Evanghelizare

34/168

Evitarea organizării excesive

A te mișca nu înseamnă obligatoriu că ești viu — Dovezile vieții nu sunt date de teoriile ortodoxe, de calitatea de membru al bisericii, nici de îndeplinirea minuțioasă a unor îndatoriri. Într-un turn străvechi din Elveția, am văzut chipul unui om care se mișca de parcă ar fi fost viu. Arăta ca un om viu, iar când m-am apropiat de el i-am vorbit în șoaptă, ca și cum ar fi putut să mă audă. Totuși, chiar dacă acel chip arăta ca și cum ar fi fost viu, nu avea o viață reală. Era pus în mișcare de un mecanism. Ev 116.6

A te mișca nu înseamnă obligatoriu că ești viu. Putem să îndeplinim toate formele și ceremoniile religioase, dar, dacă nu suntem vii în Hristos, lucrarea noastră este lipsită de valoare. Dumnezeu vrea să aibă creștini vii și lucrători. — The Review and Herald, 21 aprilie, 1903. Ev 117.1

Lucrarea este împiedicată de invenții inutile — Din cauză că încearcă să ia lucrarea lui Dumnezeu din mâinile Sale și să o treacă în mâinile lor limitate, unii oameni fac înaintarea adevărului să fie de zece ori mai grea decât este în realitate. Ei cred că trebuie să inventeze continuu ceva nou pentru a-i determina pe oameni să facă lucruri pe care ei presupun că aceștia ar trebui să le facă. Timpul irosit în felul acesta este singurul motiv care face lucrarea să fie mai complicată, pentru că, în îngrijirea moștenirii Sale, Marele Maestru este lăsat pe dinafară. Unii oameni își asumă răspunderea de a cârpi caracterele deficitare, iar tot ce reușesc este să facă defectele să fie mai grave. Ar fi mai bine dacă L-ar lăsa pe Dumnezeu să-și îndeplinească lucrarea, deoarece El nu-i consideră capabili să remodeleze caracterul altora.... Ev 117.2

În loc de a vă trudi să alcătuiți reguli și regulamente, mai bine v-ați ruga și I-ați supune lui Hristos voința și metodele voastre. Domnul nu este mulțumit când faceți să fie greu un lucru pe care El l-a făcut să fie ușor. El spune: “Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima; și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, și sarcina Mea este ușoară.” Domnul Isus își iubește moștenirea, iar dacă oamenii nu vor considera că au un drept aparte de a prescrie reguli pentru tovarășii lor de lucru, ci vor aplica regulile lui Hristos în viața lor și vor urma învățăturile Sale, atunci fiecare va fi un exemplu, nu un judecător. — Manuscript 44, 1894. Ev 117.3

Contrar plănuirii omenești — Dacă aceia care pot să ajute lucrarea din _____ nu sunt sensibilizați și făcuți să-și înțeleagă datoria, nu vor recunoaște lucrarea lui Dumnezeu, când se va auzi strigătul cu glas tare al îngerului al treilea. Când lumina se va răspândi și va lumina pământul, în loc de a veni în ajutorul Domnului, ei vor dori să restrângă lucrarea Sa, în așa fel încât să corespundă cu ideile lor înguste. Îngăduiți-mi să vă spun că, în această lucrare finală, Domnul va lucra într-o modalitate foarte diferită de cursul firesc al lucrurilor și pe o cale întru totul contrară vreunui plan omenesc. Întotdeauna vor exista în mijlocul nostru unii care vor dori să aibă controlul asupra lucrării lui Dumnezeu și să dicteze fiecare pas ce trebuie să fie făcut, în timp ce lucrarea înaintează sub conducerea acelui înger care se alătură îngerului al treilea în vestirea soliei ce trebuie să-i fie adresată lumii. Dumnezeu va folosi căi și mijloace prin care se va vedea că El este Cel ce preia conducerea în mâinile Sale. Lucrătorii vor fi surprinși de mijloacele simple pe care le va folosi El pentru a aduce la îndeplinire lucrarea neprihănirii Sale. — Mărturii pentru pastori și slujitorii evangheliei, 300 (1885). Ev 118.1