Evanghelizare

21/168

Centrele de lucru din afara orașelor

Din centre de lucru aflate în afara orașelor — Planul lui Dumnezeu este ca poporul nostru să se stabilească în afara orașelor, iar din aceste avanposturi să avertizeze locuitorii din orașe și să ridice monumente de aducere-aminte de Dumnezeu. În orașe trebuie să existe centre de influență, pentru ca solia de avertizare să fie auzită. — The Review and Herald, 14 aprilie, 1903. Ev 76.4

Bariera împotriva influențelor imorale — Trebuie să facem planuri înțelepte pentru a-i avertiza pe locuitorii orașelor și, în același timp, să locuim în locuri unde putem să-i ocrotim pe copiii noștri și să ne ocrotim pe noi înșine de influențele imorale care predomină într-o măsură atât de mare în orașe. — Schițe din viața mea, 410. Ev 76.5

Proprietăți rurale cu un preț mic — În eforturile noastre, trebuie să fim înțelepți ca șerpii și nevinovați ca porumbeii, cumpărând proprietăți rurale cu un preț mic, pentru ca, din aceste centre, să lucrăm în orașe. — Special Testimonies, seria B 14:7 (1902). Ev 77.1

Localitățile cu acces ușor spre orașe — Să fie numiți oameni cu judecată, care să nu-și facă publice intențiile lor, ci să caute proprietăți în regiunile rurale, care au acces ușor spre orașele mari. Aceste locuri sa fie potrivite pentru înființarea unor școli de instruire a lucrătorilor și să existe posibilități de tratare a bolnavilor și a sufletelor obosite care nu cunosc adevărul. Căutați asemenea locuri în afara orașelor mari, unde pot să fi obținute clădiri corespunzătoare, fie ca donație din partea proprietarilor, fie cumpărate Ia un preț rezonabil din darurile poporului nostru. Nu ridicați clădiri în orașele aglomerate. — Lucrarea misionară medicală, 308, 309 (1909). Ev 77.2

Lucrați în orașe, dar nu locuiți în ele — Adevărul trebuie să fie rostit, fie că oamenii îl vor asculta, fie că îl vor respinge. Orașele sunt pline de ispite. Trebuie să plănuim lucrarea într-o asemenea modalitate, încât să-i ferim cât mai mult cu putință pe tinerii noștri de această contaminare. Ev 77.3

Lucrarea din orașe să fie condusă din centre aflate în afara lor. Solul lui Dumnezeu a spus: “Oare să nu fie avertizate orașele? Da, dar nu de oameni ai lui Dumnezeu care locuiesc în ele, ci prin vizitele pe care le fac pentru a-i avertiza pe locuitori de evenimentele care vor veni pe pământ”. — Letter 182, 1902. Ev 77.4

Așa cum a făcut Enoh — În calitate de popor al lui Dumnezeu ce respectă poruncile, noi trebuie să părăsim orașele. Asemenea lui Enoh, să lucrăm în orașe, dar să nu locuim în ele. — Manuscript 85, 1899. Ev 77.5

Învățături din exemplul lui Lot și al lui Enoh — Când nelegiuirea abundă într-o țară, întotdeauna trebuie să fie auzit un glas care îi avertizează și îi învață pe oameni, așa cum s-a auzit glasul lui Lot în Sodoma. Totuși Lot ar fi putut să-și ferească familia de multe rele, dacă nu s-ar fi stabilit în orașul acela nelegiuit și imoral. Lot și familia lui ar fi putut să facă în Sodoma toată lucrarea pe care au făcut-o, chiar dacă ar fi locuit într-un loc aflat la o oarecare depărtare de cetate. Enoh a umblat cu Dumnezeu, și totuși nu a locuit în mijlocul niciunui oraș întinat de tot felul de violențe și nelegiuire, așa cum a locuit Lot în Sodoma. — Manuscript 94, 1903. Ev 78.1