Evanghelizare

28/168

Importanța sfătuirii și a rugăciunii

Tratarea dificultăților prin sfătuire și rugăciune — Aceia care se află pe câmpul de luptă trebuie să se aventureze și să riște. Ei nu trebuie să considere că este necesar să primească în fiecare clipă ordine de la cartierul general, ci să facă tot ce pot mai bine în orice situație, sfătuindu-se împreună cu multă rugăciune stăruitoare și cerând înțelepciune de la Dumnezeu. Efortul trebuie să fie unit. — Letter 14, 1887. Ev 97.1

Consfătuiri dese — În legătură cu propovăduirea soliei în marile orașe, lucrătorii care au daruri felurite pot să îndeplinească o varietate de activități. Unii urmează să lucreze într-o anume modalitate, alții în altă modalitate.... În calitate de conlucrători cu Dumnezeu, ei trebuie să caute să fie în armonie unul cu altul. Să aibă loc consfătuiri dese, o conlucrare zeloasă și din toată inima. Cu toate acestea, toți să caute înțelepciune la Isus, nedepinzând numai de oameni în ce privește călăuzirea. — Testimonies for the Church 9:109. Ev 97.2

Frații să se consulte între ei — În calitate de lucrători, noi avem nevoie să ne consfătuim cu privire la dificultăți. Este bine ca frații să se consulte între ei. De asemenea, este privilegiul nostru ca, după ce am făcut așa, să îngenunchem împreună în rugăciune și să cerem înțelepciunea și sfatul divin. Este o greșeală tristă ca o singură voce omenească să aibă toată autoritatea conducerii. — Letter 186, 1907. Ev 97.3

Defectele descoperite — Lucrătorii trebuie să se consfătuiască. Niciunul să nu se descurce singur, pe temeiul judecății lui independente, lucrând după propria gândire, dacă nu are o vistierie personală din care să ia banii.... Mi-a fost arătat că administrarea lucrării nu trebuie să fie încredințată unor persoane lipsite de experiență. Aceia care nu au avut o experiență vasta nu sunt potriviți să își asume responsabilități mari, deși ar putea să creadă despre ei înșiși că sunt calificați să procedeze așa. Frații lor pot vedea defecte acolo unde ei văd doar desăvârșire. — The Review and Herald, 8 decembrie, 1885. Ev 97.4

Pastorii să-și ia timp pentru rugăciune — Simt îndemnul stăruitor de a-i adresa poporului nostru apelul să facă toate eforturile pentru a salva sufletele. Avem nevoie de o credință mai mare. Membrii bisericilor noastre trebuie să se roage cu toată inima pentru aceia care predică Evanghelia. Iar pastorii să-și ia timp spre a se ruga pentru ei înșiși și pentru aceia care alcătuiesc poporul lui Dumnezeu, pe care sunt rânduiți să-i slujească. — Letter 49, 1903. Ev 98.1

Adunările de rugăciune care aduc încurajare — Ca lucrători, să-L căutăm pe Domnul împreună. Singuri nu putem să facem nimic, dar, prin Hristos, putem să facem totul. Dumnezeu vrea să fim un ajutor și o binecuvântare unii pentru alții, ca să fim puternici în Domnul și în puterea Sa.... Dumnezeu trăiește și domnește, iar El ne va da tot ajutorul de care avem nevoie. Avem privilegiul de a primi putere și încurajare întotdeauna din făgăduința Sa binecuvântată: “Harul Meu îți este de ajuns.” — Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 129 (1886). Ev 98.2