Evanghelizare

137/168

Lucrarea pentru omenirea căzută

Omenirea căzută este câmpul nostru de lucru — Cei nepăsători, cei dedicați tutunului și băuturilor alcoolice sunt numeroși. Totuși adevărul trebuie să ajungă la ei. Adevărul a făcut minuni în locul acesta [Australia] și va continua să facă lucruri mari. Credința noastră în Domnul Isus Hristos și în adevărul prezent nu trebuie să rămână doar la aceia care îl primesc pe Hristos. El a murit pentru a mântui lumea, iar noi trebuie să lucrăm mai zelos pentru a ne îndeplini partea, Să privim lumea căzută ca fiind câmpul nostru de lucru. Lui Dumnezeu îi pasă de oamenii aceștia.... Nici un suflet să nu fie lăsat în întuneric. — Letter 76, 1899. Ev 566.2

Unii oamenii bogați, care sunt decăzuți, urmează a fi salvați — Orașele noastre mari se îndreaptă repede spre starea lumii dinainte de potop, când “Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău”. Păcatele care Îl dezonorează pe Dumnezeu sunt practicate de oameni ce locuiesc în case mari, dar tocmai unii dintre aceștia vor fi convinși și convertiți, când li se va predica ultima solie crucială. Ev 567.1

Dumnezeu poate să le ofere din tezaurul inepuizabil al harului Său tuturor celor ce vin la El. El privește asupra omenirii căzute și degradate și declară că Duhul Sfânt va fi revărsat asupra ei. Când vor asculta solia aceasta de o importanță uimitoare, mulți care nu au auzit niciodată adevărurile deosebite pentru timpul acesta vor simți convingerea adusă de Duhul Sfânt.... Ev 567.2

Dumnezeu va ridica lucrători care se vor afla în sfere de influență deosebite, lucrători care vor duce adevărul în locurile cele mai nepromițătoare. Oameni care au spus cândva “Nu”, vor spune “Da”. Unii care au fost cândva niște vrăjmași vor ajunge să fie ajutoare valoroase, contribuind cu banii și influența lor la înaintarea lucrării. — The Review and Herald, 30 septembrie, 1902. Ev 567.3

Lucrarea pentru cei căzuți — În vestirea adevărului, nimic nu va aduce vreodată un prestigiu mai mare lucrării, așa cum va face ajutorarea oamenilor acolo unde se află ei, asemenea samariteanului milos. O lucrare bine coordonată pentru salvarea sărmanilor păcătoși, care au fost trecuți cu vederea de biserici, va constitui o poartă de intrare în locuri în care adevărul își va găsi o poziție înaltă. În mijlocul nostru, ca popor, este necesar să fie stabilită o ordine diferită a lucrurilor. Dacă vom face așa, acest fel de lucrare va crea o atmosferă total diferită care va înconjura sufletul lucrătorilor, pentru că Duhul Sfânt le vorbește tuturor celor ce îi slujesc lui Dumnezeu, iar cei asupra cărora lucrează Duhul Sfânt vor exercita o influență puternică spre bine, ridicând, întărind și salvând sufletele aflate pe punctul de a pieri. — Manuscript 14a, 1897. Ev 567.4

Nu-i lăsați pe oameni să fie abandonați — Trebuie să folosim banii și influența noastră pentru a propovădui un adevăr ce nu-i va lăsa pe oameni să ajungă să fie abandonați. Dacă vom face lucrarea pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu, adevărul va ajunge pe diverse căi la mulți oameni din categoria aceasta. Totuși nu trebuie să neglijăm domeniile de lucru pe care Dumnezeu ne-a îndrumat cu claritate să le dezvoltăm. Trebuie să ajungem la oamenii din toate clasele sociale. Ev 568.1

Dacă aceia care lucrează pentru oamenii din lumea căzută și abandonată vor avea temere de Domnul, străduindu-se să-i ajute să înțeleagă adevărul, mulți dintre acești oameni marginalizați vor ajunge să fie copii ai lui Dumnezeu. — Letter 143, 1904. Ev 568.2

Alegerea celor care lucrează pentru cei marginalizați — Când se lucrează pentru cei marginalizați de societate, trebuie avută mare grijă. Cei tineri să nu fie trimiși în locurile josnice ale orașelor mari. Ochii și urechile lor trebuie să fie ferite de rele. Există atât de multe lucruri pe care ei le pot face pentru Mântuitorul! Dacă se vor ruga și se vor încrede în Dumnezeu, vor fi pregătiți să facă o lucrare excelentă în diferite domenii, sub supravegherea lucrătorilor cu experiență. — Lucrarea misionară medicală, 312 (1901). Ev 568.3