Evanghelizare

29/168

Unitate în diversitate

Planul lui Dumnezeu prin diversitatea darurilor — În toate rânduielile lui Dumnezeu nu există nimic mai frumos ca planul Său de a le da bărbaților și femeilor o diversitate de daruri. Biserica este grădina Sa împodobită cu o varietate de pomi, plante și flori. El nu așteaptă ca isopul să ajungă la mărimea cedrului, nici măslinul să ajungă la înălțimea unui palmier. Mulți au avut parte de o educație religioasă și intelectuală redusă, dar, dacă vor lucra cu umilință și cu încredere în El, Dumnezeu are o lucrare pentru cei din categoria aceasta. — Letter 122, 1902. Ev 98.3

Caractere la fel de variate precum sunt florile — Din varietatea nesfârșită a plantelor și a florilor, putem să învățăm o lecție importantă. Nu toate florile au aceeași formă și aceeași culoare. Unele au însușiri vindecătoare. Altele au întotdeauna un miros plăcut. Unii așa-ziși creștini cred că au datoria de a-i face pe toți sa fie asemenea lor. Acesta este un plan omenesc, dar nu este planul lui Dumnezeu. În biserica lui Dumnezeu este loc suficient pentru oameni cu personalități la fel de felurite precum sunt florile dintr-o grădină. În grădina Sa spirituală este o varietate mare de flori. — Letter 95, 1902. Ev 99.1

Minți și idei diferite — Deși avem minți și idei diferite, subiectul care trebuie să lege inimă de inimă este convertirea sufletelor Ia adevăr, iar subiectul acesta ne atrage pe toți la Cruce. — Letter 31, 1892. Ev 99.2

Talente deosebite pentru o lucrare deosebită — Un lucrător poate fi un vorbitor bun, altul poate fi un scriitor bun, altul are darul rugăciunii sincere, pline de zel, fierbinte, altul are darul de a cânta, altul ar putea să aibă o aptitudine deosebită de a explica într-o modalitate clară Cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare dar trebuie să ajungă puternic pentru Dumnezeu, deoarece ei lucrează împreună cu lucrătorul. Unuia, Dumnezeu îi dă cuvântul înțelepciunii, altuia cunoștință, altuia credință, dar toți trebuie să lucreze sub același Conducător. Diversitatea darurilor conduce la diversitatea lucrărilor, “dar este același Dumnezeu, care lucrează totul în toți”. (1 Corinteni 12, 6.) Ev 99.3

Domnul dorește ca slujitorii Săi aleși să învețe cum să se urnească într-un efort armonios. S-ar putea ca unora să li se pară că între darurile lor și darurile colaboratorilor lor este un contrast prea mare pentru a le îngădui să se unească într-un efort armonios, dar, dacă își aduc aminte că vor trebui să intre în legătură cu oameni care vor gândi în mod diferit și că unii vor respinge adevărul, așa cum este prezentat de un lucrător, dar își vor deschide inima față de adevărul lui Dumnezeu, când e prezentat într-un chip diferit de un alt lucrător, ei se vor strădui plini de nădejde să lucreze împreună, în unire. Toate talentele lor, oricât de diverse, se pot afla sub conducerea aceluiași Duh. În orice cuvânt și faptă se vor manifesta bunătatea și iubirea, iar când fiecare lucrător își ocupă cu credincioșie locul rânduit lui, rugăciunea lui Hristos pentru unitatea urmașilor Săi va primi răspuns, iar lumea va ști că aceștia sunt ucenicii Lui.... Ev 99.4

Lucrătorii din orașele mari trebuie să-și facă partea lor diferită, depunând orice efort pentru a obține rezultatele cele mai bune. Ei trebuie să exprime credință și să procedeze în așa fel încât să-i impresioneze pe oameni. Nu trebuie sa restrângă lucrarea, în conformitate cu părerile proprii. S-a procedat prea mult în felul acesta în trecut și a fost un dezavantaj pentru succesul lucrării. Să ne aducem aminte că Domnul are diferite feluri de a lucra și că are lucrători diferiți, cărora le încredințează daruri diferite. — Testimonies for the Church 9:144-146 (1909). Ev 100.1

Eforturile lui Satana de a-i dezbina pe lucrători — Când vom începe să lucrăm serios pentru mulțimile din orașe, vrăjmașul va interveni cu toată puterea pentru a crea confuzie, în speranța că, în felul acesta, va dezbina grupele de lucrători. Unii care nu sunt convertiți pe deplin se află în pericolul continuu de a confunda sugestiile vrăjmașului cu îndrumările Duhului lui Dumnezeu. Pentru că Domnul ne-a dat lumină, sa umblăm în lumină. — Manuscript 13, 1910. Ev 100.2

Feriți-vă de planurile lui Satana — Nu toți aceia care se vor angaja în lucrare vor avea același temperament. Ei nu vor avea aceeași educație sau pregătire și, pentru că au caractere diferite, dacă nu sunt niște oameni convertiți zilnic, vor ajunge cu siguranță să lucreze în contradictoriu. Ev 100.3

Satana are planuri de îndeplinit în fiecare zi și anumite strategii care vor pune piedici în calea celor ce sunt martorii lui Isus Hristos. Prin urmare, dacă nu sunt blânzi, umili și smeriți cu inima, pentru că au învățat să fie așa de la Domnul Isus, slujitorii Săi vor cădea în ispită, Ia fel de sigur precum este sigur că trăiesc, pentru că Satana veghează subtil și iscusit, și dacă nu se vor ruga fără încetare, lucrătorii vor fi luați prin surprindere. El se furișează asupra lor ca un hoț noaptea și îi ia în robie. Apoi lucrează asupra minții unora pentru a perverti ideile lor și pentru a influența planurile lor, iar dacă frații văd pericolul și vorbesc despre el, acești oameni consideră că li se aduce un prejudiciu personal și că unii încearcă să le micșoreze influența. Unul merge pe o cale, iar altul în direcția opusă. Ev 101.1

Ca rezultat, înaintarea lucrării a fost împiedicată, s-au întreprins acțiuni greșite, iar Satana a fost satisfăcut. Dacă eul nu ar fi fost cultivat cu o atât de mare atenție și delicatețe, Domnul ar fi putut să folosească aceste caractere, care sunt constituite diferit, pentru a îndeplini o lucrare bună și mult mai amplă, deoarece tocmai în diversitatea talentelor lor, unite totuși în Hristos, a constat capacitatea lor de a fi folositori. Dacă ar fi fost legați de viță, asemenea mlădițelor unei vii, toți ar fi adus ciorchini îmbelșugați de roade prețioase. În diversitatea lor ar fi fost o armonie desăvârșită, pentru că ei ar fi primit trăsăturile și elementele nutritive din aceeași viță. Ev 101.2

Domnul este nemulțumit de lipsa de armonie care a existat între lucrători. El nu poate să le dea Duhul Sfânt, deoarece sunt înclinați să meargă fiecare pe calea lui, în timp ce Domnul le arată care este calea Sa. Satana și confederația răului vor aduce o mare descurajare, dar “voi toți sunteți frați” și, dacă veți îngădui ca trăsăturile personale și nesfințite ale caracterului vostru să fie niște mijloace de a vă descuraja unul pe altul, lucrul acesta va fi o ofensă la adresa lui Dumnezeu. — Letter 31, 1892. Ev 101.3

Fiți uniți, fiți uniți — Dragostea de sine, mândria și mulțumirea de sine stau la temelia celor mai mari încercări și conflicte care au existat vreodată în lumea religioasă. Îngerul mi-a spus din nou și din nou: “Fiți uniți, fiți uniți, să aveți un singur gând și o singură judecată”, Hristos este conducătorul, iar voi sunteți frați, urmați-L pe El. — Letter 4, 1890. Ev 102.1

Lupta pentru supremație — Dacă sunt uniți prin legăturile încrederii și ale dragostei sfinte, un frate poate să primească de la un alt frate tot ajutorul pe care și-l pot oferi unul altuia.... Ev 102.2

Lupta pentru supremație scoate la iveală un spirit care, dacă este cultivat, în cele din urmă, va închide porțile împărăției lui Dumnezeu pentru aceia care îl împărtășesc. Pacea lui Hristos nu poate locui în mintea și în inima unui lucrător care critică și îi găsește vină unui alt lucrător, pur și simplu din cauză că nu aplică metodele pe care el le consideră a fi cele mai bune sau din cauză că simte că nu este prețuit. Domnul nu îl va binecuvânta niciodată pe acela care îi critică și îi acuză pe frații lui, pentru că aceasta este lucrarea lui Satana. — Manuscript 21, 1894. Ev 102.3

Valoarea darurilor altora — Frații mei, străduiți-vă să purtați jugul lui Hristos. Coborâți de pe picioroangele voastre spirituale și puneți în practică harul umilinței. Îndepărtați orice bănuială rea și fiți dispuși să vedeți valoarea darurilor cu care Dumnezeu i-a binecuvântat pe frații voștri. — Letter 125, 1903. Ev 102.4

Diferiți ca temperament, dar uniți în Duhul — În casa noastră nu avem nici o neînțelegere și nu se adresează cuvinte nerăbdătoare. Angajații mei au temperamente diferite, iar căile și metodele lor sunt diferite, dar ne asociem în activitate și rămânem uniți în spirit, căutând să ne ajutăm și să ne întărim unul pe altul. Știm că nu putem să ne permitem să fim în discordie din cauza deosebirilor de temperament. Noi suntem copilașii lui Dumnezeu și îi cerem să ne ajute să trăim nu pentru a ne face pe plac nouă înșine și pentru a urma căile proprii, ci pentru a-I plăcea Lui și pentru a-L slăvi pe EI. — Letter 252, 1903. Ev 102.5