Evanghelizare

16/168

Înaintarea prin credință

Înaintați prin credință, iar mijloacele financiare vor veni — Oare putem să ne așteptăm de Ia locuitorii acestor orașe să vină la noi și să ne spună: “Dacă veți veni la noi și veți predica, vă vom ajuta să faceți cutare sau cutare lucru?” Ei nu știu nimic despre solia noastră. Domnul dorește să facem ca lumina noastră să strălucească înaintea oamenilor, așa încât Duhul Său Sfânt să le poată vorbi celor cu inima sinceră, care caută adevărul. Dacă vom îndeplini lucrarea aceasta, vom vedea că mijloacele financiare se vor revărsa în vistieriile noastre și vom avea banii cu care să continuăm o lucrare din ce în ce mai vastă și mai extinsă. Ev 61.4

Oare să nu înaintăm noi cu credință, ca atunci când am dispune de mii de dolari? Nu avem nici măcar o jumătate din credința care ar fi suficientă. Să ne facem partea în avertizarea acestor orașe. Solia de avertizare trebuie să ajungă la oamenii care sunt pe punctul de a pieri neavertizați și nemântuiți. Oare cum putem să întârziem? Pe măsură ce vom înainta, banii vor veni. Dar trebuie să înaintăm prin credință, încrezându-ne în Domnul, Dumnezeul lui Israel. Ev 62.1

Nu sunt în stare să dorm nopți la rând, pentru că povara aceasta pentru orașele neavertizate apasă asupra mea. Mă rog noapte de noapte și încerc să concep metode prin care putem să intrăm în orașele acestea pentru a vesti solia de avertizare. Lumea întreagă așteaptă să fie avertizată și mântuită, iar noi trebuie să mergem în est, în vest, în nord și în sud și să lucrăm cu înțelepciune pentru toți oamenii din jurul nostru. Dacă ne asumăm lucrarea aceasta, vom vedea mântuirea lui Dumnezeu. El ne va încuraja. — Manuscript 53, 1909. Ev 62.2

Să folosim ocaziile providențiale — Dacă vrem să folosim ocaziile pe care ni le oferă providența lui Dumnezeu, ar trebui să fim rapizi în a discerne fiecare oportunitate și să folosim la maximum fiecare avantaj care se află la îndemâna noastră.... În această mare lucrare se manifestă o frică de a ne aventura și de a risca, de teamă că banii cheltuiți nu vor aduce roade. Ce dacă banii sunt cheltuiți și totuși nu putem să vedem că sufletele au fost salvate prin intermediul lor? Ce dacă banii noștri se pierd? Mai bine să lucrăm și să perseverăm, decât să nu facem nimic. Nu aveți de unde să știți care dintre lucrări vor aduce roade. Ev 62.3

Unii investesc în drepturi de autor pentru diferite invenții și se confruntă cu pierderi masive, iar lucrul acesta este considerat ceva normal. Totuși, în lucrarea lui Dumnezeu, oamenilor le este teamă să riște. Banii care nu aduc rezultate imediate, când sunt investiți în lucrarea de salvare a sufletelor, li se par a fi o pierdere totală. Curând, tocmai banii care sunt investiți acum cu atâta zgârcenie în lucrarea lui Dumnezeu și care sunt reținuți cu egoism vor cădea pradă cârtițelor și liliecilor împreună cu toți idolii. Valoarea banilor se va deprecia curând și pe neașteptate, când oamenilor li se va descoperi realitatea evenimentelor veșnice. Ev 62.4

Dumnezeu va avea oameni care vor risca totul pentru a salva suflete. Aceia care nu vor să facă nici o mișcare, până când nu pot să vadă cu claritate fiecare pas pe care îl au de făcut pe cale, nu vor profita de timpul acesta pentru a duce mai departe adevărul lui Dumnezeu. Acum este nevoie de lucrători care să înainteze perseverenți în întuneric, așa cum ar înainta în lumină, lucrători care se vor menține curajoși în timpul descurajărilor și al dezamăgirilor și care, în ciuda acestora, vor continua să lucreze cu credință, cu lacrimi și cu o nădejde răbdătoare, semănând de-a lungul tuturor apelor, încrezători că Domnul va aduce rezultatele. Dumnezeu cheamă oameni îndrăzneți, plini de speranță, credință și răbdare, ca să ducă lucrarea până la capăt. — The True Missionary, ianuarie, 1874 Ev 63.1

Fiți inventivi — În aceste vremuri de primejdie, nu trebuie să lăsăm nefolosit niciun mijloc posibil de a-i avertiza pe oameni. Să fim adânc interesați cu privire la tot ce va opri valul de nelegiuire. Lucrați în această direcție și aveți credință în Dumnezeu. — Letter 49, 1902 | Ev 63.2

Nu prin puterea noastră — Frații mei din lucrarea pastorală, vă adresez un apel. Implicați-vă mai îndeaproape în lucrarea lui Dumnezeu. Dacă nu vă străduiți cu mai multă seriozitate să vă îndepliniți lucrarea cât mai bine cu putință, multe suflete care ar fi putut să fie salvate vor fi pierdute. În _____ este o mare lucrare ce trebuie să fie făcută. La început, poate că vă părea că înaintează încet și greu, dar, dacă vă veți supune întru totul lui Dumnezeu, El va lucra cu putere prin voi. Ev 63.3

Oriunde vă aflați, oricât de grele sunt situațiile prin care treceți, nu rostiți cuvinte de descurajare. Biblia este plină de făgăduințe îmbelșugate. Oare nu puteți să le credeți? Când mergem să lucrăm pentru suflete, Dumnezeu nu vrea să purtăm un război pe cheltuială proprie. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că nu trebuie să mergem prin puterea noastră, pentru că Dumnezeu a promis că va merge cu noi. — Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 128, 129 (1886). Ev 64.1

În zilele de la început — La porunca lui Dumnezeu: “Mergeți înainte!”, noi înaintăm chiar și când dificultățile ce urmează a fi depășite par să facă imposibil orice progres. Știm cât de mult a costat în trecut îndeplinirea planurilor lui Dumnezeu care ne-au făcut să fim ce suntem azi ca popor. Prin urmare, fiecare să fie extrem de atent să nu tulbure mintea oamenilor cu privire la lucrurile pe care Dumnezeu le-a rânduit pentru prosperitatea și succesul nostru în înaintarea lucrării Sale. — Letter 32, 1892. Ev 64.2

Lăsați rezultatele în seama lui Dumnezeu — Este posibil ca sămânța cea bună să stea pentru un timp într-o inimă rece, lumească, egoistă, fără să dea semne că ar fi prins rădăcini; însă, adesea, Duhul lui Dumnezeu lucrează asupra acelei inimi și o udă cu rouă cerului, iar îndelung ascunsa sămânță răsare și aduce, în cele din urmă, roadă spre slava lui Dumnezeu. În lucrarea vieții noastre, nu știm care efort va avea rezultate, acesta sau acela. Acestea nu sunt întrebări la care să răspundem noi, niște sărmani muritori. Noi trebuie să ne îndeplinim lucrarea, lăsând rezultatele în seama lui Dumnezeu. — Testimonies for the Church 3:248 (1872). Ev 64.3

Ajutați bisericile care lucrează — Fiecare Conferință, mică sau mare, este răspunzătoare pentru lucrarea solemnă și serioasă de pregătire a oamenilor pentru venirea lui Hristos. Acele biserici ale Conferinței, care sunt dornice să lucreze și au nevoie de ajutor pentru a ști cum să îndeplinească o lucrare eficientă, trebuie să beneficieze de sprijinul necesar. Fiecare lucrător al Conferinței să fie foarte atent pentru a face din Conferința lui o unealtă cât se poate de activă în consolidarea lucrării lui Dumnezeu. Fiecare membru al bisericii să lucreze pentru sporirea interesului religios. Pastorii să-și îndeplinească partea lor cu o dragoste sfântă, prin rugăciune umilă și printr-o lucrare stăruitoare. — Manuscript 7, 1908. Ev 64.4

Mâna lui Dumnezeu este la cârmă — Aceia care poartă răspunderi în lucrarea lui Dumnezeu vor întâmpina pericole înspăimântătoare, la care, când mă gândesc, încep să tremur. Totuși ni se adresează cuvântul: “Mâna Mea este pe cârmă și nu voi îngădui ca oamenii să conducă lucrarea Mea pentru aceste zile din urmă. Mâna Mea învârte cârma și providența Mea va continua să aducă la îndeplinire planurile divine, fără a ține cont de invențiile omenești. Ev 65.1

În marea lucrare finală, ne vom confrunta cu dificultăți pe care nu vom ști cum să le tratăm, dar să nu uităm că acele trei mari Puteri ale cerului lucrează, că mâna divină este la cârmă și că Dumnezeu își va aduce la îndeplinire planurile.” — Manuscript 118, 1902. Ev 65.2

Trecere înaintea lumii până la îndeplinirea lucrării — Lumea întreagă trebuie să fie avertizată. Vegheați, așteptați, rugați-vă, lucrați și nu îngăduiți să fie făcut nimic prin ceartă și slavă deșartă. Nu îngăduiți să se facă niciun lucru care va spori prejudecata, ci faceți tot ce este cu putință să micșorați prejudecata, lăsând lumina, razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii, să străbată în mijlocul întunericului moral. Încă mai avem de făcut o mare lucrare și trebuie să fie făcut orice efort posibil spre a-L prezenta pe Hristos ca fiind Mântuitorul care iartă păcatele, ca fiind purtătorul păcatului, ca fiind Luceafărul strălucitor, iar Domnul ne va da trecere înaintea lumii, până când lucrarea noastră va fi adusă la îndeplinire. — Letter 35, 1895. Ev 65.3