Dacă face lucrarea aceasta cu blândețea lui Hristos, îngerii lui Dumnezeu vor conlucra cu siguranță cu eforturile lui. Totuși noi suntem întru totul prea lipsiți de credință și avem idei și planuri prea limitate. — Manuscript 14, 1887. Ev 157.3

Un asemenea lucrător îi va cunoaște îndeaproape pe părinții și pe copiii din biserica lui și le va adresa cuvinte amabile și pline de seriozitate. — The Review and Herald, 21 ianuarie, 1902. Ev 158.1

Vizitați familiile — Apropiați-vă de oameni. Când puteți, vizitați familiile lor. Nu așteptați ca oile să-și caute păstorul. Duceți cu voi încrederea și siguranța care dovedesc faptul că voi nu vă bazați pe niște povestiri ieftine, ci pe un clar “Așa zice Domnul”. — Letter 8, 1895. Ev 158.2

Contactarea oamenilor la adunările publice — Când îi învăța pe oameni, Domnul Hristos privea chipul ascultătorilor Săi, iar sclipirea ochilor și expresiile însuflețite ale feței îi spuneau într-o clipă când cineva era de acord cu adevărul. Tot așa, aceia care îi învață pe oameni acum trebuie să cerceteze chipul ascultătorilor lor. Ev 158.3

Când văd în auditoriu o persoană care pare a fi interesată, să caute neapărat să o cunoască, înainte de a pleca de la locul de adunare și, dacă este cu putință, să afle unde locuiește și să o viziteze. Acest fel de lucrare personală îi va ajuta să ajungă niște lucrători desăvârșiți. Ea îi va face în stare să se ridice la înălțimea lucrării lor și să dovedească faptul că sunt vrednici de chemarea lui. De asemenea, acest fel de lucrare este modalitatea cea mai plină de succes de a ajunge la oameni, deoarece, prin ea, le va câștiga atenția cel mai bine. — Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 147-148 (1886). Ev 158.4

Câștigarea încrederii prin vizitele făcute acasă — Multe familii nu vor ajunge să cunoască adevărul Cuvântului lui Dumnezeu, dacă ispravnicii harului felurit al lui Hristos nu vor merge în casele lor și nu vor dărâma barierele, ajungând la inima oamenilor, printr-o lucrare de slujire stăruitoare, sfințită de susținerea Duhului Sfânt. Când vor vedea că lucrătorii aceștia sunt niște soli ai milei, niște slujitori ai harului, oamenii vor fi gata să asculte cuvintele rostite de ei. Dar inima acelora care îndeplinesc lucrarea aceasta trebuie să bată la unison cu inima lui Hristos. Ei trebuie să fie întru totul consacrați în slujba lui Dumnezeu, gata să împlinească poruncile Sale, să meargă oriunde sunt conduși de providența Sa și să adreseze cuvintele pe care le inspiră El. Dacă sunt așa cum dorește Dumnezeu, dacă sunt umpluți de Duhul Său Sfânt, ei vor conlucra cu slujitorii cerești și vor fi cu adevărat niște “împreună-lucrători cu Dumnezeu”. — Letter 95, 1896. Ev 158.5