Evanghelizare

129/168

Evanghelizarea prin lucrarea medicală în orașe

Din oraș în oraș și din sat în sat — Domnul Hristos, Solul legământului, le-a adus veștile bune ale mântuirii tuturor oamenilor, bogați și săraci, liberi și robi. Cum se adunau oamenii în jurul Său! Ei veneau de aproape și de departe pentru a fi vindecați, iar El îi vindeca pe toți. Renumele Său, ca fiind Marele Vindecător, s-a răspândit pretutindeni în Palestina, de la Ierusalim până în Siria. Cei bolnavi veneau în locurile pe unde credeau că va trece El ca să-I poată cere ajutorul, iar El îi vindeca de bolile lor. În aceleași locuri veneau și cei bogați, nerăbdători să audă cuvintele Sale și să primească atingerea mâinii Sale. Astfel, El a mers din oraș în oraș și din sat în sat, predicând Evanghelia și vindecându-i pe cei bolnavi — împăratul slavei îmbrăcat în veșmântul umil al naturii omenești. — The Review and Herald, 23 iulie, 1914. Ev 532.3

Chemarea lui Dumnezeu în zilele noastre — Dumnezeu îi cheamă să se gândească la nevoile orașelor neavertizate nu numai pe predicatori, ci și pe medici, infirmiere, colportori, lucrători biblici și alți membri laici consacrați, având diferite talente, care cunosc Cuvântul lui Dumnezeu și puterea harului Său. Timpul trece repede și este mult de făcut. Orice unealtă trebuie pusă la lucru, pentru ca ocaziile prezente să fie cât mai înțelept folosite. — Istoria faptelor apostolilor, 158, 159 (1913). Ev 533.1

O poartă de intrare în căminele din orașe — Lucrarea misionară medicală este poarta prin care adevărul își găsește intrarea în multe case din orașe. Aceia care vor prețui adevărurile soliei îngerului al treilea se vor găsi în fiecare oraș. — Sfaturi pentru sănătate, 556 (1906) Ev 533.2

În lucrarea din fiecare oraș — Principiile reformei sănătății trebuie să fie propovăduite ca parte a lucrării care se face în aceste orașe mari. Glasul soliei celui de-al treilea înger trebuie să se audă cu putere. Fie ca învățăturile reformei sănătății să fie cuprinse în orice efort care se face pentru a duce lumina poporului. Să fie aleși lucrători pregătiți care să-i învețe pe oameni adevărul cu înțelepciune, clar, simplu, distinct, începând să lucrăm, fără să așteptăm până ce ni se va limpezi complet calea. — Lucrarea misionară medicală, 304 (1910). Ev 533.3

Cu mult în urma lucrării — Suntem cu mult în urma lucrării care ar fi trebuit să fie făcută în aceste orașe mari, atât de mult timp neglijate. Lucrarea va fi acum mai grea decât a fost cu câțiva ani în urmă. Însă, dacă o vom întreprinde în Numele Domnului, barierele vor fi înlăturate și biruințele decisive vor fi ale noastre. Ev 533.4

În această lucrare, este nevoie de medici și de slujitori ai Evangheliei. Trebuie să-L rugăm continuu pe Domnul și să facem tot ce putem, înaintând cu toată puterea, pentru a pătrunde în marile orașe. Dacă am fi lucrat în trecut după planul Domnului, acum ar străluci lumini care sunt stinse. — Lucrarea misionară medicală, 301, 302 (1909). Ev 534.1

Solia despre sănătate și temperanță adresată maselor — Avem de făcut o mare lucrare pentru a aduce principiile reformei sănătății în atenția oamenilor. Să fie organizate adunări publice pentru a prezenta subiectul acesta și să fie înființate școli unde cei ce sunt interesați să poată învăța mai amănunțit despre alimentele noastre sănătoase și despre modalitatea în care se poate obține o hrană sănătoasă, hrănitoare și plăcută la gust, fără folosirea cărnii, a ceaiului sau a cafelei.... Ev 534.2

Convingeți-i pe oameni cu privire la subiectul temperanței cu toată puterea ungerii Duhului Sfânt. Arătați-le nevoia unei abțineri totale de la consumul oricăror băuturi alcoolice. Arătați-le răul îngrozitor săvârșit în organismul omenesc prin folosirea tutunului și a alcoolului. Explicați-le metodele voastre de tratament al bolilor. Cuvântările să fie de așa natură, încât să-i lumineze pe ascultătorii voștri. Dumnezeu are milă de cei nelegiuiți. Lucrarea aceasta de slujire va fi o ocazie de a le spune oamenilor ce este de fapt reforma sănătății. — Letter 343, 1904. Ev 534.3

Sanatorii lângă orașele importante — Domnul mi-a arătat că în apropierea multor orașe importante ar trebui să fie sanatorii.... Să fie puse la dispoziție locuri corespunzătoare, aducându-i afară din orașe pe cei bolnavi și suferinzi, care nu știu nimic despre poporul nostru și care abia dacă știu ceva despre adevărul Bibliei. Să fie făcut orice efort posibil pentru a le arăta celor bolnavi că suferința lor poate să fie tratată prin metode judicioase, fără a fi nevoie să se recurgă la medicamente care fac rău. Cei bolnavi să fie izolați de mediul și tovărășiile dăunătoare și să fie aduși în sanatoriile noastre, unde pot să primească tratament din partea surorilor medicale și a medicilor creștini, iar în felul acesta ei vor ajunge să cunoască mai bine Cuvântul lui Dumnezeu. — Letter 63, 1905. Ev 534.4

Înființarea de centre pentru răspândirea soliei — Domnul dorește să fie depuse eforturi noi în multe locuri și să fie înființate mici centre. Este necesară o lucrare care să deschidă calea pentru înaintarea adevărului și care să le sporească încrederea oamenilor.... Ev 535.1

Sunt multe teritorii unde este necesar să se lucreze și nu ar trebui să fie alcătuite planuri de a înființa multe instituții mari doar în câteva localități favorizate. Domnul m-a învățat că nu trebuie să înființăm centre mari, deoarece facilitățile pentru o înaintare cu succes a lucrării trebuie să existe în fiecare teritoriu. Din acest motiv, nu trebuie să se îngăduie ca numai câteva instituții mari să epuizeze toate veniturile. În orașele mici și în cele mari, precum și în localitățile din afara orașelor, să fie susținute centre mici, unde să stea străjerii credincioși care vor lucra pentru suflete. Oriunde merge lucrătorul misionar, eforturile lui să fie urmate de înființarea unui mic centru, pentru ca înaintarea lucrării să poată fi grăbită. Când slujitorii lui Dumnezeu își vor îndeplini lucrarea cu credincioșie, Providența va deschide calea pentru a înființa astfel de centre în multe locuri. Ev 535.2

Eforturile trebuie să fie depuse pretutindeni, “la drumuri și la garduri”. Noi nu dezvoltăm lucrarea în conformitate cu planurile cele mai bune. Ar trebuie să plănuim împărțirea în diviziuni și subdiviziuni a grupului de lucrători, ca să putem lucra în teritorii noi. — Letter 30, 1911. Ev 535.3

Orașele din multe țări — Lucrarea medicală misionară este mâna dreaptă a Evangheliei. Ea este necesară înaintării lucrării lui Dumnezeu. Atunci când bărbații și femeile sunt călăuziți prin ea, ca să poată înțelege importanța bunelor deprinderi de viețuire, puterea mântuitoare a adevărului va fi cunoscută. Pătrunderea în fiecare oraș trebuie să fie făcută de persoane pregătite să facă lucrare medicală misionară. Fiind mâna dreaptă a întreitei solii îngerești, metodele lui Dumnezeu de tratare a bolilor vor deschide porțile pentru intrarea adevărului prezent. Literatura medicală trebuie să fie răspândită în multe țări. Medicii noștri din Europa și din alte țări ar trebui să înțeleagă necesitatea de a organiza o lucrare medicală îndeplinită de persoane aflate la fața locului, care pot prezenta lucrurile la nivelul la care se află oamenii, oferindu-le învățătura de care au cea mai mare nevoie. — Testimonies for the Church 7:59 (1902). Ev 536.1