Evanghelizare

157/168

Sănătatea și principiile sănătății*

Evangheliștii ispitiți să fie nepăsători cu privire la sănătate — Satana este la lucru pentru a nimici. El îi va determina pe aceia care îl iubesc pe Dumnezeu și predică Evanghelia să fie nepăsători cu privire la propria sănătate, pentru că sănătatea are o mare legătură cu standardul general al virtuții morale. Pastorii dedică prea mult timp predicării și își epuizează energiile vitale.... Numeroasele predici lungi sunt istovitoare. Dacă ar fi oferită numai o jumătate din hrana Evangheliei, ar aduce un avantaj mult mai bun. — Letter 91, 1898. Ev 657.2

Efortul extenuant al lucrării de evanghelizare — Adunările tale de duminică seara sunt extenuante pentru tine, deoarece îți îngădui să ajungi la stări emoționale pline de tensiune. În urma lor are loc o reacție de același fel, iar ca rezultat asocierea ta cu biserica nu aduce pace și neprihănire.... Ev 658.1

Eforturile uriașe pe care le depui pentru pregătirea adunărilor nu duc la realizarea lucrării necesare. Chiar dacă ești lăudat și înălțat de oameni, aceasta nu este o dovadă că lucrarea ta exercită o influență bună. Ev 658.2

Așa zice Domnul: “Trebuie să te ferești să ajungi la stări emoționale pline de tensiune, atunci când te pregătești să le vorbești oamenilor.” — Letter 51, 1902. Ev 658.3

Temperanța în lucrarea lui Dumnezeu — Slujitorii lui Hristos nu trebuie să-și trateze cu indiferență propria sănătate. Nimeni să nu lucreze până la epuizare, descalificându-se în felul acesta pentru un efort viitor. Nu încercați să aglomerați într-o zi munca pentru două zile. În cele din urmă se va constata că aceia care lucrează atent și cu înțelepciune vor realiza tot atât de mult ca aceia care și-au folosit puterea fizică și intelectuală într-o asemenea modalitate, încât nu le-a mai rămas nici o rezervă de energie pentru timpul de criză. — Slujitorii evangheliei, 244 (1915). Ev 658.4

Lucrați într-o modalitate inteligentă — Fiecare lucrător trebuie să lucreze într-o modalitate inteligentă, având ca unică țintă aceea de a-L slăvi pe Dumnezeu. El trebuie să aibă grijă, pentru a nu folosi abuziv niciuna dintre capacitățile pe care i le-a dat Dumnezeu. Ev 658.5

Fratele meu, Domnul dorește să faci o reformă în metoda ta de a lucra, așa încât să poți avea o minte echilibrată, un caracter armonios și puterea spirituală de a sfătui cu înțelepciune. Oamenii cu experiență în cunoașterea adevărului sunt prea puțini ca să îți poți permite să fii sacrificat. Tu îți suprasoliciți, aproape continuu, atât puterile mintale, cât și pe cele fizice, pentru că te implici prea mult emoțional. Ai o imaginație vie și predici cu un zel prea mare, care îți supune mintea la un efort continuu, vorbești cu o voce ridicată la tonuri înalte și nu numai tu ești cel care obosește, ci și oamenii, pentru că sunt deranjați și interesul lor scade. Reacția va veni sigur, pentru că nu știi cum să diminuezi treptat efortul acesta epuizant, iar sărmanul trup muritor simte povara. După stările pline de tensiune, urmează o stare de depresie. Ev 658.6

Nu ar trebui să îți îngădui să-ți faci munca aspră, fără a fi necesar. Tu te suprasoliciți, atât cu activitatea de scriere, cât și cu cea de predicare, Dumnezeu nu cere lucrul acesta. Respectă cu strictețe legile sănătății și vei avea puteri noi pentru a îndeplini o lucrare bună pentru Domnul, vei avea mană proaspătă cu care să hrănești turma pășunii lui Hristos. — Letter 39, 1887. Ev 659.1

Acordarea perioadelor de odihnă necesare — Unii dintre pastorii noștri cred că trebuie să facă în fiecare zi o anumită lucrare pe care să o poată raporta la Conferință. Ca rezultat al încercării de a face așa, eforturile lor sunt prea adesea slabe și ineficiente. Ei ar trebui să aibă perioade de odihnă, în care să fie complet liberi de munca istovitoare. Dar aceste perioade nu pot lua locul exercițiului fizic zilnic. — Slujitorii evangheliei, 240 (1915). Ev 659.2

Pregătirea pentru datoriile viitoare — Când un lucrător a trecut printr-o perioadă de activitate intensă, fiind supus presiunilor și grijilor, și este suprasolicitat atât fizic, cât și mintal, el trebuie să se retragă și să se odihnească un timp, nu pentru satisfacția egoistă, ci pentru a fi mai bine pregătit să-și îndeplinească îndatoririle viitoare. Noi avem un vrăjmaș vigilent, care ne urmărește fără încetare și este gata să profite de orice slăbiciune care ar putea contribui la succesul ispitelor lui. Când mintea este suprasolicitată și trupul este slăbit, el atacă sufletul cu ispitele lui cele mai nemiloase. Lucrătorul să-și administreze puterea cu atenție, iar când este obosit de muncă să se retragă și să intre în comuniune cu Isus. — Slujitorii evangheliei, 245 (1915). Ev 659.3

Evitați epuizarea cauzată de suprasolicitare — Am auzit despre lucrători a căror sănătate se prăbușește din cauza greutății poverilor pe care le poartă. Nu ar trebui să fie așa. Dumnezeu dorește să ne aducem aminte că suntem muritori. Noi nu trebuie să cuprindem prea mult în lucrarea noastră. Să nu ne supunem unui efort atât de mare, încât puterile noastre fizice și mintale să ajungă epuizate. Este nevoie de lucrători mai mulți, pentru ca unele dintre poveri să poată fi luate de la aceia care sunt acum împovărați atât de greu. — The Review and Herald, 28 aprilie, 1904. Ev 660.1

Timp pentru relaxare, exercițiu și responsabilități familiale — Dacă, în timpul lui liber, un pastor lucrează în grădina sau în livada lui, oare ar trebui să scadă din salariu timpul acesta? Cu siguranță că nu, cu atât mai mult pentru că el nu adaugă la salariul lui orele suplimentare pe care trebuie să le lucreze peste program, atunci când este chemat la o lucrare. Unii pastori petrec multe ore într-o modalitate aparent ușoară, și este corect faptul ca ei trebuie să se odihnească atunci când pot, deoarece organismul nu ar putea să suporte efortul istovitor pe care îl depun atunci când nu au timp să lase lucrarea nefăcută. Unele ore din zi cer o solicitare serioasă, pentru care pastorul nu primește niciun salariu suplimentar, iar dacă el alege să taie lemne câteva ore pe zi sau să lucreze în grădina lui, are privilegiul să facă lucrul acesta în aceeași măsură în care are privilegiul de a predica. Un pastor nu poate să predice și să viziteze continuu, deoarece aceasta este o muncă epuizantă. Ev 660.2

Lumina care mi-a fost dată este că, dacă ar face mai multă muncă fizică, pastorii noștri ar avea rezultate binecuvântate pentru sănătatea lor, După activitatea de predicare, vizitare și studiu, care constituie ziua sa de lucru, pastorul ar trebui să aibă un timp în care să se ocupe de nevoile proprii. Dacă are doar un salariu redus, el ar putea să reușească să adauge ceva la fondurile lui mici. Cei cu mintea îngustă ar putea să găsească în practica aceasta un motiv de a critica, dar Domnul o recomandă. Ev 660.3

Mi-a fost arătat că, uneori, pastorii sunt constrânși să lucreze zi și noapte și să trăiască dintr-un venit foarte sărac. Când vin perioade de criză, fiecare nerv și fiecare tendon sunt solicitate de eforturile grele. Dacă oamenii aceștia ar putea să se retragă și să se odihnească puțin, angajându-se într-o muncă fizică, ar fi o mare ușurare. În felul acesta, unii oameni, care au ajuns în mormânt, ar fi putut să fie salvați. O anumită cantitate de muncă manuală făcută pe parcursul zilei este o necesitate categorică pentru sănătatea fizică și pentru limpezimea minții. În felul acesta sângele este atras de la creier spre alte părți ale trupului. — Letter 168, 1899. Ev 661.1

Dezvoltarea continuă — Mulți dintre ei au suferit de încordare mintală severă, fără a se relaxa prin exercițiu fizic. Rezultatul este o deteriorare a puterilor lor și o tendință de a se sustrage de la răspunderi. Ei au nevoie de o muncă mai activă. Aceasta nu se limitează numai la cei ale căror capete au albit odată cu trecerea timpului, ci și la bărbații tineri care au căzut în aceeași stare și au ajuns slăbiți din punct de vedere mintal. Ei au o listă de predici bine pregătite, dar când trec de limitele acestora, aproape că își pierd glasul. Ev 661.2

Pastorul demodat, care a călătorit cu calul și a petrecut mult timp vizitându-și turma, s-a bucurat de o sănătate mai bună, cu toate greutățile și expunerea la pericole, decât pastorii noștri de astăzi, care evită pe cât le stă în putință orice efort fizic și se limitează să rămână la cărțile lor. Ev 662.1

Pastorii în vârstă și cu experiență trebuie să socotească a fi datoria lor, ca slujitori angajați ai lui Dumnezeu, să meargă înainte, progresând în fiecare zi, ajungând tot mai eficienți în lucrarea lor și, în mod constant, să adune material nou pentru a-l prezenta poporului. Fiecare efort de a prezenta Evanghelia trebuie să fie o îmbunătățire a celui care l-a precedat. În fiecare an, ei trebuie să dezvolte o evlavie mai adâncă, un spirit mai afectuos, o spiritualitate mai mare și o cunoaștere desăvârșită a adevărului biblic. Cu cât vârsta și experiența sunt mai mari, cu atât mai mult ar trebui să se apropie de inima oamenilor, având o mai bună cunoaștere a lor. — Testimonies for the Church 4:269, 270 (1876). Ev 662.2

Grijile financiare — Când pastorii și profesorii, sub presiunea poverii răspunderii financiare, urcă la amvon sau intră în sala de clasă cu creierul obosit și cu nervii încordați peste măsură, ce altceva se poate aștepta de la ei decât să folosească un foc obișnuit în locul focului sfânt aprins de Dumnezeu? Eforturile chinuitoare și dezorganizate îl dezamăgesc pe ascultător și îi dăunează vorbitorului. El n-a avut timp să-L caute pe Domnul, n-a avut timp să ceară, în credință, ungerea Duhului Sfânt. — Testimonies for the Church 7:250, 251 (1902). Ev 662.3

Evitarea comitetelor care se prelungesc noaptea — Un pastor nu poate să își păstreze starea minții în forma cea mai bună, dacă este chemat să rezolve micile dificultăți din diferitele lui biserici. Aceasta nu este lucrarea care i-a fost rânduită. Dumnezeu dorește să folosească toate capacitățile solilor Săi aleși. Mintea lor nu trebuie să fie istovită de adunările de comitet care se prelungesc noaptea, pentru că Dumnezeu dorește ca toată puterea minții lor să fie folosită pentru propovăduirea Evangheliei, așa cum este ea în Hristos Isus. Ev 662.4

Adesea, când este suprasolicitat, un pastor este atât de grăbit, încât abia dacă mai găsește timp să se cerceteze pe sine însuși, pentru a vedea dacă mai este sau nu în credință. El găsește foarte puțin timp pentru a medita și pentru a se ruga. În activitatea Sa, Domnul Hristos a asociat rugăciunea cu munca. El a petrecut noapte de noapte în rugăciune. Pastorii trebuie să se roage lui Dumnezeu, cerând Duhul Său Sfânt, pentru a fi în stare să prezinte adevărul într-o modalitate corectă. — Manuscript 127, 1902. Ev 663.1

Apelul adresat unui evanghelist popular — Mi-a fost arătat cu claritate că poporul lui Dumnezeu trebuie să adopte o poziție fermă împotriva consumului de carne. Oare le-ar fi trimis Dumnezeu celor din poporul Său timp de treizeci de ani solia că, dacă doresc să aibă un sânge curat și o minte limpede, trebuie să renunțe la folosirea cărnii, dacă nu ar fi vrut ca ei să asculte solia aceasta? Prin folosirea cărnii în alimentație, natura animalică este întărită, iar natura spirituală este slăbită. Oamenii ca voi, care sunt angajați în lucrarea cea mai solemnă și mai importantă ce le-a fost încredințată vreodată făpturilor omenești, trebuie să acorde o atenție deosebită alimentelor pe care le consumă. Ev 663.2

Nu uita că, atunci când mănânci carne, tu mănânci, de fapt, cereale și vegetale la mâna a doua, pentru că animalul primește din ele elementele nutritive care îl fac să crească și îl pregătesc pentru piață. Viața care s-a aflat în cereale și vegetale trece în corpul animalului și ajunge o parte a vieții lui, iar apoi făpturile omenești mănâncă animalul. De ce sunt oamenii atât de doritori să mănânce o hrană de mâna a doua? Ev 663.3

La început, Dumnezeu a declarat despre roadele pământului că sunt “bune de mâncat”. Îngăduința de a consuma carne a fost o consecință a căderii în păcat. Omului nu i-a fost acordată permisiunea de a consuma carnea animalelor, decât după ce a avut loc potopul. Prin urmare, de ce avem noi nevoie să mâncăm carne? Puțini dintre aceia care consumă carne știu cât de plină de boli este. Carnea nu a fost niciodată alimentul cel mai bun, iar acum este blestemată de boală. Ev 663.4

Însuși gândul de a ucide animalele pentru a le mânca este revoltător. Dacă simțurile naturale ale omului nu ar fi fost pervertite prin îngăduirea poftei, făpturile omenești nu s-ar gândi să consume carnea animalelor. Ev 664.1

Nouă ne-a fost încredințată lucrarea de înaintare a reformei sănătății. Domnul dorește ca aceia care fac parte din poporul Său să fie în armonie unii cu alții. Așa cum știi, noi nu trebuie să părăsim poziția în care Domnul ne-a poruncit să stăm pe parcursul ultimilor treizeci și cinci de ani. Fi atent la felul în care te așezi pe o poziție potrivnică lucrării de reformă a sănătății. Ea va înainta, pentru că este mijlocul ales de Dumnezeu pentru a micșora suferința din lumea noastră și pentru a-i curăța pe cei din poporul Său. Ev 664.2

Fii atent la atitudinea pe care ai adoptat-o, ca nu cumva să provoci dezbinare. Fratele meu, chiar dacă dai greș în a aduce în viața ta și în familia ta binecuvântarea care vine din respectarea principiilor reformei sănătății, nu le face rău altora prin faptul că te împotrivești luminii pe care a dat-o Dumnezeu cu privire la subiectul acesta. Ev 664.3

Deși noi nu facem din consumul de carne o condiție și deși nu dorim să obligăm pe nimeni să renunțe la folosirea cărnii, totuși datoria noastră este să cerem ca niciun pastor angajat al vreunei Conferințe să nu desconsidere și să nu se împotrivească soliei reformei cu privire la aspectul acesta. Dacă, în fața luminii pe care Dumnezeu a dat-o cu privire la efectul consumului de carne asupra organismului, tu vei continua totuși să consumi carne, vei fi nevoit, să suporți consecințele. Cu toate acestea, nu adopta înaintea oamenilor o poziție care să le îngăduie să creadă că nu este necesar să se ceară o reformă cu privire la consumul de carne, pentru că Dumnezeu cere într-adevăr o reformă. Domnul ne-a încredințat lucrarea de a proclama solia reformei sănătății, iar dacă tu nu poți să pășești în rândurile celor care vestesc solia aceasta, nu trebuie să faci din lucrul acesta un fapt evident. Prin contracararea eforturilor pe care le depun tovarășii tăi care prezintă reforma sănătății, tu te afli în afara ordinii și lucrezi într-o direcție greșită. — Letter 48, 1902. Ev 664.4