Evanghelizare

139/168

Lucrarea pentru catolici

Precauția în abordarea oamenilor — Când începem să lucrăm într-o localitate, nu trebuie să punem bariere inutile între noi și celelalte biserici, îndeosebi între noi și catolici, așa încât ei să creadă că suntem vrăjmașii lor declarați. Să nu creăm prejudecăți nenecesare în mintea lor, lansând un atac împotriva lor.... Din lucrurile pe care mi le-a arătat Dumnezeu, un mare număr de suflete va fi salvat din mijlocul catolicilor. — Manuscript 14, 1887. Ev 573.4

O lucrare precaută — Fraților, fiți precauți în lucrarea voastră și nu atacați prea puternic prejudecățile oamenilor. Nu trebuie să aibă loc nici o ieșire care să atace bisericile celelalte, pentru că lucrul acesta nu va face altceva decât să creeze un spirit de luptă, să astupe urechile și să închidă inimile în fața adevărului. Noi avem de făcut o lucrare, dar nu de a dărâma, ci de a zidi. Trebuie să reparăm spărtura care s-a făcut în Legea lui Dumnezeu. Lucrarea de zidire este mai nobilă, de aceea prezentați adevărul cu toată puterea lui și lăsați-l să-și deschidă singur calea printre prejudecăți și să descopere contrastul dintre concepțiile greșite și cele corecte. Ev 574.1

Există pericolul ca pastorii noștri să vorbească prea mult împotriva catolicilor și să provoace prejudecățile cele mai puternice ale acestei biserici. În Biserica Romano-Catolică sunt multe suflete care privesc cu interes la poporul acesta, dar influența preotului asupra lor este mare, iar dacă poate să creeze prejudecăți în mintea oamenilor, spunându-le să stea departe de noi, așa încât atunci când va fi vestit adevărul despre bisericile căzute, oamenii să nu-l poată auzi, preotul va face sigur lucrul acesta. Totuși, în calitate de conlucrători cu Dumnezeu, noi am primit armele spirituale, care sunt în stare să doboare fortărețele vrăjmașului. — Letter 39, 1887. Ev 574.2

Evitați atacurile lipsite de amabilitate — Aceia care scriu pentru revistele noastre să nu folosească atacuri și aluzii lipsite de amabilitate, care cu siguranță vor vătăma și vor îngrădi calea și ne vor împiedica să facem lucrarea pe care trebuie să o îndeplinim pentru a ajunge la toate categoriile de oameni, inclusiv la catolici. Datoria noastră este să rostim adevărul cu dragoste, să nu-l amestecăm cu elementele nesfințite ale inimii firești și să nu vorbim lucruri care seamănă cu spiritul vrăjmașilor noștri. Toate atacurile înțepătoare se vor întoarce asupra noastră în dublă măsură, atunci când puterea este în mâinile acelora care o pot folosi în dauna noastră. Din nou și din nou, mi-a fost dată solia că, dacă nu este absolut necesar pentru apărarea adevărului, nu trebuie să rostim și nu trebuie să publicăm nici o propoziție, mai ales când este vorba de persoane, și să nu folosim cuvinte care i-ar întărâta pe vrăjmași împotriva noastră și ar aprinde pasiunile lor până la fierbere. Ev 574.3

E adevărat că ni se poruncește: “Strigă în gura mare, nu te opri! Înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei!” (Isaia 58, 1.) Solia aceasta trebuie să fie vestită, dar chiar dacă trebuie să fie vestită, să fim atenți, ca să nu atacăm, să nu-i punem la strâmtorare și să nu-i osândim pe aceia care nu au lumina pe care o avem noi. Nu trebuie să ne abatem din calea noastră și să-i atacăm cu asprime pe catolici. Printre ei sunt mulți creștini cât se poate de conștiincioși, care umblă în toată lumina ce strălucește asupra lor, iar Dumnezeu va lucra pentru ei. Aceia care au avut mari privilegii și ocazii, dar au neglijat a-și dezvolta puterile lor fizice, mintale și morale și au trăit pentru a-și plăcea lor înșiși, refuzând să-și poarte răspunderea, sunt mai vinovați înaintea lui Dumnezeu și se află într-un pericol mai mare decât aceia care sunt în întuneric doctrinar, dar care caută să trăiască pentru a le face bine altora. Nu-i criticați pe alții, nu-i condamnați. — Testimonies for the Church 9:241-244 (1909). Ev 575.1

A închide ușa în fața lor — Predicați adevărul, dar abțineți-vă să rostiți cuvinte care vor manifesta un spirit aspru, pentru că astfel de cuvinte nu pot nici să ajute, nici să lumineze pe cineva. Ziarul Echo trebuie să fie răspândit larg. Nu faceți nici un lucru care va împiedica vânzarea lui. Nu este niciun motiv pentru care ziarul nu ar trebui să fie ca o lumină ce strălucește într-un loc întunecos. Totuși, pentru Numele lui Hristos, respectați avertizările care au fost spuse cu privire la remarcile usturătoare făcute la adresa catolicilor. Mulți dintre ei citesc Echo, iar în mijlocul lor se află suflete sincere care vor primi adevărul. Cu toate acestea, voi procedați ca și când ați închide ușa în fața lor, chiar când sunt pe punctul de a intra. Puneți în Echo mai multe mărturii de mulțumire încurajatoare. Nu-i baricadați calea și nu îl împiedicați să ajungă în toate părțile lumii, prin faptul că îl faceți un mijloc de a adresa expresii aspre. Satana se bucură când pe paginile publicației se găsește un cuvânt plin de înverșunare. — Counsels to Editors, 45 (1896) Ev 575.2

Demascați ideile false, prezentând adevărul — Declarațiile hotărâte trebuie să fie făcute. Totuși, cu privire la domeniul acesta al lucrării, sunt sfătuită să-i spun poporului nostru următoarele: Fiți precauți. Când vestiți solia, nu lansați niciun atac personal la adresa altor biserici, nici chiar la adresa Bisericii Catolice. Îngerii lui Dumnezeu văd în multe biserici numeroși oameni la care se poate ajunge numai fiind foarte precauți. Prin urmare, să fim atenți la cuvintele noastre. Când condamnă și demască “taina nelegiuirii”, pastorii noștri să nu-și urmeze propriile impulsuri. Cu privire la subiectele acestea, tăcerea este elocvență. Mulți sunt amăgiți. Rostiți adevărul în cuvinte și tonuri pline de dragoste. Înălțați-L pe Isus Hristos. Rămâneți la prezentarea pozitivă a adevărului. Nu părăsiți niciodată calea dreaptă pe care a trasat-o Dumnezeu, cu scopul de a ataca pe cineva. Atacul acela ar putea să facă mult rău; dar niciun bine. El ar putea să înăbușe convingerea din multe minți. Lăsați Cuvântul lui Dumnezeu, care este adevărul, să vorbească despre lipsa de consecvență a acelora care susțin idei false. Ev 576.1

Nu putem să ne așteptăm ca oamenii să înțeleagă dintr-odată superioritatea adevărului față de ideile false pe care le-au cultivat. Calea cea mai bună de a demasca ideile false este aceea de a prezenta dovezile adevărului. Aceasta este mustrarea cea mai mare ce poate să-i fie adresată minciunii. Risipiți norul întunecat care se află în multe minți, reflectând lumina strălucitoare a Soarelui Neprihănirii. — Manuscript 6, 1902. Ev 576.2

Noi am putea să avem mai puține de spus — Este necesară o studiere mai atentă a Cuvântului lui Dumnezeu. Îndeosebi cărțile Daniei și Apocalipsa ar trebui să fie studiate așa cum nu au fost studiate niciodată înainte, în istoria lucrării noastre. Cu privire la puterea romană și la papalitate, am putea să avem mai puține de spus în anumite privințe, dar ar trebui să atragem atenția la lucrurile pe care profeții și apostolii le-au scris sub inspirația Duhului lui Dumnezeu. Atât prin profeție, cât și prin evenimentele descrise, Duhul Sfânt a formulat lucrurile în așa fel încât să-i învețe pe oameni să rămână în afara atenției, ascunși în Hristos, iar Domnul Dumnezeul cerurilor și Legea Lui să fie înălțate. — Counsels to Editors, 45, 46 (1896) Ev 577.1

Ilustrarea adevărului prin imagini este folositoare în lucrarea pentru catolici — Fratele S. creează un interes bun în adunările lui. Oameni din toate clasele sociale vin să asculte și să vadă imaginile în mărime naturală, care reprezintă fiarele din Apocalipsa. Un număr mare de catolici vin să-l asculte. O mare parte din predica lui constă în cuvintele Bibliei. El folosește cât mai puține cuvinte proprii cu putință. Ca urmare, dacă se împotrivesc lucrurilor pe care le spune, ascultătorii lui se împotrivesc Cuvântului lui Dumnezeu. — Letter 352, 1906. Ev 577.2

Nimeni nu trebuie să creadă că oamenii din Biserica Romano-Catolică nu pot să fie câștigați. — Manuscript 14, 1887. Ev 577.3