Evanghelizare

24/168

Finanțele și bugetul

Așezați-vă și calculați costurile — Cei din poporul lui Dumnezeu nu trebuie să înainteze orbește în investiția banilor pe care nu i-au obținut și nici nu știu de unde îi vor obține. Trebuie să dovedim înțelepciune în acțiunile pe care le întreprindem. Domnul Hristos a pus înaintea noastră un plan după care trebuie să fie organizată lucrarea Sa. Cei care doresc să construiască trebuie mai întâi să se așeze și să calculeze costurile pentru a vedea dacă sunt în stare să ducă zidirea până la capăt. Înainte de a începe să-și îndeplinească planurile, ei trebuie să se consulte cu sfătuitorii. Dacă nu reușește să gândească de Ia cauză la efect, un lucrător este în pericolul de a întreprinde acțiuni greșite, iar tovarășii lui de lucrare trebuie să-i adreseze sfaturi înțelepte, arătându-i unde greșește. — Letter 182, 1902. Ev 85.1

Economia strictă — Toți aceia care își asumă lucrarea în orașele noastre mari să fie atenți cu privire la următorul aspect: Să nu fie cheltuieli inutile în niciun loc. Nu parada este modalitatea prin care bărbații și femeile trebuie să învețe lucrurile cuprinse în adevărul prezent. Lucrătorii noștri trebuie să practice o economie strictă. Dumnezeu interzice orice formă de extravaganță. Fiecare dolar care se află la dispoziția noastră să fie cheltuit într-o modalitate cumpătată. Să nu se facă mare paradă. Banii lui Dumnezeu trebuie să fie folosiți pentru a duce mai departe lucrarea în modalitatea în care a spus El că trebuie să fie îndeplinită în lumea noastră. — Letter 107, 1905. Ev 85.2

Începeți fără sa faceți paradă — De ce întârziem începerea lucrării în orașe? Nu trebuie să așteptăm să se facă vreo lucrare uimitoare sau să ni se pună la dispoziție niște aparaturi costisitoare, ca să fie o mare parada. Ce este pleava pentru grâu? Dacă trăim și lucrăm cu umilință înaintea lui Dumnezeu, El va pregăti calea în fața noastră. — Letter 335, 1904. Ev 86.1

O lucrare de evanghelizare echilibrată — Dumnezeu să ne ferească să cheltuim sume mari în puține locuri, fără a lua în considerare nevoile numeroaselor teritorii care abia dacă au parte de vreun ajutor. Renunțarea la sine pe care o exercită frații aflați în localitățile favorizate, cu scopul de a trimite un ajutor corespunzător în zonele nevoiașe, va contribui la realizarea unei lucrări care îi va aduce slavă lui Dumnezeu. Nimeni nu poate să-și permită să construiască un turn înalt de influență într-o localitate, în timp ce lasă nelucrate alte locuri. Domnul să îngăduie ca simțurile noastre să fie sfințite și să putem învăța cum să ne verificăm ideile, comparându-le cu lucrarea și învățăturile Domnului Hristos. — Letter 320, 1908. Ev 86.2

Suportarea cheltuielilor făcute de unii lucrători — În orașele mari sunt folosite multe mijloace de a lucra. Aceia care se află în situația în care nu pot lua parte la o lucrare personală ar putea să se intereseze de suportarea cheltuielilor făcute de cineva care poate să lucreze. Frații și surorile noastre să nu se scuze pentru faptul că nu se angajează într-o lucrare serioasă. Niciun creștin adevărat nu trăiește pentru sine. — Manuscript 128, 1901. Ev 86.3

Bisericile susțin financiar lucrarea din New York — Aceia care cunosc adevărul trebuie să se încurajeze unul pe altul, spunându-le pastorilor: “Mergeți în câmpul gata de seceriș, în Numele Domnului, iar rugăciunile noastre vă vor însoți ca niște seceri ascuțite.” În felul acesta, bisericile noastre trebuie să aducă o mărturie hotărâtă pentru Dumnezeu și, de asemenea, să-I aducă Domnului darurile lor, pentru ca aceia care merg să lucreze pentru suflete să aibă mijloacele necesare. — Manuscript 73a, 1900. Ev 86.4

Resursele lui Dumnezeu pentru lucrarea din orașe — Am avut din partea Domnului solii pe care le-a vestit din nou și din nou celor din poporul nostru, spunându-le că sunt mulți oameni înstăriți, care sunt sensibili față de influența și îndemnurile Evangheliei. Domnul are un popor care nu a auzit încă adevărul. Continuați-vă lucrarea și îngăduiți ca proprietatea care urmează a fi donată pentru înaintarea adevărului să fie folosită spre întemeierea unui centru în _____. Pentru înaintarea lucrării, să fie alese persoane potrivite, care nu și-au manifestat niciodată vreun spirit egoist sau lacom, ce face să fie reținute mijloacele care ar fi trebuit să fie folosite în orașele mari, pentru că Dumnezeu recunoaște aceste persoane ca fiind aleșii Săi.... Ev 87.1

Când Biblia și numai Biblia va fi prezentată ca fiind lumina lumii, Dumnezeu va lucra la inima oamenilor înstăriți. În orașele acestea, adevărul trebuie să înainteze asemenea unui felinar aprins. Ev 87.2

S-a pus întrebarea, De ce ați lucrat mai ales pentru categoria socială a celor mai degradați și mai sărmani, trecând pe lângă oamenii aleși și talentați? Câmpul este gata pentru seceriș, iar Domnul are mijloace prin care să fie îndeplinită lucrarea aceasta. Există oameni cu mari posibilități financiare, care vor primi adevărul, oameni care se încred în Scripturi și care scot lucruri vechi și noi din vistieria inimii lor. Conduși de Duhul Sfânt, oamenii aceștia vor acționa într-o modalitate care va da la o parte piedicile, așa încât lumea să poată fi avertizată de apropiata venire a Domnului.... Ev 87.3

Am declarat în multe mărturii că oamenii înstăriți, care dețin banii Domnului lor, vor fi impresionați de Duhul lui Dumnezeu să deschidă porțile pentru înaintarea adevărului în orașele mari. Ei vor folosi banii care le-au fost încredințați pentru a pregăti calea Domnului și pentru a netezi în pustie un drum pentru Dumnezeul nostru. Ev 87.4

Aceia care lucrează în orașele mari trebuie să ajungă, dacă este cu putință, la oamenii din înalta societate și chiar Ia aceia care se află în conducere. Unde este credința noastră? Dumnezeu mi-a înfățișat exemplul lui Nabucodonosor. Domnul a lucrat cu putere pentru a-l face pe împăratul cel mai puternic de pe pământ să îl recunoască drept împărat peste toți împărații lumii. El a lucrat asupra minții mândrului împărat, până când Nabucodonosor L-a recunoscut ca fiind “Dumnezeul Cel Preaînalt”, “a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție ține din neam în neam”. — Letter 132, 1901. Ev 88.1

Cereți donații de la cei bogați — Aceia care lucrează pentru Dumnezeu să le prezinte oamenilor bogați din lume nevoile lucrării din _____. Faceți lucrul acesta cu înțelepciune. Spuneți-le acelor oameni ce încercați să realizați. Cereți donații de la ei. Banii pe care îi au sunt ai lui Dumnezeu și trebuie să fie folosiți pentru luminarea lumii. Ev 88.2

Pe pământ sunt adunate comori mari de aur și de argint. Sunt oameni care au adunat bogății. Mergeți la ei cu inima plină de dragoste față de Hristos și față de omenirea suferindă și cereți-le să vă ajute în lucrarea pe care încercați să o faceți pentru Domnul. Când vor vedea că dați dovadă de simțămintele bunăvoinței lui Dumnezeu, corzile inimii lor vor fi atinse. Ei vor înțelege că pot să fie niște ajutoare ale lui Hristos, îndeplinind o lucrare misionară medicală. Acești oameni vor fi determinați să coopereze cu Dumnezeu spre a pune la dispoziție mijloacele necesare pentru a începe lucrarea ce trebuie să fie îndeplinită. — Manuscript 40, 1901. Ev 88.3

Repartizarea judicioasă a mijloacelor financiare — Fratele _____ risipește banii care ar trebui să fie folosiți pentru susținerea lucrătorilor din diferite părți ale lumii. Este necesar să-și aducă aminte că mai sunt și alții care trebuie să aibă ocazia de a-și folosi talanții în lucrarea Domnului. Acești oameni au nevoie de mijloace financiare ca să poată lucra fără a-și sacrifica sănătatea și chiar viața însăși. Un singur lucrător nu trebuie să cheltuiască o sumă mare pentru a-și continua lucrarea în conformitate cu planurile proprii, în timp ce îl lasă pe tovarășul lui de lucrare fără banii pe care ar trebui să-i aibă, ca să-și îndeplinească partea ce i-a fost încredințată. Chiar dacă banii aceștia vin de la persoane din afara bisericii, totuși sunt banii Domnului. Dumnezeu nu a rânduit ca un lucrător să aibă resurse din belșug, iar tovarășul său de lucrare să fie atât de limitat de lipsa mijloacelor financiare necesare, încât să nu poată aduce la îndeplinire lucrarea care ar trebui să fie făcută. — Letter 49, 1902. Ev 88.4

Sufletele convertite să ofere bani — Banii vor începe să vină, pe măsură ce bărbații și femeile din orașe vor primi adevărul. Dacă sufletele sincere vor fi cu adevărat convertite, banii lor vor fi consacrați în slujba Domnului și vom vedea o sporire a resurselor noastre. — Manuscript 53, 1909. Ev 89.1

Adunați un fond de rezervă — Lucrarea de evanghelizare nu trebuie să fie condusă într-o modalitate egoistă și plină de înălțare de sine, așa cum este condusă de fratele _____. Banii care ajung în mâinile celor ce lucrează pentru Domnul îi aparțin lui Dumnezeu și trebuie să fie folosiți în mod cumpătat. Când sunt donate pentru lucrare sume mari, o parte din acești bani să fie pusă deoparte, deoarece în via Domnului vor fi situații de criză cărora trebuie să le facem față. — Letter 149, 1901. Ev 89.2

Administrarea înțeleaptă a banilor în teritoriile noi — Când intrăm într-un teritoriu nou este foarte important să începem bine. Mi-a fost arătat că lucrarea din _____ a fost împiedicată și nu a avut loc acel progres hotărât care ar fi trebuit să fie, dacă ar fi început bine. S-ar fi putut face mult mai mult, dacă resursele ar li fost administrate diferit, și s-ar fi luat în mod real mai puțini bani din vistierie. Adevărurile înalte care ne-au fost încredințate sunt o răspundere mare și sfântă pentru noi. — Letter 14, 1887. Ev 89.3

Nu faceți economie excesivă — Deși trebuie să facem economie, totuși să nu ducem economia până la exces. Unul dintre lucrurile triste și ciudate din viață este că, uneori, se fac greșeli mari, prin ducerea virtuții sacrificiului de sine până Ia extrem. Este posibil ca lucrătorii Domnului să se încumete și să ducă prea departe sacrificiul de sine care îi determină să meargă în lucrare fără hrană și îmbrăcăminte suficienta, cu scopul de a economisi fiecare dolar cât mai bine cu putință. Unii lucrători muncesc excesiv și fără lucrurile pe care ar trebui să le aibă, din cauză că în vistierie nu sunt bani suficienți pentru a susține numărul mare de lucrători care ar trebui să se afle în activitate. Ar fi mai mulți bani dacă toți ar lucra în conformitate cu îndemnul Domnului Hristos, care a spus: “Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să Mă urmeze.” — Letter 49, 1902. Ev 90.1

Evitați spiritul meschin — Să aveți mereu în vedere ținta de a fi reformatori, și nu bigoți. Când intrați în legătură cu cei necredincioși, nu dați dovadă de un spirit meschin și demn de milă, fiindcă dacă vă opriți să vă târguiți pentru o sumă mică, în cele din urmă, veți pierde o sumă mult mai mare. Ei vor spune: “Omul acela este un escroc. Dacă va putea, te va înșela, așa că fiți atenți când tratați cu el.” Pe de altă parte, dacă îi acorzi celuilalt o favoare neînsemnată, care ți s-ar cuveni ție, acea persoană va colabora cu tine cu aceeași generozitate. Meschinăria dă naștere la meschinărie și sărăcia dă naștere la sărăcie. Aceia care adoptă un astfel de comportament nu înțeleg cât de vrednic de milă li se pare celorlalți, îndeosebi acelora care nu au credința noastră, iar lucrarea prețioasă a adevărului ajunge să poarte amprenta acestui defect. — Letter 14, 1887. Ev 90.2