Evanghelizare

4/168

Nevoia de evangheliști

Secerișul este mare — Avertizarea sfântă și solemnă trebuie să fie proclamată în zonele cele mai dificile și în orașele cele mai păcătoase, în orice loc unde lumina întreitei solii a Evangheliei încă nu a ajuns. Fiecare om trebuie să audă ultima invitație la ospățul nunții Mielului.... Ev 21.3

Țări care până nu demult erau închise față de Evanghelie își deschid porțile și cer să le fie explicat Cuvântul lui Dumnezeu. Regii și prințesele deschid porțile care au fost închise mult timp, invitându-i pe cei ce vestesc crucea lui Hristos să intre. Secerișul este într-adevăr mare. Numai veșnicia va dezvălui rezultatele eforturilor bine orientate, care se depun acum. — Slujitorii evangheliei, 27 (1915). Ev 22.1

Ambasadori pentru Hristos — Acei slujitori ai lui Dumnezeu, a căror inimă radiază de iubirea față de Domnul Hristos și față de semenii lor, caută să-i aducă la viață pe cei ce sunt morți în fărădelegile lor. Avertizările și îndemnurile voastre stăruitoare trebuie să pătrundă în conștiința lor. Rugăciunile voastre fierbinți trebuie să le sensibilizeze inima și să-i conducă plini de pocăință la Mântuitorul. Voi sunteți ambasadorii lui Hristos, trimiși să proclame solia mântuirii. — Slujitorii evangheliei, 35 (1915). Ev 22.2

O sută de lucrători acolo unde acum este numai unul — Timpul este scurt. Pretutindeni este nevoie de lucrători pentru Hristos. Atât în țară, cât și în câmpurile misionare din străinătate, ar trebui să existe o sută de lucrători serioși, credincioși, acolo unde acum nu este decât unul. Drumurile și potecile sunt încă nelucrate. Tuturor acelora care ar trebui să fie acum angajați în lucrarea misionară pentru Domnul să li se adreseze apeluri urgente. — Principiile fundamentale ale educației creștine, 488 (1903). Ev 22.3

Distribuirea înțeleaptă a oamenilor — Slujitorii lui Dumnezeu trebuie să plănuiască o distribuire înțeleaptă a lucrătorilor pentru a îndeplini tot ce le cere El în vederea avertizării orașelor. Adesea, unii lucrători care ar avea o mare putere de influență în adunările publice sunt angajați în alte activități care nu le mai lasă timp pentru o lucrare pastorală activă, îndeplinită în mijlocul oamenilor. Aceia care poartă răspunderea trebuie să facă eforturi de a găsi, atât cât este posibil, oameni consacrați și, în același timp, calificați în domeniul afacerilor, care să conducă treburile administrative din diferitele centre ale lucrării noastre. Este necesar să veghem continuu împotriva înclinației de a ține ocupați cu administrarea acestor centre de influență oameni care ar putea să îndeplinească o lucrare mai importantă și mai mare în activitatea publică, prezentându-le celor necredincioși adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu. — The Review and Herald, 7 aprilie, 1910. Ev 22.4

Cea mai înaltă chemare — Lucrarea de slujitor al Evangheliei nu trebuie să fie desconsiderată. Nicio lucrare nu trebuie să fie condusă în așa fel încât lucrarea de predicare a Cuvântului să fie considerată ca fiind ceva inferior. Lucrurile nu stau așa. Aceia care desconsideră lucrarea de predicare, îl desconsideră pe Hristos. Cea mai importantă dintre lucrări este aceea de slujitor al Evangheliei în diferitele ei ramuri, iar tinerilor ar trebui să li se arate că nu există lucrare mai binecuvântată de Dumnezeu, ca aceea de slujitor al Evangheliei. Ev 23.1

Tinerii să nu fie împiedicați să intre în lucrarea de predicare. Există primejdia ca, datorită unor prezentări entuziaste, unii să fie îndepărtați de la calea pe care Dumnezeu îi cheamă să meargă. Unii au fost încurajați să urmeze un curs de studii medicale, când, de fapt, ei ar fi trebuit să se pregătească să intre în lucrarea de predicare. — Testimonies for the Church 6:411 (1900). Ev 23.2

Tinerii să-i înlocuiască pe vechii purtători de stindard — Vechii purtători de stindard cad, iar tinerii trebuie să fie pregătiți să ocupe locurile rămase goale, pentru ca solia să poată fi propovăduită în continuare. Lupta hotărâtă trebuie extinsă. Cei care se bucură de tinerețe și putere trebuie să meargă în locurile întunecate ale pământului pentru a chema la pocăință sufletele care pier. — Slujitorii evangheliei, 104 (1915). Ev 23.3

Pregătirea rapidă pentru slujire — școlile noastre au fost întemeiate de Domnul și, dacă sunt conduse în armonie cu scopul Său, tinerii trimiși să studieze vor fi pregătiți repede pentru a se angaja în diferitele domenii ale lucrării misionare. Unii vor fi instruiți să meargă în teritoriul misionar ca lucrători medicali, alții vor fi colportori, alții evangheliști, unii vor fi învățători, iar alții vor fi păstori. — Letter 113, 1903. Ev 23.4

Învățați-i pe tineri să facă lucrarea de evanghelizare — Domnul îi cheamă pe cei care lucrează în sanatoriile noastre, în casele de editură și în școlile noastre să-i învețe pe tineri să facă lucrarea de evanghelizare. Timpul nostru și energia noastră să nu fie folosite pentru înființarea de sanatorii, magazine alimentare și restaurante într-o măsură atât de mare, încât celelalte domenii ale lucrării să fie neglijate. Tinerii și tinerele să fie angajați în lucrarea de slujire pastorală și de predare a religiei, iar lucrarea de colportaj să nu fie coborâtă la nivelul unei activități profesionale de rutina. — The Review and Herald, 16 mai, 1912. Ev 24.1

Nevoia de tineri puternici — Unde sunt oamenii care trebuie sa meargă în lucrare, încrezători pe deplin în Dumnezeu și pregătiți să lucreze cu îndrăzneală? Dumnezeu te cheamă: “Fiule, du-te și lucrează astăzi în via Mea.” Dacă se vor consacra Lui, Dumnezeu îi va face pe tinerii de astăzi să fie deținătorii comorilor cerului, ca să le prezinte oamenilor adevărul, în contrast cu minciuna și superstiția. Fie ca Dumnezeu să așeze răspunderea pe umerii unor tineri puternici, în inima cărora se află Cuvântul Său și care le vor vesti adevărul și altora. — Manuscript 134, 1898. Ev 24.2

Nevoia de oameni care nu se vor da înapoi — Dumnezeu are nevoie de lucrători consacrați, care vor fi credincioși față de El — oameni umili, care înțeleg nevoia lucrării de evanghelizare și nu se dau înapoi, ci îndeplinesc cu credincioșie munca fiecărei zile, bazându-se pe Dumnezeu pentru ajutor și putere în fiecare situație de criză. Solia Evangheliei trebuie să fie vestită de oameni care Îl iubesc pe Dumnezeu și se tem de El. Nu lăsați Conferința să facă lucrarea care vă aparține. Mergeți înainte și, în calitate de evangheliști, prezentați cu umilință cuvântul Scripturilor. — Letter 43, 1905. Ev 24.3