Evanghelizare

136/168

Lucrarea pentru cei din clasa de mijloc

Un grup la care se poate ajunge cu mai multă ușurință — Mai există o altă clasă la care se poate ajunge cu mai multă ușurință. Mulți din categoria aceasta sunt mai vrednici decât cei foarte bogați, pentru că aceia care sunt bogați nu și-au câștigat toate bogățiile prin respectarea principiilor celei mai stricte integrități. Unii nu vor sacrifica principiile și cinstea pentru a intra în posesia niciunui venit. Aceasta este clasa de oameni căreia dacă i s-ar fi prezentat adevărul cu înțelepciune l-ar fi primit și ar fi fost niște conlucrători demni de încredere ai lui Dumnezeu. Prin înțelepciunea primită de la Dumnezeu, lucrătorii vor lucra într-o asemenea modalitate, încât să-i aducă la Hristos pe cei din categoria aceasta. — Manuscript 66, 1894. Ev 564.1

Cum putem să ajungem la ei — Cum putem să ajungem la oamenii din clasa de mijloc? Domnul Hristos a încercat să lucreze pentru demnitarii cei mai mari ai poporului. Totuși ei nu au vrut să-L primească, deoarece El le-a spus adevărul. Ei aveau idei înalte despre propria evlavie și nu voiau să fie învățați. Oamenii aceștia credeau că lucrarea lor era aceea de a-i învăța pe alții, nu aceea de a fi învățați ei înșiși. Totuși, cu privire la cei săraci, Scriptura spune: “Gloata cea mare Îl asculta cu plăcere.” “Poporul tău și-a așezat locuința în țara pe care, prin bunătatea Ta, Dumnezeule, o pregătiseși pentru cei nenorociți.” “Un cuvânt spune Domnul: Mare este numărul celor care aduc vești bune.” — Manuscript 125, 1897. Ev 564.2

Hristos li S-a adresat oamenilor corespunzător capacității lor de înțelegere — Dacă vom lucra așa cum a lucrat Domnul Hristos, vom face mult într-un timp scurt. Ne va fi de folos să reflectăm asupra modalității Sale de a-i învăța pe oameni. El a căutat să Se adreseze în mod corespunzător capacității de înțelegere a oamenilor de rând. Stilul Său a fost simplu, clar și cuprinzător. El și-a preluat ilustrațiile din scenele cu care ascultătorii Săi erau familiarizați cel mai bine. Prin lucrurile din natură, El a ilustrat adevăruri de o importanță veșnică, legând în felul acesta lucrurile cerești de cele pământești. — Manuscript 24, 1903. Ev 565.1

Studiați simplitatea lui Hristos — Mântuitorul a venit “să le propovăduiască Evanghelia celor săraci”. În învățătura Sa, El a folosit termenii cei mai simpli și simbolurile cele mai clare. Se spune că “gloata cea mare Îl asculta cu plăcere”. Aceia care se străduiesc să facă lucrarea Sa pentru timpul acesta au nevoie de o înțelegere mai adâncă a lecțiilor pe care le-a dat El. — Divina vindecare, 443 (1905). Ev 565.2

Poporul lui Dumnezeu alcătuit, în principal, din oameni de rând — Poporul lui Dumnezeu este alcătuit, în principal, din oamenii săraci ai lumii aceștia, din oamenii de rând. Nu sunt chemați mulți oameni înțelepți, mulți oameni din poziții înalte și mulți oameni nobili. Dumnezeu i-a ales pe cei săraci din lumea aceasta. “Săracilor li s-a propovăduit Evanghelia.” Cei bogați sunt chemați, adică ei sunt invitați, dar nu primesc invitația. Totuși, în orașele acestea nelegiuite, Domnul are mulți oameni care, deși sunt umili, sunt demni de încredere. — Manuscript 17, 1898. Ev 565.3

Dacă lumina lui Dumnezeu este cultivată — La Dumnezeu nu există deosebiri de clasă. El ignoră orice aspect de acest fel. Toate sufletele sunt prețioase pentru El. A lucra pentru mântuirea oamenilor este o muncă vrednică de cea mai înaltă onoare. Nu contează forma în care ne îndeplinim lucrarea sau categoria socială a oamenilor pentru care lucrăm. La Dumnezeu aceste deosebiri nu afectează adevărata valoare a lucrării noastre. Oricât de neștiutor ar fi, sufletul sincer, serios și smerit este prețios în ochii Lui. El își pune pecetea asupra oamenilor, judecându-i nu după clasă, nu după bogăție, nu după măreția intelectuală, ci după unitatea lor cu Hristos. Dacă a folosit la maximum ocaziile și privilegiile pe care le-a avut și dacă a primit lumina pe care i-a dat-o Dumnezeu, cel neînvățat, cel marginalizat de societate și sclavul au făcut tot ce li s-a cerut. Lumea poate să-i numească ignoranți, dar Dumnezeu îi numește buni și înțelepți, iar numele lor este scris în cărțile cerurilor. Dumnezeu îi va pregăti și îi va face în stare să-L onoreze nu numai în ceruri, ci și pe pământ. — Slujitorii Evangheliei, 332 (1915) Ev 566.1