Evanghelizare

31/168

Școlile de pregătire pentru lucrarea în orașe

Punerea temeliei pentru slujire — Înainte de a fi pregătită, spre a fi un învățător al adevărului pentru aceia care se află în întuneric, o persoană trebuie să ajungă mai întâi un elev.... Ori de câte ori se face un efort deosebit într-un loc important, să fie întemeiat un sistem de lucru bine organizat, așa încât aceia care doresc să fie colportori și aceia care sunt potriviți pentru a prezenta studii biblice în familii să poată primi învățătura necesară.... Ev 107.2

Centrele noastre misionare trebuie să fie în legătură cu școli de pregătire pentru aceia care urmează să înceapă activitatea ca lucrători. Aceștia să înțeleagă faptul ca este nevoie să ajungă asemenea unor ucenici spre a învăța cum să lucreze pentru convertirea sufletelor. Munca din școlile acestea să fie diversificată. Studiul Bibliei să aibă importanța principală, dar, în același timp, să se acorde o educație sistematică a minții și a comportamentului ca să învețe cum să-i abordeze pe oameni în modalitatea cea mai bună cu putință. Toți trebuie să învețe cum să lucreze cu tact, cu amabilitate și cu spiritul lui Hristos. — The Review and Herald, 14 iunie, 1887. Ev 107.3

Pregătirea lucrătorilor în timpul evanghelizării — O lucrare judicioasă poate fi realizată cel mai bine în orașele în care, odată cu desfășurarea adunărilor publice, este organizată o școală biblică de instruire a lucrătorilor. În această școală trebuie să fie angajate persoane cu experiență și cu o înțelegere spirituală profundă, care îi pot învăța zi de zi pe lucrătorii biblici și care, de asemenea, se pot alătura cu toată inima acțiunii publice. Iar pe măsură ce oamenii sunt convertiți la adevăr, cei care conduc misiunea să le arate celor nou-convertiți cum să experimenteze puterea adevărului în inima lor. Dacă este îndeplinită de persoane care știu să le organizeze cu înțelepciune, asemenea misiuni vor fi ca o lumină care strălucește într-un loc întunecos. — Slujitorii evangheliei, 364, 365. Ev 108.1

Școala teritorială — Fratele și sora Haskell au închiriat o casă într-una dintre zonele cele mai bune ale orașului și au adunat în jurul lor un grup de ajutoare care merg în fiecare zi și prezintă studii biblice, vând publicații și fac lucrare misionară medicală. În timpul orei de închinare, lucrătorii își povestesc experiențele. Studiile biblice se desfășoară de obicei acasă, iar tinerele și tinerii angajați în lucrarea misionară primesc o instruire practică și cuprinzătoare în domeniul prezentării lecturilor biblice și al vânzării publicațiilor noastre. Domnul a binecuvântat munca lor, așa încât mai multe persoane au primit adevărul și multe altele sunt adânc interesate.... Ev 108.2

În multe orașe ar trebui să fie făcută o lucrare asemănătoare. Tinerii care merg să lucreze în orașele acestea să se afle sub îndrumarea unor conducători consacrați și cu experiență. Lucrătorilor să li se asigure o locuință bună, în care să poată primi o instruire cuprinzătoare. — The Review and Herald, September 7, 1905. Ev 108.3

Metoda de instruire folosită de Hristos — Prin asocierea cu Marele învățător, ucenicii au primit o instruire practică pentru lucrarea misionară. Ei au văzut cum prezenta El adevărul și cum trata întrebările dificile care apăreau în lucrarea Sa. Ei au văzut activitatea Sa de slujire, pe care o îndeplinea, vindecându-i pe cei bolnavi oriunde mergea, și au ascultat cum le predica Evanghelia celor săraci. În zilele noastre, toți trebuie să învățăm metodele Sale de a lucra din raportul cu privire la viața Sa. — Letter 208a, 1902. Ev 109.1

Educația corespunzătoare sporește eficiența — Dacă este condus de Duhul lui Hristos, un lucrător care a fost instruit și educat va realiza mult mai mult decât zece lucrători care au o cunoaștere deficitară și sunt slabi în credință. Un lucrător care lucrează în armonie cu sfatul lui Dumnezeu și în unitate cu frații va fi mult mai eficient în facerea binelui, decât zece lucrători care nu înțeleg nevoia de a depinde de Dumnezeu și de a lucra în armonie cu planul general. — The Review and Herald, 29 mai, 1888. Ev 109.2

Centrele de instruire și rezultatele evanghelizării — După ce interesul oamenilor a fost stârnit printr-o adunare de tabără bine organizată, oare ar trebui lucrătorii să demonteze corturile și să plece pentru a participa la o altă adunare de tabără, lăsând lucrarea să se piardă la voia întâmplării? Eu spun: împărțiți lucrătorii și lăsați pe cineva să continue, prezentând studii biblice, făcând colportaj, vânzând broșuri etc. Să fie acolo un mic centru misionar pentru a-i pregăti pe lucrători, instruindu-i în fiecare ramură a lucrării. Dacă se procedează așa, lucrarea nu este lăsată la voia întâmplării. Impresiile bune pe care le-au lăsat solii lui Dumnezeu în inima și în mintea oamenilor nu se vor pierde. Ev 109.3

Lucrarea aceasta din casă în casă, în căutarea sufletelor și a oilor pierdute, este cea mai importată dintre toate. În _____ a fost organizată o biserică de șaptezeci și cinci de suflete. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Cincizeci dintre ele au primit adevărul de la adunarea de tabără și până acum. — Letter 137, 1898. Ev 110.1