Evanghelizare

156/168

Concentrarea asupra sarcinilor principale

Suflete pierdute din cauza unor eforturi împărțite — Unii pastori s-au apucat să scrie în timpul unei perioade de interes religios hotărât și adesea scrierile lor n-au avut nici o legătură deosebită cu lucrarea din acel moment. Aceasta este o greșeală bătătoare la ochi, pentru că într-un astfel de timp pastorul are datoria să-și folosească toată puterea pentru a duce înainte cauza lui Dumnezeu. Mintea lui trebuie să fie clară și concentrată asupra scopului unic de a câștiga suflete. Când gândurile lui sunt ocupate cu alte subiecte, mulți dintre cei care ar fi putut fi salvați, dacă erau învățați la timp, pot fi pierduți pentru adevăr. — Testimonies for the Church 4:265 (1876). Ev 655.3

Pierderi din cauza unor eforturi împărțite — Greșeala ta a fost următoarea: îndată ce te angajezi într-o lucrare nouă, tu începi să scrii mult. Așadar, dacă partea ta în lucrarea Domnului este să scrii, dacă Dumnezeu ți-a spus, așa cum i-a spus lui Ioan: “Scrie lucrurile acestea”, atunci dedică-te scrisului și nu încerca să faci mai mult. Când trebuie să predici, mintea ta nu este suficient de vioaie, pentru că este solicitată intens pentru a susține activitatea de predicare, de vizitare și de scriere. Dacă te angajezi în efortul de a le prezenta oamenilor adevărurile noi și uimitoare, a căror acceptare implică un mare sacrificiu, este necesar să-i acorzi minții tale un timp destul de lung pentru odihnă. Trebuie să îți alegi subiectele cu atenție, să prezinți predici scurte și să explici punctele de doctrină într-o modalitate foarte clară.... Ev 656.1

Pentru ca lucrarea aceasta să aibă succes, tu trebuie să faci doar câte un lucru o dată și să îți concentrezi toate puterile pentru îndeplinirea lui. Judecata ta în direcția aceasta este greșită. Când începi să prezinți o serie de prelegeri, fă din prezentarea aceasta preocuparea ta principală. Nu începe să scrii scrisori și articole pentru ziare, deoarece procedând astfel puterea ta este împărțită. Fratele _____ și fratele _____ au fost mustrați în privința aceasta. Domnul mi-a arătat că ei au prejudiciat lucrarea importantă de prezentare a adevărului pe care au îndeplinit-o. Ei nu au depus în lucrare nici o jumătate din energia lor, pentru că au dedicat atât de mult timp scrierii de scrisori. Vizitarea este partea importantă a lucrării, dar frații aceștia și-au ocupat aproape tot timpul scriind fără încetare, iar lucrul acesta i-a istovit și, în loc de a contribui la înaintarea lucrării, ei au împiedicat-o. Oamenii au fost lipsiți de prezentarea clară și convingătoare a Scripturii, iar partea devoțională a lucrării a fost neglijată.... Ev 656.2

Iată motivul: în afara amvonului, ei au folosit mult din timpul lor scriind, scuzându-se că nu puteau să facă vizite, pentru că erau atât de ocupați și de obosiți. Ca rezultat, când veneau la amvon, mintea lor era obosită și nu erau pregătiți să facă o lucrare asupra căreia Dumnezeu să-și poată pune pecetea aprobării. Ei nu au explicat nimic cu claritate. Totuși, pentru că s-au străduit să stârnească un mare entuziasm, ei au crezut că predicile lor erau puternice. Au atins subiectele aici și acolo, prezentând o cantitate mare de lucruri pe care le-au considerat a fi dovezi convingătoare și copleșitoare, în timp ce, în realitate, au îngropat adevărul sub masa de informații pe care le-au revărsat asupra ascultătorilor, așa încât ideile principale nu au mai putut fi găsite niciodată. Tot ce au prezentat a fost încurcat. Au prezentat atât de multe subiecte într-o singură predică, încât nici o idee nu a rămas clară și confirmată în mintea acelora care nu erau obișnuiți cu adevărul.... Un singur subiect prezentat, cu câteva idei principale explicate cu claritate, ar fi fost mai valoroase pentru ascultători, decât masa de informații pe care le numiți dovezi și despre care credeți că au susținut ideile voastre principale. — Letter 47, 1886. Ev 657.1