Evanghelizare

141/168

Lucrarea de evanghelizare pentru copii

Copii pregătiți să audă și să primească adevărul — În copiii care au fost aduși în contact cu El, Isus a văzut bărbații și femeile care ar trebui să fie moștenitori ai harului Său și supuși ai împărăției Sale, dintre care unii aveau să devină martiri pentru El. El știa că acești copii voiau să-L asculte și să-L accepte ca Răscumpărător al lor cu mult mai grabnic decât voiau cei maturi, dintre care mulți erau înțelepți în felul lumii și cu inima împietrită. El a coborât la nivelul lor învățându-i, El, Maiestatea cerului, a răspuns la întrebările lor și a simplificat lecțiile Sale importante, pentru ca acestea să corespundă înțelegerii lor de copii. El a sădit în mințile lor semințele adevărului, care aveau să se înalțe în anii următori și să aducă roadă în viața veșnică. Ev 579.2

Când le-a spus ucenicilor să nu-i oprească pe copii să vină la El, Isus Se adresa urmașilor Săi din toate veacurile — slujbașilor din biserică, pastorilor, ajutoarelor lor și tuturor creștinilor. Isus îi atrage pe copii la Sine și ne poruncește: “Lăsați-i să vină”, vrând să spună cu aceasta: “Ei vor veni, dacă nu-i împiedicați.” Ev 580.1

Caracterul vostru necreștin să nu-L reprezinte greșit pe Isus. Nu-i țineți pe micuți la distanță de El, prin răceala și asprimea voastră. Nu le dați niciodată motiv să simtă că cerul nu ar fi un loc plăcut pentru ei, dacă ați fi și voi acolo. Nu vorbiți despre religie ca fiind un lucru pe care copiii nu îl pot înțelege și nici nu vă purtați ca și cum nu este de așteptat din partea lor să-L primească pe Hristos în copilărie. Nu le dați impresia greșită că religia lui Hristos este o religie a întristării și că, venind la Mântuitorul, ei trebuie să renunțe la tot ce face viața fericită. Ev 580.2

Pe măsură ce Duhul Sfânt influențează inimile copiilor, alăturați-vă lucrării Sale. Învățați-i că Mântuitorul îi cheamă, că nimic nu-I poate provoca o bucurie mai mare, decât aceea ca ei să I se predea în floarea și prospețimea anilor lor. Ev 580.3

Mântuitorul privește cu o duioșie infinită asupra sufletelor pe care le-a răscumpărat cu sângele Său. Îi pretinde ca rod al iubirii Sale. Îi privește cu o dorință de nespus. Inima Sa nu este atrasă numai de copiii cei mai drăguți și mai bine pregătiți, ci și de aceia care, prin moștenire și prin neglijență, au trăsături de caracter inadmisibile. — Divina vindecare, 42-44 (1905). Ev 580.4

Primele impresii influențează viața de mai târziu — Lecțiile predate copiilor și tinerilor lasă asupra minții lor impresii care le influențează caracterul într-o măsură mult mai mare decât își imaginează persoanele mai în vârstă. În copilăria mea, un pastor care a venit în vizită în casa părinților mei din Portland, Maine, a citit Secțiunea din Fapte, care vorbește despre eliberarea lui Petru, când un înger al lui Dumnezeu a luat din mâinile vrăjmașului prada pe care acesta era hotărât să o nimicească. Acel capitol a fost citit rar și solemn și a lăsat asupra minții mele tinere o impresie ce a păstrat povestirea aceea vie până în ziua de astăzi. Ev 580.5

Prin urmare, din lumina pe care Dumnezeu le-a dat-o oamenilor, știu că noi, ca popor, nu am folosit ocaziile favorabile de a-i educa și de a-i instrui pe tineri. Ar trebui să-i învățăm cum să citească și cum să înțeleagă Scripturile. Ori de câte ori are loc un program de educație biblică pentru pastori și pentru membri, ar trebui să organizăm și o clasă pentru tineri. Numele lor să fie înregistrate. Toți ar trebui să înțeleagă importanța unui program de educare a tinerilor pentru a-i ajuta să înțeleagă Scripturile. Lucrarea să fie făcută cu simplitatea adevărului însuși. Îndrumați mintea tinerilor de la un adevăr la altul, sus și tot mai sus, arătându-le cum un text din Scriptură explică un altul, un pasaj fiind cheia de înțelegere a celorlalte pasaje. În felul acesta, Scriptura însăși va avea o influență educativă, ținând gândurile în robie față de Hristos. — Letter 27a, 1892. Ev 581.1

Adunările pentru copii în campaniile de evanghelizare — Îngerul al treilea zboară prin mijlocul cerului și poartă steagul lui pe care scrie: “Poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.” În fiecare loc unde este ridicat cortul trebuie să se depună eforturi încă de la început pentru a le predica Evanghelia celor săraci și pentru a-i vindeca pe cei bolnavi. Lucrarea de a deschide ochii celor orbi spiritual a adăugat multe suflete la numărul celor ce vor fi mântuiți. Ev 581.2

Trebuie să aibă loc adunări pentru copii, nu numai pentru a-i educa și pentru a le oferi o ocupație plăcută, ci și pentru a fi convertiți. Iar convertirile vor avea loc. Dacă ne exercităm credința în Dumnezeu, vom fi făcuți în stare să-i conducem la Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Este necesar să se lucreze pentru toți aceia care vin la adunările noastre mari. Prin această metodă de lucru trebuie să se ajungă atât la cei din clasele sociale înalte, cât și la cei din clasele umile, la cei bogați și la cei săraci. — Manuscript 6, 1900. Ev 582.1

Dragostea îi câștigă pe copii pentru Hristos — Prin modalitatea voastră de ai trata pe cei mici, cu ajutorul harului lui Hristos, puteți fie să modelați caracterul lor pentru viața veșnică, fie, printr-un comportament greșit, să lăsați amprenta unui caracter satanic. Când vă ocupați de copii, nu acționați niciodată impulsiv. Autoritatea și dragostea trebuie să fie combinate. Cultivați tot ce este bun, vrednic de primit și tot ce îi conduce la dorința după un bine mai înalt, descoperindu-le pe Hristos. Când le interziceți acele lucruri care le-ar face un rău, ajutați-i să vadă că îi iubiți și doriți să fie fericiți. Cu cât sunt mai puțin vrednici de iubit, cu atât va trebui să depuneți eforturi mai mari pentru a vă manifesta dragostea față de ei. Când copilul este convins că doriți să-l faceți fericit, dragostea va doborî orice barieră. Acesta este principiul după care îi tratează Mântuitorul pe oameni și este principiul care trebuie să fie aplicat în biserică. — Letter 23a, 1893. Ev 582.2

O lucrare bine planificata pentru copii — Interesul din adunarea noastră de tabără de aici [Australia] depășește tot ce am văzut vreodată în vreo adunare din America sau din orice altă țară. Chiar în perioada sărbătorilor, în ciuda tuturor amuzamentelor încântătoare, am avut pe parcursul săptămânii nu mai puțin de o mie două sute de oameni adunați în cort — oameni serioși și inteligenți. Vin mulți dintre copiii celor din afara bisericii. În ultima duminică, la adunarea copiilor au participat aproximativ patru sute. Adunările acestea sunt conduse de sora _____. Ea i-a organizat pe copii pe clase conduse de instructori, pe care îi învață și îi ajută personal. Metodele folosite în grădiniță sunt urmate cât mai mult cu putință.... Ev 582.3

Banii cheltuiți pentru Vagoanele Evangheliei ar fi fost folosiți cu mult mai bine, dacă ar fi fost investiți într-o lucrare serioasă și durabilă. Este adevărat că Vagoanele Evangheliei vor realiza un bine oarecare. Totuși am văzut că rezultatele vor fi dezamăgitoare. În contrast cu aceasta, mi-a fost descoperită o altă lucrare. Corturile erau duse în locuri diferite, în perioada anotimpurilor prielnice ale anului. Adunările de tabără se desfășurau în multe localități. Acestea erau conduse de oameni capabili și temători de Dumnezeu, ajutați de persoane potrivite. Aveau loc adunări pentru copii și adunări de înviorare pentru ai face pe oameni să treacă de partea adevărului.... Ev 583.1

La aceste adunări se făcea tocmai lucrarea care trebuia făcută. Adunările pentru copii sau grădinițele biblice au realizat o lucrare bună, Lecțiile prezentate sunt repetate de copii în casele lor, iar mamele își arată interesul, pregătindu-i pe copii cu grijă pentru școală, Majoritatea sunt copii ai căror părinți nu fac parte din biserica noastră. Semințele adevărului Bibliei au căzut în solul inimii. Nu este o lucrare ușoară, dar merge bine. Inima părinților și a copiilor este impresionată. Ziua cea mare a lui Dumnezeu va descoperi binele pe care l-au făcut adunările acestea. Acesta este un câmp vast care trebuie să fie cultivat. Lucrarea aceasta trebuie să fie dusă mai departe. Unde pot să fie folosite talentele mai bine decât aici? Lucrătorii aceștia seamănă pentru un seceriș.... Bărbații, femeile și copiii sunt nerăbdători să știe ce trebuie să facă pentru a moșteni viața veșnică. — Letter 2, 1899. Ev 583.2

Lecții din natură — Adunările pentru copii au fost ținute de două ori pe zi. După lecția de dimineață, în zilele cu timp frumos, învățătorii și copiii făceau o plimbare lungă, iar în timpul plimbării, pe malurile râului sau pe o pajiște înverzită se opreau și li se prezenta o lecție scurtă din natură. S-a observat că în zilele acelea, când copiii hoinăreau pe câmp, erau foarte liniștiți și cuminți în tabără. Participarea la adunările de dimineață, unde erau prezenți numai copiii din tabără, era de treizeci. După-amiaza, când veneau copiii de școală aflați în vecinătate, participarea era între cincizeci și șaizeci. — Manuscript 27, 1895. Ev 584.1

Legătura cu părinții, prin intermediul copiilor — Adunările noastre de tabără sunt unul dintre mijloacele cele mai importante de a lucra. La fiecare adunare de tabără trebuie să se facă o lucrare pentru copii. Să fie alese persoane potrivite care să se ocupe fără încetare de educația copiilor. Cereți binecuvântarea Domnului pentru semințele semănate, iar convingerea Duhului lui Dumnezeu va veni chiar și asupra copiilor. Prin copii, se poate ajunge la mulți părinți. — Manuscript 52, 1900. Ev 584.2