Evanghelizare

33/168

Relația dintre evanghelist și pastor

Este nevoie de evangheliști și de pastori — Dumnezeu are nevoie de evangheliști. Un evanghelist adevărat este un iubitor de suflete. El caută să salveze oameni. De asemenea, este nevoie de pastori11— de păstori credincioși, — care nu-i vor flata pe cei din poporul lui Dumnezeu, dar nici nu-i vor trata cu asprime, ci îi vor hrăni cu pâinea vieții. Ev 116.1

Lucrarea fiecărui slujitor credincios îi este dragă inimii Aceluia care S-a dat pe Sine pentru răscumpărarea neamului omenesc. — Letter 21, 1903. Ev 116.2

Pastorul evanghelist — De obicei, un singur om îndeplinește lucrarea pe care ar trebui să o facă doi, pentru că lucrarea unui evanghelist este combinată obligatoriu cu aceea a pastorului și pune o povară dublă pe umerii lucrătorilor din teritoriu. — Testimonies for the Church 4:260 (1876). Ev 116.3

Încrederea în noii lucrători — Niciun lucrător să nu se teamă că angajarea unui lucrător nou va întrerupe interesul față de lucrarea în care este implicat el și că lucrarea lui va fi prejudiciată. Ev 116.4

Nu vă atingeți de chivot; Dumnezeu va purta de grijă lucrării Sale. Prin oamenii care sunt trimiși de Dumnezeu și care sunt conlucrătorii Săi, va străluci o lumină mai mare, iar lucrătorii inițiali trebuie să-i primească într-un mod cordial pe solii lui Dumnezeu, să-i trateze cu respect, să-i invite să li se alăture în lucrare și să le vorbească oamenilor. — Manuscript 21, 1894. Ev 116.5