Evanghelizare

27/168

Echipa de lucru în evanghelizare

Se cere organizarea de grupe de lucru — Dumnezeu spune: “Intrați în orașe. Adresați-le locuitorilor acestor orașe apelul de a se pregăti pentru venirea Domnului....” Ev 96.1

Mulți oameni din orașe încă nu au lumina Evangheliei. Aceia care neglijează să vestească ultima solie de avertizare vor regreta adânc, în viitor. Solia mea este: “Organizați grupe de lucrători care să intre în orașe. Căutați locurile potrivite pentru adunările publice. Răspândiți literatura noastră. Faceți eforturi stăruitoare pentru a intra în legătură cu oamenii.” — Letter 106, 1910. Ev 96.2

Echipe de lucrători în fiecare oraș mare — În fiecare oraș mare ar trebui să existe echipe de lucrători organizați și disciplinați. Să nu fie puși să lucreze doar unul sau doi, ci mai mulți.... Ev 96.3

Fiecare grup de lucrători să se afle sub îndrumarea unui conducător competent și să li se spună mereu că trebuie să fie misionari în sensul cel mai înalt al cuvântului. O astfel de lucrare organizată și condusă înțelept va avea rezultate binecuvântate. — Lucrarea misionară medicală, 300, 301 (1892). Ev 96.4

Nevoia de talente diverse — Domnul dorește ca lucrarea din orașe să fie îndeplinită prin efortul unit al unor lucrători cu aptitudini diferite. Toți să caute îndrumare de la Domnul Isus, și să nu depindă de înțelepciunea oamenilor, ca să nu fie duși în rătăcire. — Testimonies for the Church 9:109 (1909). Ev 96.5

Grupe bine instruite — Trebuie să existe grupe organizate și instruite cât se poate de bine pentru a lucra în calitate de surori medicale, evangheliști, pastori, colportori și lucrători biblici, pentru a dezvolta un caracter asemănător celui divin. — Testimonies for the Church 9:171, 172 (1909). Ev 96.6

Conducerea strategică îi pune pe oameni la lucru — Fiecare persoană care poate să lucreze trebuie să lucreze. Generalul cel mai bun nu este acela care face singur cea mai mare parte a unei lucrări, ci unul care va obține o parte cât mai mare din muncă de la ceilalți. — Letter 1, 1883. Ev 96.7