Evanghelizare

30/168

Permițând mai mult decât metoda unui singur om10

Combinarea unor daruri diferite — Când ne asociem, trebuie să ne aducem aminte că nu toți avem aceleași talente sau aceleași înclinații. Planurile și ideile lucrătorilor sunt diferite. Combinarea darurilor diferite este necesară pentru succesul lucrării. Să nu uităm că unii pot să ocupe anumite poziții cu mai mult succes decât alții. Lucrătorului căruia i s-au dat tactul și aptitudinile care îl fac potrivit pentru îndeplinirea unei lucrări într-un anume domeniu deosebit să nu îi învinuiască pe ceilalți pentru că nu sunt în stare să facă lucrul pe care el, probabil, poate să-l facă repede și ușor. Oare nu sunt alte lucruri pe care tovarășii lui din lucrare le pot îndeplini cu mult mai mult succes decât el? Ev 103.1

Talentele diferite cu care Domnul i-a înzestrat pe slujitorii Săi sunt foarte importante pentru lucrare. Diferitele părți ale lucrării să fie îmbinate, parte cu parte, pentru a alcătui un întreg. Nu toate părțile unei clădiri sunt identice, nici nu sunt făcute prin același procedeu. Nu toate domeniile lucrării lui Dumnezeu sunt identice, nici nu trebuie să se desfășoare exact în aceeași modalitate. — Letter 116, 1903. Ev 103.2

Insuficiența darurilor unui singur om — Nimeni să nu creadă că darul lui este suficient pentru lucrarea lui Dumnezeu, că este în stare să conducă singur o întreagă serie de adunări și că poate să realizeze o lucrare desăvârșită. Chiar dacă metodele lui pot să fie bune, totuși diversitatea darurilor este foarte importantă. Mintea unui singur om nu trebuie să modeleze întreaga lucrare în conformitate cu ideile lui specifice. Pentru ca lucrarea să fie consolidată și simetrică, este nevoie de daruri diferite și de mijloace diverse, toate fiind sub îndrumarea Domnului. El îi va învăța pe lucrători în raport cu aptitudinile lor. Conlucrarea și unitatea sunt esențiale pentru a avea o lucrare armonioasă, în care fiecare lucrător își îndeplinește partea încredințată de Dumnezeu, ocupându-și poziția corespunzătoare și suplinind deficiența altuia. Un lucrător lăsat să lucreze singur este în pericolul de a crede că talentul lui este suficient pentru a realiza o lucrare desăvârșită. Ev 104.1

Acolo unde lucrătorii sunt uniți, au ocazia de a se consulta împreună, de a se ruga și de a colabora în lucrare. Nimeni să nu creadă că nu se poate asocia cu frații lui, din cauză că ei nu lucrează în aceeași direcție ca el. — Special Testimonies, seria A 7:14, 15 (1874). Ev 104.2

Acolo unde unul este slab, altul este puternic — Domnul lucrează pentru pastori cu abilități diferite, așa încât fiecare să poată hrăni turma moștenirii Sale cu o hrană potrivită. Ei vor descoperi adevărul cu privire la aspecte pe care frații lor conlucrători nu le-au considerat ca fiind esențiale. Dacă lucrarea de păstorire a turmei ar fi lăsată întru totul în grija unui singur om, rezultatele ar fi deficitare. În providența Sa, Domnul trimite lucrători diferiți. Unul este puternic într-un anume punct important, în care altul este slab. — Manuscript 21, 1894. Ev 104.3

Nu blocați roțile — Unele minți nu se dezvoltă odată cu lucrarea, ci îngăduie ca lucrarea să se dezvolte dincolo de capacitatea lor de înțelegere.... Aceia care nu înțeleg cerințele tot mai mari ale lucrării și nu se adaptează la ele să nu stea în cale, blocând roțile și împiedicând progresul altora. — Letter 45, 1889. Ev 104.4

Metodele să fie îmbunătățite — Nu trebuie să existe reguli fixe. Lucrarea noastră este în continuă dezvoltare și trebuie să se lase loc pentru îmbunătățirea metodelor. Totuși unitatea trebuie să fie menținută, prin călăuzirea Duhului Sfânt. — The Review and Herald, 23 iulie, 1895. Ev 105.1

Metodele diferite din trecut — Vor fi concepute mijloace de a ajunge la inima oamenilor. Unele dintre metodele folosite în lucrarea aceasta vor fi diferite de cele aplicate în trecut, dar nimeni să nu blocheze înaintarea din acest motiv, prin critici. — The Review and Herald, 30 septembrie, 1902. Ev 105.2

O nouă viață în metodele vechi — Este nevoie de oameni care să se roage lui Dumnezeu pentru înțelepciune și care, sub călăuzirea Lui, pot să aducă o viață nouă în metodele vechi de lucrare și pot să inventeze planuri noi și metode noi pentru a trezi interesul membrilor bisericii și pentru a ajunge la inima bărbaților și femeilor din lume. — Manuscript 117, 1907. Ev 105.3

Limitarea puterii lui Dumnezeu prin planuri unilaterale — Planurile care fac dintr-un singur om un centru și un model nu vor putea să fie aduse la îndeplinire nici de acel om, nici de alții. Nu aceasta este calea prin care lucrează Domnul.... Când cineva crede că mintea lui trebuie să plănuiască marile acțiuni din lucrarea lui Dumnezeu, că aptitudinile lui vor îndeplini lucrarea cea mai mare, acel om limitează puterea lui Dumnezeu de a-și împlini scopurile pe pământ. Ev 105.4

Dumnezeu are nevoie de bărbați și de femei care vor lucra cu simplitatea lui Hristos pentru a le prezenta adevărul acelora care au nevoie de puterea lui de schimbare. Dacă este prescrisă o cale stabilită de lucru, pe care lucrătorii trebuie să o urmeze în eforturile lor de a propovădui solia, eficiența unui mare număr de lucrători va fi limitată. — Letter 404, 1907. Ev 105.5

Evitați rutina — Slujitorii lui Dumnezeu trebuie să se străduiască să fie niște oameni cu o gândire multilaterală, vastă, să nu fie niște oameni înguști, care să lucreze într-o modalitate stereotipă, rămânând pe un singur făgaș și nefiind în stare să înțeleagă și să simtă că felul de a se exprima și de a susține adevărul trebuie să difere în funcție de categoria persoanelor în mijlocul cărora se află și în funcție de situațiile pe care sunt nevoiți să le întâmpine. — Letter 12, 1887. Ev 106.1

Metode determinate de categoria din care fac parte oamenii — Să nu uităm că pentru a conduce la mântuire oameni diferiți este necesar să folosim metode diferite. — The Review and Herald, 14 aprilie, 1903. Ev 106.2

Aveți de lucrat într-un teritoriul dificil, dar Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Categoria de oameni pe care o întâlniți va hotărî modalitatea în care trebuie să fie abordată lucrarea. — Letter 97a, 1901. Ev 106.3

Nu nimiciți lucrarea făcută de altcineva — Nu uitați că suntem conlucrători cu Dumnezeu. El este conducătorul cel atotputernic și eficient. Slujitorii Săi sunt uneltele prin care lucrează. Ei nu trebuie să-i critice pe alții, lucrând fiecare în conformitate cu ideile lui, ci să lucreze în armonie, încadrându-se într-o ordine binevoitoare, amabilă, frățească și plină de dragoste unii față de alții. Ei trebuie să ducă mai departe lucrarea. — The Review and Herald, 11 decembrie, 1900. Ev 106.4

O avertizare adresată lucrătorilor cu experiență — Sunt îndemnată să le spun fraților mei mai în vârstă să se poarte cu umilință înaintea lui Dumnezeu. Nu fiți niște pârâși ai fraților. Voi trebuie să vă îndepliniți lucrarea care vă este rânduită, sub îndrumarea Dumnezeului lui Israel. Pentru mulți, înclinația de a critica este pericolul cel mai mare. Frații pe care sunteți ispitiți să-i criticați sunt chemați să poarte responsabilități pe care voi nu ați fi în stare să le purtați, dar puteți să le fiți de ajutor. Dacă doriți, puteți să faceți un mare serviciu lucrării, prezentând experiența voastră din trecut. Domnul nu i-a încredințat niciunuia dintre voi sarcina de a-i corecta și de a-i critica pe frații voștri.... Ev 106.5

Continuați să-L cunoașteți pe Domnul alături de frații voștri. Fiți plini de simpatie față de aceia care poartă o povară grea și încurajați-i Ori de câte ori puteți. Cuvintele pe care le rostiți să aducă unitate, nu dezbinare. — Letter 204, 1907. Ev 107.1