Evanghelizare

42/168

Aspecte cu privire la menținerea interesului

Adevărul trebuie să fie fermecător — Nu faceți eforturi pentru a urma metodele lumii, ci pentru a urma metodele lui Dumnezeu. Parada nu va îndeplini lucrarea pe care o dorește Domnul pentru a-i face pe cei din categoriile sociale superioare să fie convinși că au auzit adevărul. Nu-i răpiți adevărului demnitatea și caracterul impresionant prin pregătiri care se aseamănă mai mult cu cele lumești, decât cu cele cerești. Faceți-i pe ascultătorii voștri să înțeleagă faptul că voi nu organizați adunări duminică seara pentru a le încânta simțurile prin muzică și alte lucruri, ci pentru a predica adevărul cu toată solemnitatea lui, ca să ajungă la ei ca o avertizare ce îi trezește din somnul de moarte al îngăduinței de sine. Adevărul curat este acela care se aseamănă cu o sabie ascuțită, cu două tăișuri.... Ev 148.1

Aceia care depind de planuri omenești pentru a avea succes în lucrarea lui Dumnezeu vor da greș. Domnul cere o schimbare în modalitatea voastră de a lucra, El dorește să puneți în practică lecțiile învățate din viața Domnului Hristos. Astfel, modelul oferit de Hristos va fi văzut în toate adunările pe care le organizați. — Letter 48, 1902. Ev 148.2

O învățătură creatoare — Prințul învățătorilor a găsit intrare la inima oamenilor pe calea asocierilor cu lucrurile cu care erau familiarizați cel mai bine. El a prezentat adevărul într-o asemenea modalitate, încât să rămână pentru totdeauna întrețesut cu amintirile și simpatiile lor cele mai dragi. El i-a învățat pe oameni în așa fel încât i-a făcut să simtă că Se identifica pe deplin cu interesele lor și căuta să-i facă fericiți. Învățătura Sa era atât de simplă, ilustrațiile Sale erau atât de potrivite, iar cuvintele Sale atât de pline de simpatie și încurajare, încât ascultătorii Săi erau fermecați. Ev 148.3

Domnul Hristos a preluat multe dintre ilustrațiile și învățăturile Sale din marea vistierie a naturii. El a cules un crin și le-a arătat ascultătorilor Săi simplitatea și frumusețea lui uimitoare. El le-a atras atenția la iarba de pe câmp, spunând: “Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor?” Domnul dorește să înțelegem că lucrurile din natură sunt o expresie a dragostei lui Dumnezeu și că, deși degradate de păcat, ele încă ne vorbesc despre căminul din Eden, unde au fost așezați Adam și Eva. El dorește ca aceste lucruri să ne aducă aminte de timpul când căminul edenic va fi refăcut, iar pământul va fi plin de slava Domnului. — Letter 213, 1902. Ev 148.4

El a menținut interesul lor — Oamenii ascultau cuvintele pline de îndurare care porneau cu îmbelșugare de pe buzele Fiului lui Dumnezeu. Ei ascultau cuvintele pline de har, care erau atât de clare și de simple, încât erau ca un balsam din Galaad pentru sufletele lor. Vindecarea dată de mâna Lui dumnezeiască aducea voie bună și viață pentru muribund, alinare și sănătate pentru bolnavi. În ziua aceea, li s-a părut că Cerul s-a coborât pe pământ și nici nu și-au dat seama câtă vreme trecuse de când nu mai mâncaseră ceva.... Ev 149.1

Acela care le arăta oamenilor calea prin care puteau să obțină pacea și fericirea S-a îngrijit de nevoile lor vremelnice în aceeași măsură ca de cele spirituale. Oamenii erau obosiți și slăbiți. Erau acolo mame cu bebeluși în brațe și copii mici, care se agățau de rochiile lor. Mulți stătuseră ore întregi în picioare. Ei au fost atât de adânc interesați de cuvintele lui Hristos, încât nici nu s-au gândit să stea jos, iar mulțimea era atât de numeroasă, încât a existat primejdia să se calce în picioare. Isus voia să le dea ocazia să se odihnească și i-a invitat să stea jos. În locul acela era multă iarbă și toți se puteau odihni bine. — Hristos, Lumina lumii, 365, 366. Ev 149.2

Un program eficient de menținere a interesului — Mi-a fost dată încă o viziune. Pe parcursul perioadei adunărilor de tabără, corturile erau duse dintr-un loc în altul. Adunările de tabără se desfășurau în diferite localități. Ele erau conduse de oameni capabili și temători de Dumnezeu, care aveau ajutoare potrivite. Erau organizate adunări pentru copii, adunări de înviorare spirituală și era depus un efort stăruitor pentru a-i conduce pe oameni la luarea unei decizii. Un Pavel poate să semene, un Apolo poate să ude, dar Dumnezeu este acela care face să crească.... Ev 150.1

Talentul cântatului să fie implicat în lucrare. Nu orice folosire a instrumentelor muzicale este discutabilă. În vremurile străvechi, instrumentele muzicale au fost folosite în serviciile religioase. Închinătorii Îl lăudau pe Dumnezeu cu harpa și chimvalul, iar muzica trebuie să își aibă locul ei în serviciile noastre de închinare. Ea va spori interesul. Ev 150.2

Totuși, mențineți atenția oamenilor prezentându-le adevărul, așa cum este el în Isus. Vorbiți-le mereu despre crucea de pe Golgota. De ce a fost necesară moartea Domnului Hristos? Din cauza călcării Legii. Domnul Hristos a murit pentru a le da oamenilor ocazia de a ajunge niște supuși credincioși ai împărăției Sale. Ev 150.3

Cuvântările să fie scurte, iar rugăciunile să fie, de asemenea, scurte și fierbinți. Învățați cum să organizați un serviciu de închinare complet și temeinic. Consacrarea deplină, rugăciunea și zelul fierbinte vor avea efect, pentru că îngerii lui Dumnezeu vor fi prezenți pentru a impresiona inima oamenilor. — Letter 132, 1898. Ev 150.4

Diversitatea subiectelor pentru evanghelizare — La adunările acestea se adună atât oameni din înalta societate, cât și oameni umili, atât bogați, cât și săraci, păcătoși de toate felurile, iar toți ascultă solia harului care este vestită de slujitorii trimiși de Domnul. Pe parcursul adunării, să fie prezentate subiecte biblice diverse și să aibă loc activități diferite. Ev 150.5

Apelul se adresează atât celor în vârstă, cât și celor tineri, iar Domnul impresionează inima ascultătorilor. Prin aceste mijloace, invitația la ospăț, așa cum este înfățișată în parabolă, le este adresată tuturor. Unii care au mărturisit că nu intraseră într-o biserică de doisprezece, paisprezece și chiar de șaisprezece ani sunt convinși și convertiți. Membrii bisericii sunt mișcați adânc și ascultă cu uimire predicile și lecturile biblice în care sunt explicate Scripturile, iar la aceste adunări sociale se află ceva potrivit pentru fiecare persoană. — Manuscript 7, 1900. Ev 150.6

Subiecte importante, o solie actualizată — Aceia care stau înaintea oamenilor în calitate de învățători ai adevărului trebuie să se ocupe de subiecte serioase. Să nu folosească timpul prețios vorbind despre subiecte neînsemnate. Ei trebuie să cerceteze Cuvântul și să-l predice. Cuvântul să fie în mâna lor ca o sabie cu două tăișuri. Acest Cuvânt să aducă mărturie pentru adevărurile din trecut și să arate ce va fi în viitor. Ev 151.1

Domnul Hristos a venit din cer pentru a-i descoperi lui Ioan adevărurile mari și minunate, care trebuie să modeleze viața noastră, iar prin noi ele trebuie să-i fie propovăduite lumii. Noi trebuie să fim cu un pas înaintea evenimentelor, aducând o mărturie clară și inteligentă, îndrumată de ungerea Duhului Sfânt. — The Review and Herald, 19 aprilie, 1906. Ev 151.2