Evanghelizare

142/168

Lucrarea pentru cei din centrele turistice

De ce a ales Isus Capernaumul? — În cursul lucrării Sale pe pământ, Mântuitorul S-a folosit de ocaziile care se puteau găsi de-a lungul marilor drumuri comerciale. În intervalele dintre călătoriile Sale, într-o parte sau alta, Isus locuia în Capernaum, iar localitatea aceasta a ajuns să fie cunoscută ca fiind “cetatea Lui”. Cetatea aceasta era bine adaptată pentru a fi centrul lucrării Mântuitorului. Ea se afla pe drumul principal de la Damasc la Ierusalim și din Egipt la Marea Mediterană și era o mare arteră de comunicație. Oameni din multe țări treceau prin cetate sau rămâneau pentru odihnă în călătoriile lor într-o parte sau alta. Aici, Domnul Isus putea să întâlnească toate națiunile și toate clasele sociale, pe cei bogați și pe cei mari, dar și pe cei săraci și umili, și învățăturile Lui urmau să fie duse în alte țări și în multe familii. În felul acesta, El putea să le stârnească dorința de a cerceta profețiile, să le îndrepte atenția spre Mântuitorul, iar misiunea Sa putea să-i fie prezentată lumii. — Testimonies for the Church 9:121 (1909). Ev 584.3

Lucrătorii capabili să atragă atenția mulțimii — În stațiunile climaterice și balneare cu renume mondial și în centrele de trafic turistic, aglomerate de mii de oameni care caută sănătate și plăcere, ar trebui să fie predicatori și colportori capabili să atragă atenția mulțimilor. Lucrătorii aceștia trebuie să caute ocazii de a prezenta solia pentru timpul prezent și să organizeze adunări. Ei trebuie să fie receptivi pentru a sesiza ocaziile de a le vorbi oamenilor. Însoțiți de puterea Duhului Sfânt, să-i întâmpine pe oameni cu solia vestită de Ioan Botezătorul: “Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape”. (Matei 3, 2.) Cuvântul lui Dumnezeu să fie prezentat cu claritate și putere, pentru ca aceia care au urechi de auzit să poată auzi adevărul. În felul acesta, Evanghelia adevărului prezent va fi așezată în calea celor care nu o cunosc, și nu puțini vor fi aceia care o vor accepta și o vor duce în propriile țări din toate părțile lumii. — Testimonies for the Church 9:122 (1909). Ev 585.1

Adunările de tabără în marile stațiuni balneare — Adunările de tabără trebuie să fie organizate în cât mai multe stațiuni turistice mari, mai apropiate sau mai îndepărtate, folosind toți lucrătorii de care dispune Conferința _____. Dacă a fost vreodată nevoie să ne dăm seama de importanța de a lucra în asemenea locuri, timpul acesta este acum. — Letter 138, 1902. Ev 585.2

Acolo unde oamenii vin și pleacă — Trebuie să fie făcută o lucrare deosebită în locurile unde oamenii vin și pleacă fără încetare. Domnul Hristos a lucrat în Capernaum în cea mai mare parte a timpului, pentru că acesta era un loc prin care călătorii treceau fără încetare și în care mulți rămâneau pentru a se odihni pe parcursul călătoriei. — The Review and Herald, 12 iulie, 1906. Ev 585.3

Lucrătorii din centrele turistice — Tinerii și tinerele care sunt capabili să meargă în orașe și să îndeplinească o lucrare plină de succes sunt greu de găsit. În aceste centre turistice, unde mulți turiști vin pentru sănătate și plăcere, avem o mare nevoie de tineri care sunt întemeiați pe deplin în adevărul soliei îngerului al treilea și care trebuie să meargă printre oameni, să slujească nevoilor lor spirituale, adresându-le cuvinte la vreme potrivită și încurajându-i. — The Review and Herald, 12 iulie, 1906. Ev 586.1