Evanghelizare

3/168

Influența tot mai vastă a evangheliei

Înconjurarea pământului — Lumina adevărului trebuie să strălucească pretutindeni, pentru ca inimile care acum dorm în neștiință să fie trezite și convertite. Evanghelia trebuie să fie propovăduită în toate satele și orașele.... Ev 19.1

Să fie organizate biserici și să fie alcătuite planuri pentru lucrarea care urmează a fi îndeplinită de membrii bisericilor nou-înființate. Această lucrare misionară a Evangheliei să înainteze continuu și să adauge teritorii noi, mărind părțile cultivate ale viei Domnului. Cercul trebuie să se extindă, până când va înconjura lumea. — Letter 86, 1902. Ev 19.2

Nord, sud, est și vest — Solia de avertizare, trebuie să fie vestită din sat în sat, din oraș în oraș, din țară în țară, nu cu paradă, ci de oameni ai credinței și prin puterea Duhului Sfânt. Ev 19.3

Trebuie să fie depusă o muncă de cea mai bună calitate. A sosit timpul acela important, când sulul este desfășurat înaintea lumii prin solii lui Dumnezeu. Adevărul care a fost cuprins în prima, a doua și a treia solie îngerească trebuie să meargă la orice neam, orice limbă și orice popor. El trebuie să lumineze întunericul din fiecare continent și să ajungă la insulele mării.... Ev 19.4

Să fie făcute planurile cele mai înțelepte pentru succesul lucrării. Este nevoie de eforturi hotărâte pentru a ajunge în teritorii noi din nord, sud, est și vest.... Faptul că predicarea adevărului a fost neglijată atât de multă vreme ar trebui să-i îndemne pe pastorii și pe lucrătorii noștri să meargă în aceste locuri și să nu renunțe la lucrare, până când nu vor fi vestit solia cu claritate. — Manuscript 11, 1908. Ev 19.5

Fără a fi împiedicați de bariere și obstacole — Adevărul, lăsându-i în urmă pe cei care îl disprețuiesc și îl resping, va triumfa. Deși uneori pare întârziat, progresul lui nu a fost împiedicat niciodată. Când solia lui Dumnezeu întâmpină împotrivire, El îi dă noi puteri, pentru ca ea să poată exercita o influență și mai mare. Înzestrată cu o putere divină, ea își va croi drum printre cele mai puternice bariere și va birui orice obstacol. — Istoria faptelor apostolilor, 601 (1911). Ev 20.1

O lucrare trainică — Lucrarea misionară cuprinsă în Evanghelie este o lucrare hotărâtă, o lucrare trainică a cărei lumină va crește, ajungând ca strălucirea soarelui de la miezul zilei. — Letter 215b, 1899. Ev 20.2

Influența care se adâncește și se lărgește — Influența acestor solii s-a adâncit și s-a lărgit, punând în mii de inimi îndemnul de a lucra și aducând la existență instituții de învățământ, case de editură, instituții medicale, iar toate acestea sunt mijloacele lui Dumnezeu de a conlucra în marea lucrare reprezentată de primul, al doilea și al treilea înger, care zburau prin mijlocul cerului pentru a-i anunța pe locuitorii pământului că Hristos vine iarăși cu putere și mare slavă. — The Review and Herald, 6 decembrie, 1892. Ev 20.3

Propovăduirea soliei Evangheliei în teritorii noi — Noi avem de vestit lumii cea mai importantă și mai solemnă solie. În ciuda acestui fapt, s-a folosit prea mult timp pentru aceia care cunosc deja adevărul. În loc de a petrece timpul cu aceia cărora li s-au acordat multe ocazii de a învăța adevărul, mergeți la oamenii care nu au auzit niciodată solia Evangheliei. Organizați adunări de tabără1 în orașele în care adevărul nu a fost propovăduit. Unii vor participa la adunări și vor primi solia. — Letter 87, 1896. Ev 20.4

Locurile noi sunt cele mai bune — Locurile cele mai bune pentru lucrare sunt acelea unde adevărul nu a fost propovăduit niciodată. Adevărul trebuie să pună stăpânire pe voința acelora care nu l-au auzit niciodată. Ei vor înțelege vinovăția păcatului, iar pocăința lor va fi deplină și sinceră. Domnul va lucra în inimile care nu au fost sensibilizate în trecut și care până acum nu au înțeles gravitatea păcatului. — Letter 106, 1903. Ev 21.1

Dacă adevărul ar fi fost propovăduit în mod energic — Mi s-au arătat orașe după orașe care au nevoie de lucrarea misionară. Dacă s-ar fi făcut un efort sârguincios în lucrarea de vestire a adevărului pentru timpul acesta, orașele care sunt neavertizate nu ar fi atât de nepocăite ca în prezent. Din lumina care mi-a fost dată, știu că, dacă lucrarea ar fi înaintat energic în multe domenii, pentru a răspunde nevoilor situației actuale, am fi putut avea astăzi multe mii de suflete în plus care să se bucure de adevăr. — Letter 94a, 1909. Ev 21.2