Evanghelizare

132/168

Avertismente cu privire la o lucrare echilibrată

Lucrarea noastră de slujire este întreită — Dumnezeu lucrează prin mijloace diferite. El folosește lucrarea de evanghelizare, lucrarea misionară medicală și publicațiile care conțin adevărul prezent pentru a impresiona inima oamenilor. Dacă sunt îndeplinite cu credință, toate sunt rânduite pentru a fi pline de succes. Când adevărul este auzit sau citit, Duhul Sfânt face să se nască în inima acelora care îl aud sau îl citesc o dorință fierbinte de a cunoaște ce este bine. Lucrarea de evanghelizare, lucrarea misionară medicală și publicațiile noastre sunt mijloacele de lucru ale lui Dumnezeu. Niciuna dintre ele nu trebuie să fie mai presus de celelalte. — Letter 54, 1903. Ev 547.1

Atașați cuvântul “medical” — Lucrarea de vestire a Evangheliei nu trebuie să scadă în eficiență, ci să crească până când va ajunge un mijloc puternic de iluminare a lumii noastre. Să se facă tot ce este posibil pentru a trimite mai mulți lucrători în lucrare. Să nu se exercite nici o influență care să-i împiedice pe tineri să se califice pentru lucrarea misionară pastorală. Putem să adăugăm la denumirea aceasta cuvântul “medical”, deoarece este esențial ca slujitorul Evangheliei să aibă cunoștințe despre boli și cauzele lor. El ar trebuie să știe cum să-i ajute pe cei bolnavi și să fie în stare să-i învețe pe oameni cum să-și trateze trupul. Aceasta este o parte a Evangheliei. — Letter 123, 1900. Ev 547.2

Lucrarea noastră este la fel de distinsă precum a fost lucrarea lui Muller — Dumnezeu le încredințează acum celor din poporul Său aceeași lucrare care i-a fost încredințată lui Muller.26. El a făcut o lucrare nobilă. Totuși Dumnezeu le-a încredințat celor din poporul Său o lucrare ce trebuie să se desfășoare în conformitate cu un plan diferit. El le-a dat o solie pentru întreaga lume. Ei trebuie să parcurgă teritoriu după teritoriu și să lupte cu înverșunare împotriva păcatelor care nimicesc sufletul. — Letter 33, 1900. Ev 547.3

O lucrare echilibrată pentru bogați și pentru săraci — În ultima vreme (1899) s-a creat un mare interes pentru cei din clasele sărace și marginalizate și s-a început o lucrare mare pentru ridicarea celor căzuți și degradați. Aceasta este o lucrare bună în ea însăși. Noi trebuie să avem mereu spiritul lui Hristos și să facem același fel de lucrare pe care a făcut-o El pentru omenirea suferindă. Domnul are o lucrare de făcut pentru cei marginalizați Nu este nici o îndoială că unii au datoria de a lucra pentru ei și de a se strădui să salveze sufletele care pier. Lucrarea aceasta își va avea locul ei în cadrul propovăduiții soliei îngerului al treilea și al primirii adevărului biblic. Totuși, datorită zelului cu care este îndeplinit acest fel de lucrare, există pericolul de a le cere tuturor să o facă. Există pericolul ca oamenii de seamă să-și concentreze toate energiile în domeniul acesta, în timp ce Dumnezeu i-a chemat la o altă lucrare. Ev 548.1

Dumnezeu va lucra astfel, încât vom avea încrederea că lucrarea merge potrivit planului Său și că fiecare acțiune are la bază principii sănătoase. Însă am îndemnul din partea lui Dumnezeu să spun că există primejdia de a se face planuri pentru cei proscriși, astfel încât să se ajungă la mișcări dezordonate și agitate, Acestea nu vor produce rezultate benefice. O clasă va fi încurajată să facă o lucrare ce se va armoniza foarte puțin cu celelalte părți ale lucrării. Ev 548.2

Invitația Evangheliei trebuie să le fie adresată atât celor bogați, cât și celor săraci, celor din înalta societate și celor din clasele umile, iar noi trebuie să plănuim mijloace pentru a duce adevărul în locuri noi și la toate clasele de oameni. Domnul ne poruncește: “Duceți-vă la drumuri și la garduri și pe cei ce-i veți găsi siliți-i să intre ca să mi se umple casa.” El spune: “Începeți la drumuri; lucrați cu sârguință la garduri; pregătiți grupuri care să meargă împreună cu voi pentru a face lucrarea pe care însuși Domnul Hristos a făcut-o, căutând și mântuind pe cei pierduți.” Ev 549.1

Domnul Hristos a predicat Evanghelia celor săraci, însă El nu și-a mărginit eforturile la această clasă. El a lucrat pentru toți cei ce aveau să audă Cuvântul Său nu doar vameșii și păcătoșii, ci și fariseii cei bogați și culți, nobilii iudei, sutașul și dregătorul roman, Acesta este felul de lucrare pe care l-am avut întotdeauna în minte. Noi nu trebuie să ne încordăm toți mușchii și tendoanele spirituale pentru a lucra doar cu clasele cele mai de jos și să facem din această lucrare totul și tot, Mai sunt și alții pe care trebuie să-i aducem la Mântuitorul, suflete care au nevoie de adevăr, care să poată purta răspunderi și care să lucreze cu toată iscusința lor sfințită, atât pentru cei de sus, cât și pentru cel de jos. Ev 549.2

Lucrarea pentru clasele cele mai sărace nu are limită. Niciodată nu se poate termina, și aceasta trebuie tratată ca o parte a marelui întreg. A acorda prioritate acestei lucrări, în timp ce există alte porțiuni întinse ale viei Domnului gata pentru a fi lucrate și care sunt neatinse, înseamnă a începe acolo unde nu trebuie. Ceea ce este pentru trup brațul drept, aceea este pentru solia îngerului al treilea lucrarea misionară medicală. Însă brațul cel drept nu trebuie să devină întregul corp. Lucrarea de căutare a proscrișilor este importantă, însă ea nu trebuie să devină povara cea mare a misiunii noastre. — Lucrarea misionara medicală, 311, 312 (1899). Ev 549.3

O lucrare proporțională — Lucrarea misionară medicală nu trebuie să ajungă disproporționată. Ea trebuie să fie o lucrare aflată în ordine cu restul lucrării. — Letter 38, 1899. Ev 550.1

Sănătatea lucrătorilor — Cei care se dedică cu tot sufletul lucrării misionare medicale, care lucrează neobosit prin primejdii, în lipsuri, urmăriți adesea, obosiți și în suferințe sunt în pericolul de a uita că ei trebuie să fie apărătorii credincioși ai propriilor puteri mintale și fizice. Ei nu trebuie să-și îngăduie să fie istoviți peste măsură. Însă, fiind plini de zel și stăruință, uneori acționează neînțelept, expunându-se unei încordări prea mari. Dacă acești lucrători nu vor face o schimbare, urmarea va fi boala, care îi va copleși și îi va doborî. Ev 550.2

În timp ce, pe de o parte, lucrătorii lui Dumnezeu trebuie să fie plini de un entuziasm nobil și hotărâți să urmeze exemplul Lucrătorului divin, Marele Misionar Medical, ei nu trebuie să aglomereze prea multe lucruri într-o singură zi de lucru. Dacă vor face astfel, vor fi nevoiți să lase lucrul cu totul, fiind doborâți pentru că au încercat să ducă o povară prea grea. Fratele meu, este bine să folosești cât mai bine toate privilegiile pe care ți le-a dat Dumnezeu de a lucra serios pentru alinarea suferințelor și pentru salvarea de suflete. Însă nu îți sacrifica sănătatea. Ev 550.3

Noi avem o chemare atât de înaltă, cât sunt de sus cerurile față de lucrurile obișnuite, firești. Însă acest gând nu trebuie să-i conducă pe slujitorii binevoitori și harnici ai lui Dumnezeu să ducă toate sarcinile cu putință, fără a se odihni. Ev 550.4

Cât de minunat ar fi dacă, printre cei angajați în minunatul plan al lui Dumnezeu de salvare a sufletelor, nu ar exista leneși! Cât de multe s-ar realiza dacă fiecare ar spune: “Sunt răspunzător înaintea lui Dumnezeu, trebuie să fiu precaut și trebuie ca străduințele mele să vorbească în favoarea adevărului pe care susțin că îl cred! Trebuie să fiu un lucrător practic, nu unul care visează mergând pe picioare.” — Lucrarea misionară medicală, 292, 293 (1904). Ev 550.5