Evanghelizare

25/168

Administrarea financiară a campaniilor de evanghelizare

Pastorii să nu fie împovărați cu treburi administrative — Fiecărui om îi este încredințată lucrarea lui. Aceia care intra în pastorație se angajează într-o lucrare deosebită și trebuie să se dedice rugăciunii și propovăduirii Cuvântului. Mintea lor să nu fie împovărată cu treburi administrative. De mulți ani, Domnul mă învață să-i avertizez pe frații noștri din lucrarea pastorală să nu îngăduie ca mintea lor să ajungă atât de preocupată de treburi administrative, încât să nu mai aibă timp pentru comuniunea cu Dumnezeu și pentru părtășia cu Duhul Sfânt. Un pastor nu poate să-și păstreze starea de spiritualitate, în timp ce este solicitat să rezolve micile dificultăți din diferite biserici. Această lucrare nu i-a fost rânduită lui. Dumnezeu dorește să folosească toate puterile solilor aleși de El. Mintea lor nu trebuie să fie supusă oboselii cauzate de adunări lungi de comitet, care au loc seara târziu, pentru că Dumnezeu vrea ca toate energiile creierului lor să fie folosite pentru a propovădui Evanghelia cu claritate și cu putere, așa cum este ea în Isus Hristos. Ev 91.1

Adesea, un pastor este supraaglomerat și atât de grăbit, încât abia dacă mai găsește timp pentru cercetarea de sine pentru a vedea dacă nu și-a pierdut credința. El găsește timp foarte puțin pentru a medita și a se ruga. În lucrarea Sa de slujire, Domnul Hristos a unit rugăciunea cu munca. El a petrecut noapte de noapte în rugăciune. Pastorii trebuie să-L caute pe Dumnezeu pentru a-I cere Duhul Său Sfânt ca să poată prezenta corect adevărul. — Manuscript 127, 1902. Ev 91.2

Detaliile administrative să fie rezolvate de oameni cu aptitudini în domeniul afacerilor — Este o greșeală mare ca un pastor care este dăruit cu talentul de a predica Evanghelia să fie ocupat fără încetare cu treburile administrative. Aceia care vestesc Cuvântul vieții să nu îngăduie să li se încredințeze prea multe răspunderi.... Ev 91.3

Treburile financiare ale lucrării trebuie să fie administrate corespunzător de oameni de afaceri capabili, dar predicatorii și evangheliștii sunt dedicați unui alt domeniu al lucrării. Administrarea treburilor financiare să fie făcută de alții, care nu sunt dedicați lucrării de predicare a Evangheliei. Pastorii noștri să nu fie prea împovărați cu detaliile administrative a lucrării de evanghelizare care se desfășoară în orașele noastre mari. Conducătorii Conferințelor noastre trebuie să găsească oameni de afaceri care să poarte de grijă detaliilor financiare ale lucrării în orașe. Dacă astfel de oameni nu pot să fie găsiți, să se creeze condiții pentru a instrui alte persoane care să poarte aceste răspunderi. — The Review and Herald, 5 octombrie, 1905. Ev 92.1