Evanghelizare

133/168

Secțiunea 17 — Lucrarea pentru cei din categoriile sociale speciale

Lucrarea pentru toate clasele sociale

Predicați adevărul la toate clasele sociale — Invitația Evangheliei trebuie să le fie adresată celor bogați și celor săraci, celor din înalta societate și celor din clasele umile, iar noi trebuie să concepem planuri pentru a duce adevărul în locuri noi și la oamenii din toate clasele sociale. — Lucrarea misionară medicală, 312 (1899). Ev 552.1

Oferiți-le ocazia de a înțelege adevărul — Nimeni să nu cultive ideea că oamenii săraci și needucați trebuie să fie neglijați. Metodele corecte de lucru nu îi vor exclude în niciun fel pe oamenii aceștia. Una dintre dovezile caracterului mesianic al Domnului Hristos a fost acela că săracilor li s-a propovăduit Evanghelia. Trebuie să cercetăm modalitățile prin care să le oferim ocazia de a înțelege adevărurile deosebite pentru timpul acesta oamenilor din toate clasele sociale. — The Review and Herald, 25 noiembrie, 1890. Ev 552.2

O solie mântuitoare pentru fiecare suflet — Mulți au un simțământ adânc al nevoii — o nevoie pe care bogățiile sau plăcerile pământești nu o pot împlini. Totuși ci nu știu cum să primească lucrul pe care îl doresc nespus. Ev 552.3

De la început și până la sfârșit, Evanghelia lui Hristos este o Evanghelie a harului mântuitor. Aceasta este o idee distinctă și dominantă. Ea îi va ajuta pe cei nevoiași, va lumina ochii orbi, ca să vadă adevărul, și va conduce sufletele ce caută adevărata temelie. Mântuirea deplină și veșnică se află la îndemâna fiecărui suflet. Domnul Hristos așteaptă și dorește nespus să adreseze cuvintele de iertare și să ofere harul dăruit fără plată. El veghează și așteaptă, spunând, așa cum i-a spus orbului de la poarta Ierihonului: “Ce vrei să-ți fac?” “Eu voi îndepărta păcatele tale și te voi curați cu sângele Meu.” Ev 552.4

Pe toate căile vieții se află suflete de mântuit. Cei orbi bâjbâie în întuneric. Oferiți-le lumina, iar Dumnezeu vă va binecuvânta în calitate de lucrători ai Săi. — Letter 60, 1903. Ev 553.1

Planurile pentru cei din înalta societate vor conduce la toți — Gândiți-vă la măreția lucrării. Planurile voastre înguste și ideile voastre limitate nu trebuie să fie implicate în metodele de lucru. În privința aceasta trebuie să aibă loc o reformă și să fie investiți mai mulți bani pentru ca lucrarea să poată ajunge la poziția înaltă și nobilă pe care ar fi trebuit să o ocupe întotdeauna. Unii oameni înstăriți vor înțelege ceva din caracterul lucrării, deși nu au curajul să ia crucea și să suporte reproșul care însoțește un adevăr nepopular. Dacă este posibil, mergeți mai întâi la cei din înalta societate, dar să nu-i neglijați pe cei din clasele mai umile. Ev 553.2

În multe teritorii s-a întâmplat să fie alcătuite planuri și să fie depuse eforturi prin care s-a lucrat numai pentru cei din clasele mai umile. Totuși pot să fie concepute metode prin care să se ajungă la cei din clasele sociale mai înalte, care au nevoie de lumina adevărului în aceeași măsură ca aceia din clasele mai umile. Aceștia înțeleg adevărul, dar sunt sclavi ai sărăciei și cred că, dacă vor primi adevărul, vor muri de foame. Faceți planuri de a ajunge la clasele cele mai înalte, dar nu evitați să lucrați pentru cei din clasele mai umile. — Letter 14, 1887. Ev 553.3

Talentul și influența convertite — Slujitorii lui Dumnezeu nu trebuie să-și epuizeze timpul și energia lucrând pentru aceia care s-au dedicat pe parcursul întregii vieți slujirii lui Satana, până când întreaga lor făptură a ajuns să fie degradată. Când cei marginalizați vor veni la Hristos, să nu-i respingem. Totuși Dumnezeu îi cheamă pe lucrători să ajungă la aceia din înalta societate care, dacă vor fi convertiți, vor putea, la rândul lor, să lucreze pentru cei din clasa lor socială. El dorește să vadă că talentul și influența sunt convertite și angajate în lucrarea Sa. Domnul lucrează asupra unor bărbați și femei care au talente și influență, conducându-i să se alăture celor ce vestesc ultima solie a harului pentru lume. — Manuscript 6, 1902. Ev 553.4

Metodele apostolului Pavel de a ajunge la toate popoarele — În călătoriile sale, apostolul Pavel a inclus atât lucrarea din țara lui, cât și lucrarea din străinătate. El le-a predicat iudeilor în locul lor de închinare. Apoi, le-a predicat celor dintre neamuri în fața templului lor și chiar în prezența zeilor lor. Pavel nu le-a predicat iudeilor despre un Mesia a cărui lucrare era aceea de a nimici vechea dispensațiune, ci un Mesia care a venit pentru a dezvolta întregul sistem iudaic în conformitate cu adevărul. Ev 554.1

Ucenicii care au vestit Cuvântul adevărului în teritoriile cele mai vaste au fost pregătiți să răspundă oricărei întrebări puse de cei care au rămas în apropiere de casă. În privința aceasta, creștinismul a câștigat o biruință hotărâtă, iar cei convertiți dintre iudei au adoptat concepția înaltă și nobilă care susținea că mântuirea și creștinismul erau pentru toate popoarele, din orice neam și orice limbă de pe suprafața pământului. — Letter 17, 1900. Ev 554.2