Evanghelizare

138/168

Străinii din mijlocul nostru

Lucrarea pentru oamenii de orice naționalitate, rang sau credință — Domnul Hristos nu a acceptat nici o delimitare de ordin național, de rang sau de credință. Cărturarii și fariseii doreau să tragă foloase pe plan local și național de pe urma darurilor Cerului și să-i excludă pe ceilalți membri ai familiei lui Dumnezeu, aflați în lume. Însă Hristos a venit ca să surpe orice zid despărțitor. A venit să arate ca darul îndurării și al iubirii Sale este la fel de neîngrădit ca aerul, ca lumina sau ca ploile care înviorează pământul. — Divina vindecare, 25 (1905). Ev 568.4

Străini într-o țară străină — În curțile și pe aleile lăturalnice ale marilor orașe, pe drumurile singuratice de la țară sunt familii și oameni, poate niște străini într-o țară străină, care nu au nici o legătură cu vreo biserică și care, în singurătatea lor, ajung să simtă că Dumnezeu i-a uitat. Ei nu înțeleg ce trebuie să facă pentru a fi mântuiți. Mulți sunt cufundați în păcat. Mulți sunt cuprinși de frământări și necazuri. Ei sunt împovărați de suferință, de lipsuri, de necredință și descurajare. Sunt chinuiți de tot felul de boli, atât trupești, cât și sufletești. Ei doresc cu disperare să găsească mângâiere pentru necazurile lor, iar Satana îi ispitește să o caute în patimi și plăceri, care duc la ruină și moarte. El le oferă merele Sodomei, care se vor transforma în cenușă pe buzele lor. Ei “cântăresc argint pentru un lucru care nu hrănește și își dau câștigul muncii pentru ceva care nu satură”. — Parabolele Domnului Hristos, 232, 233 (1900). Ev 569.1

Planul lui Dumnezeu pentru străinii din țara noastră — Deși sunt puse în aplicare planuri de a-i avertiza pe locuitorii diferitelor națiuni care se află în țările îndepărtate, trebuie să se facă mult pentru străinii care au venit pe meleagurile țării noastre. Sufletele din China nu sunt mai prețioase decât sufletele care se află chiar la ușile noastre. Poporul lui Dumnezeu trebuie să lucreze cu credincioșie în țările îndepărtate, după cum Providența le deschide calea, dar, de asemenea, trebuie să-și îndeplinească datoria față de străinii de diferite naționalități din orașele și satele aflate în apropiere. Ev 569.2

Este bine ca persoanele aliate în poziții de răspundere să alcătuiască acum planuri înțelepte pentru a le propovădui solia îngerului al treilea sutelor de mii de străini aflați în America. Dumnezeu dorește ca slujitorii Săi să-și facă datoria pe deplin față de milioanele de oameni neavertizați din orașe, și îndeosebi față de aceia care au venit din toate națiunile pământului pentru a locui în țara noastră. Mulți dintre străinii aceștia să află aici datorită providenței lui Dumnezeu, ca să aibă ocazia de a auzi adevărul pentru timpul acesta. Ev 569.3

Dacă s-ar depune eforturi credincioase pentru străinii aflați în orașele din țara noastră, lucrarea lui Dumnezeu din regiunile îndepărtate ar avea beneficii mari. Printre acești bărbați și femei sunt unii care, după ce vor primi adevărul, vor putea să fie pregătiți în scurt timp spre a lucra pentru cei din poporul lor în țara aceasta și în alte țări, Mulți ar putea să se întoarcă în locurile de unde au venit, cu speranța de a-i câștiga pe prietenii lor la adevăr. Ei ar putea să-și caute rudele și vecinii pentru a le transmite cunoștințele lor despre solia îngerului al treilea. — The Review and Herald, 29 octombrie, 1914. Ev 570.1

Un mijloc de extindere a lucrării la toate națiunile pământului — Dumnezeu va fi mulțumit dacă va vedea că poporul Său va realiza în lucrarea de a le prezenta străinilor din America adevărul pentru timpul acesta, mult mai mult decât s-a făcut în trecut.... Așa cum am mărturisit ani la rând, dacă am fi receptivi pentru a observa ocaziile providențiale oferite de Dumnezeu, ar trebui să fim în stare să vedem și posibilitățile tot mai numeroase de a ajunge la mulți dintre străinii din America niște mijloace de a vesti cu rapiditate solia îngerului al treilea în toate națiunile pământului. În providența Sa, Dumnezeu i-a adus pe oameni chiar la ușile noastre și i-a pus în mâinile noastre, ca să poată cunoaște adevărul și să fie pregătiți pentru a lucra acolo unde noi nu suntem în stare să lucrăm, vestindu-le oamenilor lumina în alte limbi. Ev 570.2

În fața noastră se află o mare lucrare. Lumea trebuie să fie avertizată. Adevărul trebuie să fie tradus în multe limbi, pentru ca toate popoarele să se poată bucura de influența lui curată și dătătoare de viață. Lucrarea aceasta cere exercitarea tuturor talentelor pe care ni le-a încredințat Dumnezeu — stiloul, presa, vocea, simțămintele și năzuințele sfințite ale sufletului. Domnul Hristos ne-a făcut ambasadorii Săi pentru a le vesti copiilor oamenilor mântuirea Sa, iar dacă suntem îmbrăcați cu neprihănirea lui Hristos și dacă suntem plini de bucuria locuirii lăuntrice a Duhului Său, nu vom fi în stare să ne găsim pacea, până nu vom îndeplini lucrarea aceasta. — The Review and Herald, 29 octombrie, 1914. Ev 570.3

La umbra ușilor noastre — Solia trebuie să le fie vestită miilor de străini care locuiesc în țara noastră.... Ev 571.1

Cine simte dorința puternică de a vedea proclamată solia în marele New York și în multe alte orașe încă nelucrate? Nu trebuie ca toate mijloacele ce pot fi adunate să fie trimise afară din America, în țări depărtate, în timp ce în țara noastră există astfel de ocazii providențiale de a le prezenta adevărul milioanelor de oameni care încă nu l-au auzit niciodată. Printre milioanele acestea se află reprezentanți ai multor națiuni, dintre care mulți sunt pregătiți să primească solia. Rămâne mult de făcut pentru cei aflați la umbra porților noastre, în orașele din California, New York și în multe alte state.... Ev 571.2

Treziți-vă, treziți-vă, frații mei și surorile mele, și pătrundeți în câmpurile din America ce n-au fost încă lucrate! După ce ați dat ceva pentru câmpurile străine, să nu socotiți că v-ați făcut datoria. E o lucrare de făcut în câmpurile străine, dar și în America e de făcut o lucrare tot atât de importantă. În orașele din America sunt oameni de mai toate naționalitățile. Aceștia au nevoie de lumina pe care a dat-o Dumnezeu bisericii Sale. — Testimonies for the Church 8:34-36 (1904). Ev 571.3

Ne bucurăm că eforturile depuse de pionieri printre naționalitățile străine din Statele Unite și din Canada au adus un seceriș bogat de suflete. — The Review and Herald, 29 octombrie, 1914. Ev 571.4

Centre pentru lucrare pentru cei veniți din străinătate — Am plecat să vedem noul centru misionar suedez înființat pe strada Oak [Chicago]. Acolo ni s-a arătat o clădire pe care frații noștri suedezi, sub conducerea fratelui _____, au cumpărat-o recent pentru a fi cartierul general al lucrării lor în Chicago. Clădirea arata bine. La demisol au un restaurant vegetarian bine utilat. La parter se află o sală plăcută și încăpătoare pentru adunări, cu scaune confortabile pentru o adunare de aproximativ o sută cincizeci de persoane, iar cele două etaje superioare sunt închiriate pentru locatari. Am fost cu adevărat bucuroasă când am văzut dovada aceasta a progresului în lucrarea suedeză din Chicago. Ev 572.1

Este o mare lucrare de făcut pentru oamenii din toate națiunile, care se află în orașele mari din America, iar centrele de acest fel pot fi foarte folositoare pentru a le atrage atenția oamenilor și pentru instruirea lucrătorilor. În fiecare oraș mare din America sunt oameni de naționalități diferite care trebuie să audă solia pentru timpul acesta. Doresc mult să văd dovezile care arată că lucrarea pe care Domnul ne-a încredințat-o este făcută cu dăruire. O lucrare asemănătoare cu aceea care se face pentru suedezi în Chicago trebuie să fie făcută în multe locuri. — The Review and Herald, 9 februarie, 1905. Ev 572.2

Să fie folosite metode înțelepte — În _____, am lucrat împreună cu un frate și am căutat cât se poate de serios să îl ajutăm să susțină lucrarea, nu ca un războinic, certându-se și argumentând, așa cum îi era obiceiul, mai degrabă îndepărtându-i pe oameni de adevăr decât apropiindu-i. El a văzut că noi nu prezentam adevărul într-o modalitate care semăna cu o furtună și nu îi bombardam pe oameni cu acuzații, ca o ploaie cu pietre.... Ev 572.3

Fratele acesta a spus că primise multă lumină și că va lucra într-o modalitate cu totul diferită decât lucrase în trecut. Cei din _____ sunt oameni iritabili. Ei își vor folosi toate puterile pentru a convinge imediat și, cu o mare agitație, vor exclama: “Nu este așa? Ce vei face? Vei respecta Sabatul? Spune: Da sau nu!” Ei sunt la fel de ascuțiți ca o lamă și le taie urechile oamenilor, iar în ce privește convertirea lor la adevăr, acest fapt înseamnă a pune capăt oricărei lucrări. Ev 573.1

Noi trebuie să lucrăm cu oamenii de acest fel, care sunt cu adevărat inteligenți, întocmai cum am lucrat cu fiecare dintre ei, unul câte unul, la începuturile lucrării adventiste de ziua a șaptea, ajutând sufletele acestea prețioase să renunțe la comportamentul și metodele lor nesfințite, vorbind cu ele despre Isus, despre marea Sa dragoste, despre blândețea, umilința și renunțarea la Sine, pe care le-a manifestat El. Dacă ne este cu putință, noi aducem pietrele acestea aspre în atelierul lui Dumnezeu, unde sunt tăiate și modelate și unde toate asperitățile lor sunt înlăturate și șlefuite de mâna divină, până când ajung sa fie niște pietre prețioase în templul lui Dumnezeu și niște pietre vii care transmit lumină. În felul acesta, ele pot să crească, ajungând un templu sfânt pentru Dumnezeu. — Letter 44, 1886. Ev 573.2

Publicații în toate limbile — Ținta eforturilor noastre trebuie să fie aceea de a vesti solia de avertizare în toate popoarele.... Lucrătorii merg din oraș în oraș, din țară în țară și duc publicațiile care conțin făgăduința apropiatei veniri a Mântuitorului. Publicațiile acestea trebuie să fie traduse în toate limbile, pentru ca Evanghelia să fie propovăduită în toată lumea. — The Review and Herald, 9 februarie, 1905. Ev 573.3