Evanghelizare

43/168

Adunări în care au loc întrebări și răspunsuri

Invitați-i pe cei interesați la o întrunire după încheierea adunării publice — Adevărul crucial pentru timpul acesta trebuie să fie prezentat și explicat. La aceste adunări vin oameni din toate categoriile sociale, atât cei din înalta societate, cât și cei mai sărmani, iar noi trebuie să lucrăm pentru toți. După ce solia de avertizare a fost vestită, aceia care sunt interesați în mod deosebit să fie invitați să vină la o adunare specială pentru ei și să se lucreze pentru convertirea lor. Acest fel de lucrare este o lucrare misionară de cel mai înalt nivel. — Letter 86, 1900. Ev 151.3

Învățați-i pe oameni cum să ajungă creștini — Aș dori să înțelegeți cu claritate că sufletele sunt împiedicate să împlinească adevărul din cauza ideilor confuze și, de asemenea, din cauză că nu știu cum să-I supună lui Isus voința și gândirea lor. Ei au nevoie de o îndrumare specială pentru a ști cum să ajungă creștini. Lucrarea săvârșită pentru Hristos în lume nu este alcătuită din fapte mari și realizări uimitoare. Acestea vor veni când vor fi necesare. Totuși lucrarea care are succesul cel mai mare este aceea care ține eul cât mai mult cu putință în afara atenției. Este lucrarea de prezentare a adevărului puțin aici, puțin acolo, învățătură cu învățătură, apropiindu-ne cu simpatie de inima oamenilor. Acesta este serviciul făcut pentru Isus Hristos, care va fi recunoscut în ziua din urmă. — Letter 48, 1886. Ev 152.1

Apropiați-vă de oameni după încheierea adunării publice — Există pericolul de a trece prea repede de la o idee la alta. Prezentați lecții scurte și frecvente.... După ce le-ați explicat oamenilor comorile prețioase ale adevărului, încă mai este de făcut o lucrare importantă pentru aceia care au ajuns să fie interesați de subiectele prezentate. Ev 152.2

După o cuvântare scurtă, schimbați ordinea activităților și oferiți-le tuturor celor care dorești ocazia de a rămâne pentru o conversație ulterioară sau pentru a lua parte la o grupă de studiu biblic, în care pot să pună întrebări cu privire la subiectele care îi tulbură. În cadrul acestor întrevederi pentru studiul biblic, veți avea un mare succes în apropierea oamenilor. Aceia care sunt asociați cu pastorul în lucrare trebuie să facă eforturi deosebite de a-i îndruma cu răbdare și cu bunăvoință pe cei care prin întrebări, ajutându-i să înțeleagă adevărul. Ev 152.3

Chiar dacă este o singură persoană pe care o învățați, după ce va fi convinsă pe deplin, persoana aceea le va transmite lumina și altora. Adevărurile acestea cruciale sunt atât de importante, încât pot să fie prezentate din nou și din nou pentru a fi întipărite în mintea ascultătorilor. — Special Testimonies, seria A 7:7 (1874). Ev 152.4

Ocazia de a pune întrebări — Ori de câte ori lucrul acesta este cu putință, fiecare predică mai importantă ar trebui să fie urmată de un studiu biblic. Aici se pot face aplicații cu privire la punctele care au fost prezentate, se pot pune întrebări și se pot fixa idei corecte. Ar trebui să fie dedicat mai mult timp pentru a-i învăța pe oameni cu răbdare, oferindu-le ocazia de a se exprima. Aceasta înseamnă a oferi învățătură peste învățătură, puțin aici, puțin acolo. Ev 153.1

De asemenea, ar trebui să aibă loc adunări speciale pentru aceia care sunt interesați de adevărurile prezentate și au nevoie de îndrumare. La aceste adunări, oamenii ar trebui să fie invitați și toți, atât cei credincioși, cât și cei necredincioși, să aibă ocazia de a pune întrebări cu privire la punctele care nu au fost înțelese pe deplin. Dați-le tuturor posibilitatea de a vorbi despre dificultățile lor, pentru că vor fi dificultăți. În toate predicile și în toate studiile biblice, oamenii trebuie să vadă că, la fiecare punct, credința și doctrinele pe care le susținem sunt însoțite de un “Așa zice Domnul”. Ev 153.2

Aceasta a fost metoda Domnului Hristos de a-i învăța pe oameni. Când le vorbea, ei se întrebau ce anume vrea să le spună. El era gata întotdeauna să le explice cuvintele Sale acelora care căutau lumina cu umilință. Dar Hristos nu încuraja critica și batjocura și nici noi nu ar trebui să le încurajăm. Când oamenii încearcă să provoace o discuție cu privire la punctele de credință controversate, spuneți-le că adunarea n-a fost rânduită pentru scopul acesta. Ev 153.3

Când răspundeți la o întrebare, fiți siguri că ascultătorii văd și recunosc că s-a răspuns la ea. Nu lăsați ca o întrebare să fie trecută cu vederea, spunându-se să o mai repete cu o altă ocazie. Luați pulsul lucrării voastre, pas cu pas, și căutați să știți cât de mult ați câștigat. Ev 153.4

În asemenea adunări, aceia care înțeleg solia pot pune întrebări care vor aduce lumină asupra punctelor adevărului. Unii poate că nu vor avea înțelepciunea să facă acest lucru. Când unii pun întrebări care servesc numai pentru a tulbura mintea și a semăna semințele îndoielii, ar trebui sfătuiți să se abțină de la asemenea întrebări. Noi trebuie să învățăm când să vorbim și când să tăcem, să învățăm să semănăm semințele credinței, să răspândim lumină, și nu întuneric. — Testimonies for the Church 6:68, 69 (1900). Ev 153.5

Stârniți interesul oamenilor prin întrebări — După o cuvântare scurtă, stârniți interesul oamenilor punând întrebări, ca să puteți prezenta un studiu biblic legat de ideile despre care ați vorbit. Căutați să ajungeți la inima ascultătorilor voștri, îndemnându-i să vă spună care sunt dificultățile lor, așa încât să le puteți explica pasajele pe care nu le înțeleg din Scriptură. — Letter 8, 1895. Ev 154.1

Un aspect la care trebuie să fiți foarte atenți — Ori de câte ori Domnul are de făcut o lucrare deosebită în poporul Său, când dorește să atragă atenția celor credincioși pentru a reflecta asupra unui adevăr vital, Satana se va strădui să le abată gândurile, prezentând aspecte neînsemnate care stârnesc controverse, cu scopul de a crea un conflict cu privire la învățături ce nu sunt esențiale pentru înțelegerea subiectului aflat în dezbatere. În felul acesta, el aduce dezbinarea și distrage atenția de la un subiect esențial. Când se va întâmpla așa, Domnul va lucra pentru a impresiona inima oamenilor cu privire la adevărurile necesare mântuirii lor. Prin urmare, dacă poate să le abată gândurile spre unele subiecte neimportante și să-i facă pe oameni să se împartă în tabere opuse în dezbaterea unor idei neînsemnate, așa încât inima lor să se împotrivească luminii și adevărului, Satana exaltă într-un triumf răutăcios. — The Review and Herald, 18 octombrie, 1892. Ev 154.2

Când apare conflictul, convingerea este înăbușită — Satana caută fără încetare să abată gândurile oamenilor spre lucrurile pământești, pentru ca adevărul să-și piardă puterea de influență asupra inimii și să nu aibă loc niciun progres, nici o înaintare de la lumină și cunoaștere, la o lumină mai mare și o cunoaștere mai înaltă. Dacă nu vor fi îndemnați continuu să pună în practică adevărul, urmașii lui Hristos nu vor fi sfințiți prin el. Mintea lor va fi ocupată cu întrebări, speculații și lucruri lipsite de o importanță vitală, acestea vor ajunge un subiect de conversație și, ca urmare, vor apărea criticile inutile și certurile, prezentându-se opinii diferite cu privire la idei care nu sunt nici vitale, nici esențiale.... Ev 154.3

Acela care lucrează pentru Dumnezeu trebuie să fie suficient de înțelept ca să înțeleagă planul vrăjmașului și să nu îngăduie să i se distragă atenția și să fie indus în eroare. El trebuie să simtă o responsabilitate pentru convertirea ascultătorilor lui, să evite controversele și să continue predicarea Cuvântului lui Dumnezeu.... Ev 155.1

De-a lungul timpului, lucrarea specială a lui Satana a fost întotdeauna aceea de a stârni controverse, ca să existe conflicte inutile cu privire la cuvinte neînsemnate. El știe bine că acestea vor ocupa mintea și timpul oamenilor. Conflictele fac să apară în mintea multora un spirit combativ și înăbușă spiritul convingerii, abătându-le atenția spre diversitatea opiniilor, spre acuzații și prejudecăți care închid poarta în fața adevărului. — The Review and Herald, 11 septembrie, 1888. Ev 155.2

Rugăciunea împreună cu cei convinși de adevăr — Pastorii și evangheliștii trebuie să aibă mai multe ocazii de rugăciune fierbinte împreună cu aceia care sunt convinși de adevăr. Nu uitați că Domnul Hristos este întotdeauna cu voi. Domnul are pregătite manifestările cele mai prețioase ale harului Său, pentru a-l întări și pentru a-l încuraja pe lucrătorul umil și sincer. — Manuscript 78, 1900. Ev 155.3

Ajutați-i pe cei împovărați de probleme — Mulți din cei care vin la adunare sunt obosiți și împovărați de păcat. Ei nu se simt siguri în credința lor religioasă. Acelora care sunt tulburați și doresc odihnă pentru sufletul lor ar trebui să li se ofere ocazia de a găsi ajutor. După o predică, aceia care doresc să-L urmeze pe Hristos ar trebui să fie invitați să anunțe dorința lor. Invitați-i pe toți aceia care nu sunt mulțumiți cu pregătirea lor pentru venirea Domnului și pe toți aceia care se simt împovărați și apăsați să vină deoparte. Persoanele evlavioase să stea de vorbă cu sufletele acestea. Rugați-vă cu ele și pentru ele. Petreceți mult timp în rugăciune și în cercetarea atentă a Cuvântului lui Dumnezeu. Toți să primească realitățile credinței în sufletul lor, cu încrederea că Duhul Sfânt le va fi dat, deoarece au o adevărată foame și sete după neprihănire. Învăța-ți-i cum să se supună lui Dumnezeu, cum să creadă și cum să ceară împlinirea făgăduințelor. Dragostea adâncă a lui Dumnezeu trebuie să fie exprimată în cuvinte de încurajare, în cuvinte de rugăciune și mijlocire. — Testimonies for the Church 6:65. Ev 155.4