Evanghelizare

26/168

Secțiunea 5 — Organizarea adunărilor de evanghelizare

O mare lucrare săvârșită prin mijloace simple — Trăsătura uimitoare a lucrărilor lui Dumnezeu este aceea că lucrarea cea mai mare ce poate fi săvârșită în lumea noastră se îndeplinește prin mijloace foarte simple. Planul lui Dumnezeu este ca fiecare parte a împărăției Sale să depindă de toate celelalte părți, iar întregul este asemenea unei roți aflate în interiorul unei alte roți, toate funcționând într-o armonie deplină. El lucrează asupra oamenilor, prin Duhul Său care atinge corzi invizibile, iar vibrațiile străbat până la marginea Universului. — Manuscript 22, 1897. Ev 93.1

Succesul este rezultatul ordinii și al lucrării armonioase — Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii. Tot ce se află în legătură cu cerul este într-o ordine desăvârșită. Mișcarea oștilor îngerești este caracterizată de supunere și de o disciplină deplină. Succesul poate fi obținut numai prin ordine și o lucrare armonioasă. Dumnezeu cere ordine și organizare în lucrarea Sa de astăzi, tot așa cum a cerut și în zilele poporului Israel. Toți aceia care lucrează pentru El trebuie să lucreze în mod inteligent, nu în chip nepăsător și la voia întâmplării. El vrea ca lucrarea Lui să fie făcută cu credință și precizie, pentru ca să-și poată pune sigiliul aprobării Sale asupra ei. — Patriarhi și profeți, 376 (1890). Ev 93.2

Respectarea unui plan organizat9 — Este foarte important să lucrăm ordonat, respectând un plan organizat și având în vedere un scop bine definit. Nimeni nu poate să-i învețe pe alții într-o modalitate corespunzătoare, dacă nu are grijă ca lucrarea ce trebuie să fie făcută să se desfășoare sistematic și în ordine, așa încât să fie îndeplinită la timpul potrivit.... Ev 94.1

Planurile bine conturate să le fie prezentate în mod deschis tuturor celor interesați și să se asigure că au fost înțelese. Apoi, cereți-le tuturor acelora care conduc diferitele departamente să conlucreze la executarea acestor planuri. Dacă această metodă sigură și radicală este adoptată corespunzător și urmată cu interes și bunăvoință, vom evita să depunem multă muncă fără un scop bine definit și, de asemenea, vom evita multe neînțelegeri inutile. — Manuscript 24, 1887. Ev 94.2

Planurile bine înțelese — Lucrarea în care sunteți angajați nu poate să fie îndeplinită fără puterile care rezultă din planurile bine înțelese. — Letter 14, 1887. Ev 94.3

Spirit de prevedere, ordine și rugăciune — Faptul de a ne angaja într-o lucrare, fiind nepăsători și lipsiți de un scop definit, este un păcat indiferent care ar fi lucrarea aceea, dar mai ales în lucrarea lui Dumnezeu. Fiecare activitate aflata în legătură cu lucrarea Sa trebuie să se desfășoare în ordine, cu un spirit de prevedere și cu rugăciune stăruitoare. — The Review and Herald, 18 martie, 1884. Ev 94.4

Conștiinciozitatea și promptitudinea — Dacă o lucrare administrativă nu este supravegheată cu o atenție clară și precisă, va fi ușor să se facă greșeli mari. Deși un începător poate să fie zelos și plin de energie, dacă în fiecare dintre diversele departamente care există nu este nimeni care să verifice activitatea, o persoană care să fie bine calificată pentru lucrarea ei, vor fi insuccese în multe aspecte. Pe măsură ce lucrarea se dezvoltă, va ajunge să fie imposibil ca unele lucrări să fie amânate de la o dată la alta, chiar și ocazional. Tot ce nu este făcut la timpul stabilit, fie în lucrurile sfinte, fie în cele nereligioase, riscă serios să nu mai fie făcut deloc. Oricum ar fi, o astfel de lucrare nu va mai putea fi făcută niciodată așa de bine cum ar fi fost făcută dacă ar fi fost îndeplinită la timpul potrivit. — Manuscript 24, 1887. Ev 94.5

Fiecare în sfera lui — Dumnezeu i-a rânduit fiecărui om lucrarea lui, în conformitate cu aptitudinile și capacitățile pe care le are. Este nevoie de o plănuire înțeleaptă, pentru ca fiecare să fie așezat în sfera de activitate corespunzătoare lui, ca să câștige o experiență care să-l pregătească pentru a purta responsabilități mai mari. Ev 95.1

Lucrați ca o armată disciplinată — Să ne aducem aminte că suntem conlucrători cu Dumnezeu. Noi nu suntem suficient de înțelepți ca să putem lucra singuri. Dumnezeu ne-a făcut să fim ispravnicii Săi, pentru a ne pune la încercare, întocmai cum i-a pus la încercare pe israeliții din vechime. El nu vrea ca armata Sa să fie alcătuită din soldați indisciplinați, nesfințiți și dezordonați, care ar reprezenta greșit ordinea și curăția Sa. — The Review and Herald, 8 octombrie, 1901. Ev 95.2

Geniul în plănuire și în lucrare — Este nevoie de geniu, de aptitudinea de a plănui și de a lucra armonios. Vrem oameni care să lucreze nu numai pentru beneficiul propriu, ca să obțină cât pot mai mult ca plată pentru munca lor, ci oameni care să lucreze având ca unică țintă slava lui Dumnezeu. Aceasta este o ocazie prețioasă de a-și manifesta devotamentul față de lucrarea Domnului și capacitatea de a o îndeplini. Fiecărui om i s-a încredințat lucrarea lui, nu cu scopul de a se slăvi pe sine, ci pentru slava lui Dumnezeu. — Manuscript 25, 1895. Ev 95.3

Plănuirea înțeleaptă ne scutește de munca excesivă — Trebuie să adresez îndemnul ca lucrătorii să-și planifice activitatea atât de bine, încât să nu ajungă extenuați de o muncă excesivă. — Letter 17, 1902. Ev 95.4