Evanghelizare

20/168

Locul de desfășurare a evanghelizării

Cercetați locul — Mergeți în orașele mari și creați interes atât în rândul celor din clasele înalte, cât și în rândul celor umili. Predicați Evanghelia pentru săraci, dar nu vă opriți la aceștia. Căutați să ajungeți și la cei ce aparțin claselor mai înalte. Alegeți-vă locurile, gândindu-vă la cea mai bună modalitate de a face lumina voastră să strălucească pentru ceilalți. Această lucrare ar fi trebuit să fie îndeplinită cu mult timp înainte. — Mărturii pentru pastori și slujitorii evangheliei, 400 (1896). Ev 74.3

Folosiți sălile publice — Închiriați săli publice și vestiți solia cu o asemenea putere, încât ascultătorii să fie convinși. Dumnezeu va ridica lucrători care vor fi eficienți în anumite sfere de influență, lucrători care vor duce adevărul în locurile cele mai nepromițătoare. — Manuscript 127, 1901. Ev 75.1

Sălile publice mari din orașele noastre — Sălile publice mari din orașele noastre trebuie să fie obținute pentru ca solia îngerului al treilea să poată fi propovăduită. Mii de oameni vor prețui solia. — Letter 35, 1895. Ev 75.2

Sălile publice foarte populare — Pentru a vesti solia de avertizare în orașe este nevoie de bani. Uneori este necesar să închiriem cu cheltuieli mari sălile publice foarte populare, ca să putem chema oamenii acolo. Astfel, putem să le prezentăm dovezile biblice ale adevărului. — Manuscript 114, 1905. Ev 75.3

Începeți cu precauție — Am fost și încă sunt îndrumată cu privire la cerințele lucrării în orașe. Trebuie să cumpărăm clădiri, în liniște, fără să le spunem tuturor ce intenționăm să facem. Este necesar să fim foarte înțelepți cu privire la ce spunem, ca să nu ni se taie calea. Lucifer este un lucrător ingenios și caută să obțină de la oamenii noștri toate informațiile posibile pentru ca, dacă este cu putință, să împiedice planurile făcute pentru a lucra în orașe. Cu privire la anumite lucruri, tăcerea este elocvență. — Letter 84, 1910. Ev 75.4

Închiriați săli publice bune — În unele locuri, lucrarea trebuie să înceapă într-o modalitate restrânsă și să înainteze încetul cu încetul. Aceasta este tot ce pot face lucrătorii. Dar în multe situații ar putea să fie făcut încă de la început un efort mai vast și decisiv, iar rezultatele ar fi bune. Lucrarea din _____ ar fi putut să fie mult mai avansată decât este acum, dacă frații noștri nu ar fi încercat să lucreze la început într-o modalitate atât de puțin costisitoare. Ei ar fi avut un succes mai mare, dacă ar fi închiriat săli bune și ar fi condus lucrarea, știind că avem niște adevăruri mari, care vor fi biruitoare cu siguranță. Dumnezeu dorea ca lucrarea să înceapă într-o asemenea modalitate încât primele impresii să fie cele mai bune cu putință. — Slujitorii evangheliei, 462 (1915). Ev 75.5

Corturi instalate în locurile cele mai favorabile — Trebuie să ducem adevărul în orașe. În locurile cele mai favorabile, să fie instalate corturi și să aibă loc adunări. — The Review and Herald, 25 mai, 1905. Ev 76.1

Îngrijirea terenului pe care este instalat cortul — Fratele a organizat o mare adunare de tabără în Oakland. El a fost prezent la fața locului în timpul pregătirilor și a lucrat din greu pentru a face terenul din jurul cortului să fie cât mai prezentabil cu putință. — Letter 352, 1906. Ev 76.2

Avantajele unor săli de adunare transportabile — Aș dori să puteți avea săli de adunare transportabile. Lucrul acesta ar fi mult mai favorabil decât un cort, îndeosebi în sezonul ploios. — Letter 376, 1906. Ev 76.3