Evanghelizare

155/168

Cererea pentru a intra în lucrarea pastorală

Devotamentul pentru lucrarea Sa — Domnul Hristos a fost absorbit în lucrarea pe care a venit să o îndeplinească. Devotamentul Său față de lucrarea de salvare a neamului omenesc pierdut s-a văzut în toate ocaziile. — Manuscript 132, 1902. Ev 644.4

Slujirea din inimă îndeplinită de lucrător — Tratați lucrarea aceasta ca pe lucrarea Domnului, îndeplinind-o cu răbdare și atenție. Aceasta este o slujire adevărată, pe care Domnul o va aproba. Lucrați cu un simț clar al răspunderii ce se află asupra voastră, știind că îngerii lui Dumnezeu sunt prezenți pentru a pune sigiliul Cerului pe credincioșia voastră și pentru a condamna orice formă a lipsei de credincioșie. Ev 644.5

Faptul că veți îndeplini plini de curaj lucrarea ce trebuie să fie făcută și veți lucra cu toată inima va face lucrarea să fie o plăcere și vă va aduce succesul. Dumnezeu este slăvit în felul acesta.... Ev 645.1

Când vă îndepliniți lucrarea cu credincioșie, gândul vostru va fi absorbit de gândul lui Hristos. Cereți în rugăciuni stăruitoare binecuvântarea făgăduită. Cereți-I lui Dumnezeu să vă ajute să înțelegeți lucrarea care trebuie să fie făcută. Nu vă îngăduiți să fiți atrași sau împiedicați de nici o influență potrivnică. Îndepliniți-vă cu credincioșie partea pe care o aveți în a-i binecuvânta pe semenii voștri. Lăudați-L pe Dumnezeu pentru privilegiul de a coopera cu El în lucrarea Sa. Dacă vă veți pune toată inima în lucrarea ce trebuie să fie îndeplinită, veți ajunge la o colaborare adevărată cu tovarășii voștri de lucru. Îl veți vedea pe Hristos în frații voștri.... Ev 645.2

Orice datorie care nu este îndeplinită cu toată inima este istovitoare și neplăcută. Timpul este de aur. Avem de făcut o lucrare și trebuie să o facem cu toată inima. Dacă veți investi în munca voastră puterile și simțămintele voastre cele mai înalte, veți vedea că Hristos este implicat în ea. Prezența Sa va face lucrarea să fie ușoară, iar inima voastră va fi umplută de bucurie. Veți lucra în armonie cu Dumnezeu, cu credincioșie, dragoste și loialitate. Ev 645.3

Trebuie să fim niște creștini sinceri și serioși, care își îndeplinesc cu credincioșie datoriile încredințate în mâinile lor și privesc fără încetare la Domnul Isus, autorul și desăvârșitorul credinței noastre. Răsplata noastră nu depinde de succesul nostru aparent, ci de spiritul în care este făcută lucrarea.... Ev 645.4

Toate capacitățile noastre trebuie să fie angajate într-o slujire lipsită de egoism. Să fie folosit fiecare talent. Faceți viitorul să fie mai bun decât trecutul. Puneți-vă talanții la schimbător, pentru că Domnul Hristos dorește nespus să salveze sufletele. — Manuscript 20, 1905. Ev 646.1

Energie și minuțiozitate — Domnul nu este mulțumit, dacă lucrarea Sa este făcută într-o modalitate deficitară și ieftină sau dacă este făcută în silă, ca pe o sarcină istovitoare. Nu avem timp de risipit în acțiuni mereu amânate și îndeplinite fără tragere de inimă. Preocuparea cu care lucrăm va face lucrarea noastră să fie interesantă și educativă. — Letter 147a, 1897. Ev 646.2

Perseverență și muncă atentă — Dacă se manifestă o lipsă de perseverență energică și de muncă atentă în lucrările pământești, aceeași deficiență se va vedea și în lucrurile spirituale. — Testimonies for the Church 2:498 (1870). Ev 646.3

Întrecut de Satana — Din ce mi-a fost arătat cu privire la înclinația ta de a lucra încet și moderat și de a lăsa ocaziile favorabile să treacă nefolosite, văd că pierzi timpul și interesul și tratezi lucrurile într-o modalitate atât de lipsită de zel, încât Satana te întrece din nou și din nou. Lucrarea în care ești angajat în mijlocul oamenilor care sunt înstrăinați de Dumnezeu și pentru care este necesar să se depună eforturile cele mai zeloase nu este o lucrare obișnuită și lipsită de însemnătate.... Ev 646.4

Dacă abia există ceva de arătat în urma muncii depuse de tine în tot acest timp cât ai fost în văi, cred că nu ești omul potrivit pentru teritoriul acela.... Ev 646.5

Ai planificat să faci aceste adunări să fie cât mai interesante cu putință? Sper că simți răspunderea pentru lucrare. Ai rămas în apropierea cortului, chiar în tabără, sau ai considerat că este necesar să mergi acasă în fiecare zi și să te ocupi de treburi care nu au nici o legătură cu lucrarea? Această lucrare făcută în slujba lui Dumnezeu, pentru a înfrunta întunericul moral, cere renunțare la sine, trudă, efort perseverent și credință serioasă. Mulți se laudă că, dacă ar avea ocazia, ar putea să realizeze lucruri mari, dar întotdeauna a fost ceva care i-a împiedicat. Providența le-a baricadat calea, așa încât nu au putut să facă lucrul pe care îl doreau. Nu trebuie să așteptăm nici o mare ocazie care să apară pe calea noastră, ci, printr-o activitate promptă și energică, să prindem ocaziile, să creăm ocaziile și să învingem dificultățile. Ev 646.6

Ție îți lipsește puterea de viață care vine din cer. În lucrarea noastră nu trebuie să lovim fierul numai atunci când este cald, ci să încălzim fierul, lovindu-l. Acțiunile întreprinse cu nepăsare și comoditate nu vor face nimic pentru noi în lucrarea aceasta. Trebuie să fim prompți, lucrând la timp și ne la timp. Acestea sunt vremuri cruciale pentru lucrare. Prin ezitare și amânare, pierdem multe ocazii bune. Ev 647.1

Lipsa de hotărâre, indecizia și lipsa de perseverență în atingerea scopurilor stau cel mai mult în calea îndeplinirii datoriei tale. Fie ca Dumnezeu să te ajute să îmbraci armura și să faci lucrarea Domnului. — Letter 13, 1886. Ev 647.2

Credincioșia, sârguința și supunerea față de conducere — Interesele împărăției lui Hristos cer sârguință și credincioșie într-o măsură tot atât de mare, pe cât sunt de importante lucrurile spirituale și veșnice, în comparație cu lucrurile trecătoare. Nicio acțiune să nu fie îndeplinită într-o modalitate leneșă, zăbavnică, slabă, deoarece faptul acesta va pune în pericol sufletul nostru și sufletul altora.... Ev 647.3

Ce general ar prelua comanda unei armate dacă ofițerii aflați sub conducerea lui refuză să i se supună, până când s-au convins personal că ordinul lui a fost unul rezonabil? Un asemenea comportament ar însemna pierderea unei armate întregi și i-ar descuraja pe soldați. În mintea multora ar apărea întrebarea: Oare nu există o cale mai bună? Chiar dacă ar exista o cale mai bună, ordinele trebuie să fie respectate, altfel vor urma înfrângerea și dezastrul. Un singur moment de întârziere, iar avantajul care ar fi putut să fie obținut se va pierde. Ev 647.4

Fiecare soldat bun este implicat și prompt în ascultarea pe care o datorează căpitanului său. Voia comandantului trebuie să fie voia soldatului. Uneori, soldatul ar putea să fie surprins de ordinul primit, dar nu trebuie să se oprească pentru a întreba care este motivul ordinului. Când ordinul căpitanului este în contradicție cu dorințele lui, soldatul nu ezită și nu se plânge, spunând: Nu văd nici o coerență în planurile acestea. El nu trebuie să conceapă scuze și să lase lucrarea nefăcută. Astfel de soldați nu vor fi considerați potriviți să se angajeze în luptele pământești și cu atât mai puțin vor fi primiți în armata lui Hristos. Când Hristos poruncește, soldații Săi trebuie să se supună fără nici o ezitare. Ei trebuie să fie niște soldați credincioși, pentru că altfel Domnul nu-i va primi în armata Sa. Fiecare suflet a primit libertatea de a alege, dar după ce un om este înrolat în armata lui Hristos, i se cere să fie la fel de statornic precum oțelul, pe viață și pe moarte. — Manuscript 7a, 1900. Ev 648.1

O minte disciplinată și organizată este esențială — Aceia care prezintă Cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie să evite disciplina intelectuală. Fiecare lucrător, sau grup de lucrători, trebuie să stabilească, printr-un efort perseverent, anumite reguli și regulamente care vor conduce la formarea unor obiceiuri corecte de gândire și acțiune. O astfel de educare este necesară nu numai pentru lucrătorii tineri, ci și pentru cei mai în vârstă, pentru ca slujirea lor să fie lipsită de greșeli, iar predicile lor să fie clare, corecte și convingătoare. Ev 648.2

Unele minți seamănă mai degrabă cu un magazin de vechituri ciudate. Multe frânturi vechi și capete de adevăr au fost culese și adunate acolo, dar ei nu știu cum să le prezinte într-o modalitate clară și coerentă. Tocmai legătura dintre ideile acestea este aceea care le conferă valoare. Fiecare idee sau declarație să fie la fel de coerente precum sunt verigile dintr-un lanț. Când pastorul le expune oamenilor un amalgam de idei, pentru ca ei să le aleagă și să le pună în ordine, munca lui este pierdută, deoarece puțini sunt aceia care vor face lucrul acesta. — The Review and Herald, 6 aprilie, 1886. Ev 648.3

Slujirea metodică grăbește succesul — Unii tineri și unele tinere nu aplică nici o metodă în îndeplinirea lucrării lor. Deși sunt mereu ocupați, ei au rezultate puține. Ei au idei greșite despre lucrare și cred că muncesc din greu, în timp ce, dacă ar fi aplicat o metodă de lucru și ar fi lucrat într-o modalitate inteligentă, ar fi realizat mult mai mult și într-un timp mai scurt. Pentru că pierd vremea cu lucruri de importanță mai mică, când li se cere să îndeplinească datoriile care sunt cele mai importante, ei constată că sunt încurcați, zoriți și confuzi. Ei lucrează continuu și cred că muncesc din greu, și totuși eforturile lor au rezultate puține. — The Youth's Instructor, 31 august, 1893. Ev 649.1

Organizarea și promptitudinea economisesc timp — Este nevoie de oameni care să înceapă o lucrare într-o modalitate corectă și să o continue, făcând-o să progreseze cu fermitate. Totul trebuie să fie făcut în conformitate cu un plan bine gândit și într-o modalitate organizată. Dumnezeu le-a încredințat oamenilor lucrarea Sa sfântă și le cere să o îndeplinească atent. Ordinea este importantă în toate lucrurile. Nu întârziați niciodată la o întâlnire. În niciun departament sau birou nu ar trebui să se piardă timpul în conversații inutile. În lucrarea lui Dumnezeu este necesar să fie îndeplinite lucruri care au rămas nefăcute, pentru că oamenii nu învață de la Dumnezeul oricărei priceperi. Ei adună prea multe sarcini de îndeplinit și amână pe mâine lucrurile care cer atenția lor astăzi. În felul acesta, mult timp se pierde în mod dureros, adunând ochiurile pierdute din țesătură.... Ev 649.2

Unii lucrători trebuie să renunțe la metodele lente de lucru care predomină și să învețe să fie prompți. Promptitudinea este la fel de necesară ca minuțiozitatea. Dacă dorim să îndeplinim lucrarea în conformitate cu voința lui Dumnezeu, trebuie să lucrăm într-o modalitate expeditivă, dar nu fără atenție și grijă. — Manuscript 24, 1887. Ev 650.1

Organizarea muncii de rutină — Pentru persoanele care nu au deprins obiceiul hărniciei și al economisirii timpului, ar trebui să fie stabilite reguli care să le îndemne la ordine și promptitudine. George Washington a fost capabil să îndeplinească foarte multe treburi, pentru că a fost minuțios în păstrarea ordinii și organizării. Fiecare document își avea data și locul lui și nu se pierdea niciun timp pentru căutarea documentelor rătăcite. — Gospel Workers, 277, 278 (1880). Ev 650.2

Spiritul de inițiativă — Când unui lucrător i se încredințează o anumită parte din via Domnului, el este considerat un colaborator credincios al lui Dumnezeu. El nu trebuie să aștepte ca oamenii să-i spună ce trebuie să facă, punct cu punct, ci să-și planifice munca, așa încât să lucreze oriunde este nevoie de el. Dumnezeu v-a dat o minte pe care să o folosiți. Dorințele credincioșilor și nevoile celor necredincioși să fie cercetate cu atenție, iar munca voastră trebuie să împlinească toate aceste nevoi. Întrebați-L pe Dumnezeu ce trebuie să faceți, nu-i întrebați pe oameni. Voi sunteți slujitorii viului Dumnezeu și nu slujitorii vreunui om. Nu puteți să îndepliniți lucrarea lui Dumnezeu într-o modalitate inteligentă, în timp ce sunteți umbra gândurilor și îndrumărilor altui om. Voi sunteți sub conducerea lui Dumnezeu. — Letter 8, 1895. Ev 650.3

Promptitudinea ne scutește de confuzie — În mijlocul lucrătorilor se manifestă o confuzie, o lipsă de competență, de înțelegere reciprocă și de promptitudine. Lucrurile nu sunt făcute la timp. Ca rezultat, apar dificultăți și complicații care sunt greu de rezolvat, din lipsa unei activități coordonate. Dacă nu este remediată, această stare a lucrurilor se va vedea în viitor mai mult decât s-a văzut în trecut, pentru că lucrarea se va dezvolta și nevoia unei înțelegeri depline a lucrărilor din casa aceasta va fi tot mai mare. Obiceiul nefericit de a neglija o lucrare specială, care trebuie să fie făcută într-un anumit timp, face de trei ori mai dificilă îndeplinirea ei cu precizie mai târziu, fără a lăsa unele părți neglijate sau neîncheiate. — Manuscript 24, 1887. Ev 650.4

Sculatul la ore regulate — Unii tineri se opun mult ordinii și disciplinei. Ei nu respectă regulile casei, sculându-se la ore regulate. Ei zac în pat câteva ore după răsăritul soarelui, când toți ar trebui să fie în plină activitate. Acești tineri ard lampa la miezul nopții, depinzând de lumina artificială pentru a înlocui lumina pe care natura le-a oferit-o la orele potrivite. Prin faptul că procedează așa, nu numai că pierd ocaziile prețioase, ci aduc o cheltuială suplimentară. Totuși, aproape în fiecare situație, este adusă scuza: “Nu pot să îmi termin munca. Am ceva de făcut și nu pot să mă culc devreme.” Astfel, ei dorm adânc atunci când ar trebui să fie treji împreună cu natura și cu păsările care se scoală devreme. Obiceiul prețios al ordinii este călcat, iar momentele irosite în lenevie în orele de dimineață strică ordinea normală a lucrurilor pentru tot restul zilei. Ev 651.1

Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al ordinii, iar El dorește ca toți copiii Săi să dorească a se supune ordinii și disciplinei Sale. Prin urmare, nu ar fi mai bine să puneți capăt obiceiului acestuia de a preschimba noaptea în zi și orele de dimineața devreme în noapte? — The Youth's Instructor, 28 ianuarie, 1897. Ev 651.2

Avantajele încadrării în timp — Încadrarea în timp va spune mult în favoarea adevărului. Adesea, biruințele sunt pierdute din cauza întârzierilor. Din cauza aceasta, vor fi perioade de criză. Acțiunea promptă și precisă, îndeplinită la timpul potrivit, va câștiga triumfuri glorioase, în timp ce întârzierile și neglijența vor avea ca rezultat eșecuri mari și o dezonorare categorică a lui Dumnezeu. — Testimonies for the Church 3:498 (1875). Ev 651.3

Valoarea folosirii unui carnet de notițe — Dacă și-ar forma obiceiul ordinii și al organizării, tinerii și-ar îmbunătăți sănătatea, starea de spirit, memoria și atitudinea. Ev 652.1

Toți au datoria de a respecta reguli stricte în obiceiurile vieții. Dragi tineri, lucrul acesta este atât pentru binele vostru moral, cât și fizic. Când vă treziți dimineața, gândiți-vă, pe cât posibil, la lucrul pe care trebuie să-l îndepliniți pe parcursul zilei. Dacă este necesar, este bine să aveți un carnețel unde să scrieți lucrurile ce trebuie să fie făcute și să vă stabiliți un timp pentru îndeplinirea lor. — The Youth's Instructor, 28 ianuarie, 1897. Ev 652.2

Munca să nu fie restrânsă la anumite ore — Sistemul de opt ore de muncă nu-și are locul în programul unui slujitor al lui Dumnezeu. El trebuie să fie gata pentru slujire la orice oră. — Slujitorii evangheliei, 451 (1915). Ev 652.3

Orele de seară ale Mântuitorului — Pe parcursul întregii zile, Domnul le slujea celor care veneau la El, iar seara, le slujea acelora care erau nevoiți să trudească ziua pentru a câștiga un bănuț cu care să-și întrețină familiile. — Divina vindecare, 18 (1905). Ev 652.4

Munca sârguincioasă contribuie la împlinirea rugăciunilor — Deși este necesar să ne rugăm pentru binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuie să contribuim la împlinirea rugăciunilor noastre printr-o muncă serioasă, minuțioasă și stăruitoare. — Manuscript 25, 1895. Ev 652.5

A nu depinde de minuni — În general, Dumnezeu nu face minuni pentru înaintarea lucrării de vestire a adevărului Său. Dacă gospodarul neglijează cultivarea pământului, după ce a semănat semințele, Dumnezeu nu face nici o minune pentru a contracara rezultatul sigur al neglijenței lui. La seceriș, el va găsi ogorul pustiu. Dumnezeu lucrează în conformitate cu marile principii pe care le-a prezentat familiei omenești, iar partea noastră este să alcătuim planuri înțelepte și să folosim mijloacele prin care Dumnezeu va aduce rezultate sigure. Ev 652.6

Aceia care nu depun niciun efort hotărât, ci așteaptă pur și simplu ca Duhul Sfânt să-i îndemne la lucru, vor pieri în întuneric. Pe aceia care așteaptă o minune, ar trebui să-i întrebăm: Ce mijloace ai încercat să folosești dintre cele pe care Dumnezeu le-a pus la îndemâna ta? Iar aceia care așteaptă să se facă vreo lucrare supranaturală și care spun pur și simplu: “Crede, crede”, ar trebui să-i întrebăm: Te-ai supus poruncii pe care ți-a descoperit-o Dumnezeu? Domnul a zis: “Să faci” și “Să nu faci”. Ev 653.1

Toți trebuie să studieze parabola talanților și să-și dea seama că Dumnezeu i-a încredințat fiecăruia o lucrare anume. El i-a înzestrat pe toți cu talente, pentru ca, exercitându-și propriile aptitudini, fiecare să își sporească eficiența. Voi nu trebuie să stați pe loc și să nu faceți nimic în lucrarea lui Dumnezeu. — The Review and Herald, 28 septembrie, 1897. Ev 653.2

Nu fiți leneși — Vorbiți cu aceia care își risipesc viața trândăvind și îndeplinind doar o jumătate din ce ar fi putut să îndeplinească pentru Domnul. Străduiți-vă să le stârniți simțul responsabilității. Rugați-vă și îndemnați-vă unii pe alții, cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua cea mare se apropie. Un frate să-i spună fratelui său și o soră să-i spună surorii sale: “Vino, tovarășul, sau tovarășa mea de lucru, hai să lucrăm cu toată seriozitatea, pentru că se apropie noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze.” Nimeni să nu piardă niciun minut vorbind, atunci când ar trebui să lucreze. Ev 653.3

Cei vorbăreți să-și aducă aminte că sunt momente când nu au niciun drept să vorbească. Unii își iau timp de repaus, pentru a nu face nimic. Străjerul trebuie să-și înalțe vocea și să spună: “În sârguință, fiți fără preget. Fiți plini de râvnă cu duhul. Slujiți-i Domnului.” Ai o lucrare de făcut pentru Domnul? Participi la construirea unei clădiri în care lucrarea Lui să poată fi dusă mai departe? Păstrează tăcerea. Nu-i face pe ceilalți să fie inactivi, ispitindu-i să asculte vorbele tale. Timpul multora este irosit când un om își folosește limba, în loc să folosească uneltele. — Manuscript 42, 1901. Ev 653.4

Pastorii să nu se angajeze în afaceri lumești — Aș vrea să le spun fratelui _____ și fratelui _____ că munca lor se desfășoară în cea mai mare parte printre cei necredincioși. Aceia care sunt niște predicatori plini de succes ai adevărului Bibliei trebuie să stea în fața celor ce nu au auzit solia pentru timpul acesta. Frații ale căror nume le-am menționat au de făcut o lucrare în adunările noastre de tabăra care trebuie să fie organizate în orașele mari. Totuși ei se află în pericolul de a se descalifica singuri pentru îndeplinirea lucrării pe care le-a încredințat-o Dumnezeu. Dacă nu încetează să se preocupe de o lucrare pe care Dumnezeu nu i-a cerut să o facă și de afacerea lui ale căror detalii necesită multă atenție, fratele _____ își va pierde sigur influența. Pentru că s-a angajat într-o lucrare în afara bisericii, el nu va face lucrarea pe care i-a rânduit-o Dumnezeu. Propovăduirea soliei Evangheliei trebuie să fie viața și lumina lui. — Manuscript 105, 1902. Ev 654.1

Ținta unică de a-L slăvi pe Dumnezeu — Ocupația neîncetată a lui Satana este aceea de a pune piedici lucrării lui Dumnezeu și de a realiza nimicirea neamului omenesc. Adesea, când interesul față de adevăr se află în punctul culminant într-o anumită localitate, el face să apară în mintea lucrătorului vreo treabă lipsită de o importanță deosebită, pe care o are de făcut acasă și care necesită prezența lui imediată. Ținta lui nu este în exclusivitate aceea de a-L slăvi pe Dumnezeu, prin urmare, el lasă lucrarea neterminată și se grăbește să ajungă acasă. Poate că va fi reținut acolo zile în șir și chiar săptămâni, iar lucrarea începută rămâne confuză și la voia întâmplării. Ochiurile țesăturii se pierd unul după altul, pentru a nu mai fi reparate niciodată. Lucrul acesta îi place vrăjmașului, iar când vede că are succes în a face lucrurile trecătoare să treacă pe primul loc în mintea acestei persoane, îi va da de lucru peste măsură. Satana începe îndată să-i creeze dificultăți acasă, așa încât mintea lui să fie prinsă de ele și, dacă este cu putință, să-l țină departe de lucrare pentru totdeauna.... Ev 654.2

Când sufletele sunt în pragul de a hotărî fie pentru sau împotriva adevărului, vă implor, nu vă îngăduiți să fiți atrași departe de câmpul vostru de lucru. Nu le abandonați în mâna vrăjmașului, aș putea să spun, nici dacă ați avea pe cineva decedat acasă. Domnul Hristos a zis: “Vino după Mine și lasă morții să-și îngroape morții.” Dacă ar putea să înțeleagă importanța lucrării, așa cum mi-a fost prezentată mie, mulți s-ar scutura de paralizia care i-a cuprins și ar avea loc o înviere și o revenire la viață prin Isus Hristos.... Ev 655.1

Dacă ne vom ocupa cu fermitate poziția de lucrători ai lui Dumnezeu, spunând: “Domnul ne-a dat o solie, iar noi nu putem sa fim niște străjeri credincioși, dacă nu rămânem la datorie, prin urmare, vom duce lucrarea mai departe cu orice risc”, atunci am descoperi că îngerii lui Dumnezeu vor lucra pentru împlinirea nevoilor noastre gospodărești de acasă și îi vor spune vrăjmașului; “Pleacă de aici.” — Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 127, 128 (1886). Ev 655.2