Evanghelizare

22/168

Plănuirea adunărilor în cartierele de la marginea orașelor și în zonele suburbane

Orașele mari și adunările de evanghelizare din diferite cartiere — Acum este timpul potrivit de a lucra pentru orașele mari, pentru că trebuie să ajungem la oamenii de acolo. Ca popor, noi am fost în pericolul de a centraliza multe lucrări importante în anumite locuri. Aceasta nu este o judecată bună și nici o dovadă de înțelepciune. Acum, trebuie să fie stârnit interesul în orașele principale. În loc să fie înființate câteva centre mari, trebuie să fie înființate mai multe centre mici.... Ev 78.2

Misionarii să lucreze doi câte doi în diferite părți din orașele mari. Lucrătorii din fiecare oraș mare să se întâlnească periodic pentru a se sfătui și pentru a se ruga, ca să aibă înțelepciunea și harul de a lucra eficient și în armonie. Toți să fie cât se poate de receptivi pentru a profita la maximum de fiecare avantaj. Oamenii noștri trebuie să-și pună armura și să înființeze centre în toate orașele mari. — Lucrarea misionară medicală, 300 (1909). Ev 78.3

Lucrarea în cartierele neavertizate din orașele noastre — Lucrarea trebuie să fie sporită în fiecare zonă a teritoriului nostru. Lucrătorii să meargă doi câte doi și să lucreze împreună în numeroasele cartiere ale orașelor noastre, care au rămas neavertizate de atât de multă vreme. — Letter 8, 1910. Ev 79.1

Să se lucreze în fiecare cartier — Când se începe lucrarea într-un oraș, să meargă o echipă de lucrători și să lucreze cu seriozitate pentru a propovădui adevărul în fiecare cartier. Să se sfătuiască împreună cu privire la modalitatea cea mai bună de a îndeplini lucrarea cu cheltuieli cât mai puține. Ei trebuie să facă o lucrare cuprinzătoare și să mențină întotdeauna la nivelul cel mai înalt partea spirituală a efortului lor. — Manuscript 42, 1905. Ev 79.2

Corturi mutate dintr-un cartier în altul al orașului — Trebuie să aibă loc o plănuire strategică mult mai înțeleaptă cu privire la alegerea locurilor pentru adunările de tabără. Acestea să nu fie desfășurate în locuri izolate, pentru că în orașe sunt oameni care au nevoie de adevăr. Adunările de tabără să fie organizate în locurile în care pot să ajungă oamenii care locuiesc în orașele mari.... Ev 79.3

Adunările de tabără trebuie să fie organizate ori în orașe, ori în apropierea lor, iar lucrătorii să mute cortul dintr-un cartier în altul. Chiar la ușa noastră sunt păgâni care au nevoie să audă solia de avertizare. În marile orașe ale Americii trebuie să fie ridicate monumente de aducere-aminte ale lui Dumnezeu. — Letter 164, 1901. Ev 79.4