Evanghelizare

140/168

Un mare seceriș din rândul evreilor

Evreii vor ajunge să intre în Israelul lui Dumnezeu — În zilele noastre, îi vedem pe cei dintre neamuri începând să se bucure alături de evrei. În _____, se află evrei convertiți care acum lucrează în diferite orașe pentru cei din poporul lor. Evreii intră în rândurile urmașilor aleși ai lui Dumnezeu și vor fi alături de Israelul lui Dumnezeu în zilele sfârșitului. În felul acesta, evreii vor fi încă o dată reintegrați în poporul lui Dumnezeu, iar binecuvântarea Domnului va veni asupra lor cu îmbelșugare, dacă vor ajunge în situația reprezentată de Scriptură în cuvintele: “Este zis iarăși: ‘Veseliți-vă, neamuri, împreună cu poporul Lui.’” — Manuscript 95, 1906. Ev 577.4

Mulți evrei vor veni la adevăr — Avem o lucrare măreață care trebuie să fie făcută în lumea noastră. Domnul a declarat că neamurile vor fi adunate, dar nu numai neamurile, ci și evreii. Printre evrei, sunt mulți care vor fi convertiți și prin care vom vedea mântuirea lui Dumnezeu înaintând ca o candelă aprinsă. Evreii se află pretutindeni și trebuie să li se vestească lumina adevărului prezent. Printre ei sunt mulți care vor veni la lumină și vor propovădui cu o putere minunată despre caracterul neschimbător al Legii lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu va lucra. El va face lucruri minunate în neprihănire. — Manuscript 87, 1907. Ev 578.1

Evreii din multe țări — Mi s-a părut ciudat că au fost atât de puțini care au simțit responsabilitatea de a lucra pentru evreii care sunt răspândiți pretutindeni în multe țări. Dacă vă veți strădui să vă întăriți însușirile spirituale, ca să Îl puteți vedea mai clar pe Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, Domnul Hristos va fi cu voi. Înțelegerea spirituală amorțită a poporului evreu trebuie să fie readusă la viață. Scripturile Vechiului Testament, împletite cu cele ale Noului Testament, vor fi pentru ei asemenea zorilor unei creații noi sau asemenea unei învieri a sufletului. Când Hristos va fi înțeles, așa cum este descris în paginile Vechiului Testament, memoria lor va fi reînviată. Pe măsură ce ușile Noului Testament vor fi deschise cu cheile Vechiului Testament, multe suflete din poporul evreu vor fi salvate. Când se va înțelege cât de clar explică Noul Testament învățăturile Vechiului Testament, Domnul Hristos va fi recunoscut ca Mântuitor al lumii. — Letter 47, 1903. Ev 578.2

Evrei convertiți în timpul încheierii lucrării — Mulți dintre evrei se vor converti, iar aceștia vor ajuta la pregătirea căii Domnului, netezind calea Dumnezeului nostru în pustie. Evreii convertiți trebuie să aibă un rol important în marea pregătire viitoare pentru a-L întâmpina pe Hristos, Prințul nostru. O națiune se va naște într-o singură zi. Cum? Prin oamenii pe care Dumnezeu i-a rânduit să fie convertiți la adevăr. Se va vedea, “mai întâi un fir verde, apoi un spic, apoi bobul deplin în spic”. Prevederile profeției se vor împlini. — Manuscript 75, 1905. Ev 579.1