Evanghelizare

15/168

Plănuirea unei evanghelizări tot mai vaste

Timpul pentru o lucrare hotărâtă — Adevărul trebuie să-i fie propovăduit oricărui neam, oricărei seminții și oricărei limbi. A sosit timpul să fie făcută o lucrare mult mai hotărâtă în orașe și în toate teritoriile neglijate și nelucrate. — The Review and Herald, 23 iunie, 1904. Ev 59.1

Planuri înțelepte — Acum este nevoie de o lucrare sârguincioasă. În acest timp de criză, niciun efort făcut cu o jumătate de inimă nu va avea succes. În toată lucrarea pe care o facem în orașe, trebuie să căutăm asiduu sufletele dornice. Să fie făcute planuri înțelepte, pentru ca lucrarea această să poată fi îndeplinită cu rezultatele cele mai bune cu putință. — The Review and Herald, 27 septembrie, 1906. Ev 59.2

Să aruncăm năvodul în larg — Unii cred ca datoria lor este să predice adevărul, dar nu îndrăznesc să se aventureze departe de țărm și, ca urmare, nu prind nimic. Ei aleg să meargă prin biserici, parcurgând mereu și mereu același teritoriu. Ei vorbesc despre timpul plăcut pe care l-au petrecut, despre câte o vizită mulțumitoare, dar este zadarnic să căutăm să vedem dacă sunt suflete convertite la adevăr prin lucrarea lor. Pastorii aceștia pescuiesc mult prea aproape de mal. Ei trebuie să iasă în larg și să-și arunce năvodul acolo unde se află peștii. Nu ducem lipsă de lucru. În via Domnului ar putea să fie angajați sute de lucrători, acolo unde acum este doar unul. — The True Missionary, februarie, 1874 Ev 59.3

O lucrare serioasă pentru conducători — Îi întreb pe aceia care poartă răspunderea conducerii lucrării noastre: De ce sunt ocolite atât de multe locuri? Priviți la orașele și satele unde nu s-a lucrat încă. În America sunt multe orașe mari, nu numai în sud, ci și în nord, care încă așteaptă să se lucreze în ele. În fiecare oraș din America trebuie să fie o mărturie care să amintească de Dumnezeu. Totuși, pot să menționez multe locuri în care lumina adevărului încă nu a strălucit. Îngerii lui Dumnezeu așteaptă ca slujitorii omenești să intre în locurile în care încă nu a fost vestită mărturia despre adevărul prezent. — The Review and Herald, 30 decembrie, 1902. Ev 60.1

Intrați în teritorii noi — Înființați centre noi. Pregătiți lucrători care să iasă “la drumuri și la garduri”. Avem nevoie de grădinari înțelepți care să transplanteze pomi în localități diferite și să-i îngrijească, așa încât să crească. Poporul lui Dumnezeu are o datorie categorică de a merge în regiunile îndepărtate. Armatele de lucrători trebuie să cucerească teritorii noi, să înființeze centre de influență ori de câte ori pot să găsească o ocazie favorabilă. — Manuscript 11, 1908. Ev 60.2

Mergeți în afara centrelor care sunt împietrite față de Evanghelie — Să ne aducem aminte că, în calitatea noastră de popor căruia i s-a încredințat un adevăr sfânt, am fost neglijenți și necredincioși. Lucrarea a fost restrânsă la câteva centre, până când oamenii au ajuns să fie împietriți față de Evanghelie. Aceia care au auzit atât de mult despre adevăr, și totuși l-au respins, sunt foarte dificil de impresionat. S-a insistat prea mult în câteva locuri, în timp ce foarte multe orașe au fost lăsate neavertizate și în care nu s-a lucrat. Ev 60.3

Situația aceasta ne este potrivnică acum. Cât de mult ar fi înaintat lucrarea noastră până acum, dacă am fi depus eforturi stăruitoare de a ajunge la aceia care, fiind convertiți, ar fi fost o reprezentare reală cu privire la ce poate să facă adevărul prezent pentru făpturile omenești. Nu este drept ca un număr mic de locuri să aibă toate avantajele, în timp ce altele să fie neglijate. — Letter 132, 1902. Ev 61.1

Plănuirea anticipată a lucrării în teritorii noi — Oh, mi se pare că aud zi și noapte vocea care spune: “Mergeți înainte! Adăugați teritorii noi. Începeți lucrarea într-un teritoriu nou, predicând în corturi, și vestiți ultima solie de avertizare pentru lume. Nu este timp de pierdut. Lăsați o mărturie de aducere-aminte cu privire la Mine în fiecare loc unde veți merge. Duhul Meu va merge înaintea voastră, și slava Domnului va fi răsplata voastră.” Ev 61.2

Nu departe de aici sunt alte orașe unde va trebui să organizăm adunări de tabără anul viitor. Acesta este chiar planul lui Dumnezeu cu privire la felul în care trebuie să se desfășoare lucrarea. Aceia care au primit de ani de zile lumina că trebuie să meargă în teritorii noi și, în ciuda acestui fapt, au organizat adunări de tabără ani la rând în același loc, trebuie să fie convertiți ei înșiși, pentru că nu ascultă cuvântul Domnului. — Letter 174, 1900. Ev 61.3