Evanghelizare

135/168

Pastorii altor biserici

Apropiați-vă de pastorii celorlalte biserici — Pastorii noștri ar trebui să se apropie de pastori altor biserici. Rugați-vă cu oamenii aceștia pentru care Hristos mijlocește. Ei au o responsabilitate solemnă. În calitate de soli ai lui Hristos, noi ar trebui să manifestăm un interes adânc și serios față de acești păstori ai turmei. — Testimonies for the Church 6:78 (1900). Ev 562.1

Importanța lucrării pentru pastorii altor biserici — Pentru pastorii care nu sunt de credința noastră ar trebui să se facă lucrarea cea mai înțeleaptă și mai stăruitoare. Mulți nu știu nimic altceva decât să fie duși în rătăcire de pastorii altor bisericii. Lucrătorii temători de Dumnezeu, credincioși și serioși, a căror viață este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, să se roage și să lucreze pentru pastorii sinceri care au fost învățați să interpreteze greșit Cuvântul vieții. Ev 562.2

Pastorii noștri trebuie să se dedice într-o modalitate deosebită lucrării pentru pastorii altor biserici. Să nu intre în controversă cu ei, ci, având Biblia în mână, să-i îndemne să studieze Cuvântul. Dacă lucrarea aceasta va fi îndeplinită, mulți pastori, care acum predică idei greșite, vor predica adevărul pentru timpul acesta. — Letter 72, 1899. Ev 562.3

De ce să fie neglijați? — Poporul nostru a pierdut mult din cauză că a urmat niște planuri atât de înguste, încât nu a lucrat pentru cei din clasele mai educate și mai inteligente. Prea adesea lucrarea a fost desfășurată în așa fel încât cei necredincioși au rămas cu impresia că ea nu are decât o importanță foarte mică — un fel de ramură ciudată a entuziasmului religios, care se află întru totul în afara atenției lor. Din cauza lipsei unor metode înțelepte de lucru s-a pierdut mult. Este necesar să se depună toate eforturile pentru ca lucrarea să aibă prestigiu și demnitate. Ev 562.4

Pentru a ajunge la pastorii altor biserici și la oamenii cu influență este nevoie de multă înțelepciune. Totuși de ce poporul nostru a trebuit să-i neglijeze până acum? Oamenii aceștia sunt răspunzători față de Dumnezeu într-o măsură proporțională cu talanții care le-au fost încredințați. Cui i se dă mult i se va cere mult. Oare nu ar trebui să căutăm și să ne rugăm mai mult pentru înțelepciune, ca să știm cum să ajungem la cei din această categorie? Oare nu ar trebui să avem mai multă înțelepciune și mai mult tact pentru a câștiga sufletele acestea care, dacă vor fi convertite cu adevărat, vor fi niște unelte șlefuite în mâinile lui Dumnezeu pentru a ajunge la alții?... Dacă putem să câștigăm pentru Hristos și pentru adevăr sufletele pe care Dumnezeu le-a înzestrat cu capacități mari, influența noastră se va extinde continuu prin ele și va ajunge o putere vastă în vederea săvârșirii binelui. Ev 562.5

Dumnezeu are o lucrare de făcut pe care lucrătorii încă nu au înțeles-o pe deplin. Pastorii și oamenii înțelepți ai lumii trebuie să fie confruntați cu lumina adevărului prezent. Solia îngerului al treilea trebuie să le fie prezentată cu înțelepciune, în adevărata ei demnitate. Dumnezeu să fie căutat cu stăruința cea mai mare și prin studiul cel mai cuprinzător, pentru ca însușirile intelectuale să fie exercitate până la maximum pentru a alcătui planuri care vor duce lucrarea la un nivel mult mai înalt. Ea ar fi trebuit să se afle dintotdeauna la nivelul acesta, dar ideile înguste ale oamenilor și planurile lor limitate au restrâns și au coborât lucrarea la un nivel mai jos. — The Review and Herald, 25 noiembrie, 1890. Ev 563.1

Nu toți vor primi adevărul — După ce veți depune eforturile cele mai serioase pentru a le prezenta adevărul celor cărora Dumnezeu le-a încredințat responsabilități mari, să nu vă descurajați dacă îl resping. Ei au făcut la fel în zilele lui Hristos. Asigurați-vă că păstrați demnitatea lucrării, prin planuri bine organizate și prin conversații sfințite. Să nu credeți că ați ridicat standardul prea sus. — Letter 12, 1887. Ev 563.2

Predicarea în alte biserici — Poate că veți avea ocazia de a predica în alte biserici. Când folosiți ocaziile acestea, aduceți-vă aminte de cuvintele Mântuitorului, care a spus: “Fiți înțelepți ca șerpii și nevinovați ca porumbeii.” Nu stârniți răutatea vrăjmașului, prin cuvântări acuzatoare. În felul acesta veți închide ușile în fața adevărului. Vestiți solii clare. Totuși, fiți atenți, ca să nu stârniți împotrivirea. Sunt multe suflete de mântuit. Abțineți-vă de la orice expresie aspră. Fiți înțelepți în vederea mântuirii, atât în cuvinte, cât și în fapte, reprezentându-L pe Hristos tuturor acelora cu care intrați în legătură. Faceți ca toți să vadă că picioarele voastre sunt încălțate cu râvna Evangheliei păcii și manifestați bunăvoință față de toți oamenii. Dacă ne angajăm în lucrare plini de Duhul lui Hristos, vom vedea rezultate minunate. Când ducem mai departe lucrarea cu neprihănire, milă și dragoste, ajutorul va veni în vreme de nevoie. Adevărul va triumfa și va fi biruitor. — Manuscript 6, 1902. Ev 563.3