Evanghelizare

128/168

Solia împotriva tutunului și în favoarea temperanței

Omul și-a vândut rațiunea — Satana ia lumea în robie prin folosirea băuturilor alcoolice, a tutunului, ceaiului și cafelei. Mintea dată de Dumnezeu, care ar trebui să fie păstrată limpede, este pervertită prin folosirea narcoticelor. Creierul nu mai este în stare să deosebească binele de rău, Vrăjmașul deține controlul asupra lui. Omul și-a vândut rațiunea pentru lucruri care îl fac să își piardă sănătatea mintală. El nu mai are niciun simț al dreptății. Totuși blestemul băuturilor alcoolice este legalizat și lucrează spre ruină în mâinile acelora cărora le place să se ocupe cu lucruri care nu ruinează doar sărmana victimă, ci întreaga ei familie. Ev 529.3

Blestemul consumului de băuturi alcoolice este demonstrat de crimele îngrozitoare care au loc. Lipsa cumpătării este larg răspândită. Este imposibil de spus cât de mult sunt pervertite simțurile omului prin substanțele amețitoare. — Manuscript 11, 1899. Ev 529.4

O datorie importantă — Cu ani în urmă, noi am privit răspândirea principiilor temperanței ca fiind una dintre îndatoririle noastre cele mai importante. Așa ar trebui să fie și astăzi. — Lucrarea misionară medicală, 266 (1907). Ev 529.5

Metode de prezentare a soliei temperanței — Subiectul temperanței ar trebui să fie prezentat într-un mod convingător și cu claritate. Oamenilor să li se arate ce binecuvântare va fi pentru ei practicarea principiilor sănătății. Faceți-i să vadă ce fel de bărbați și de femei dorește Dumnezeu să ajungă ei. Îndreptați-le atenția spre Jertfa cea mare adusă pentru înălțarea și înnobilarea neamului omenesc. Prezentați-le cerințele lui Dumnezeu, cu Biblia în mână. Spuneți-le ascultătorilor că El așteaptă ca ei să-și folosească puterile minții și ale trupului într-o modalitate care îi va aduce cinste. Arătați-le cum încearcă vrăjmașul să târască în jos făpturile omenești, conducându-le să-și îngăduie apetitul pervertit. Ev 530.1

Spuneți-le cu claritate, stăruitor și deschis, cum folosesc mii de oameni banii lui Dumnezeu pentru a se degrada pe ei înșiși și pentru a face din lumea aceasta un iad. Milioane de dolari sunt cheltuiți pentru ceva ce îi face pe oameni să-și piardă mintea. Prezentați subiectul acesta cu claritate, așa încât caracterul lui convingător să nu poată rămâne neînțeles. Apoi vorbiți-le ascultătorilor voștri despre Mântuitorul care a venit în lumea aceasta pentru a-i elibera pe oameni de toate practicile lor păcătoase. “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” Ev 530.2

Cereți-le celor care participă la adunări să vă ajute în lucrarea pe care vă străduiți să o faceți. Arătați-le cum obiceiurile rele au ca rezultat trupuri și minți bolnave — o nenorocire pe care niciun stilou nu poate să o descrie. Folosirea băuturilor amețitoare îi jefuiește pe mii de oameni de rațiunea lor. Și totuși, vânzarea acestor băuturi este legalizată. Spuneți-le că au un cer de câștigat și un iad de evitat. Cereți-le să semneze un legământ. Autoritatea voastră vine din misiunea încredințată de marele EU SUNT. Pregătiți legămintele și prezentați-le la încheierea adunării. Ev 530.3

Nimeni să nu încerce să facă lucrarea aceasta singur. Să fie mai mulți care să se asocieze într-un astfel de efort. Să vină în față cu o solie din cer, plini de puterea Duhului Sfânt. Să-i atragă pe oameni cu toată puterea lor și prin cuvinte pe care Duhul Sfânt le va face să fie elocvente și eficiente. Să le ceară ascultătorilor lor să-i ajute în lucrarea de avertizare a orașelor. Bărbaților și femeilor să li se arate răul săvârșit prin cheltuirea banilor pe plăceri care nimicesc sănătatea minții, a sufletului și a trupului.... Ev 531.1

Împărăția lui Dumnezeu nu se întemeiază prin paradă, nici cu sprijinul celor din lume, ci sădind natura lui Hristos în natura omenească, prin lucrarea Duhului Sfânt. “Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.” Aici se află singura putere ce este în stare să lucreze pentru înnobilarea omenirii. Iar mijlocul omenesc pentru realizarea acestei lucrări este învățarea și predicarea Cuvântului lui Dumnezeu. — Manuscript 42, 1905. Ev 531.2

O experiență cu privire la ajutorul acordat celor care folosesc tutunul — În Australia, am cunoscut un bărbat considerat liber de orice formă de necumpătare, cu excepția unui singur viciu. El folosea tutun. A venit să ne asculte în cort, iar într-o seară, după ce a mers acasă, așa cum ne-a povestit mai târziu, s-a luptat împotriva obiceiului de a folosi tutun și a câștigat biruința. Câteva dintre rudele lui îi spuseseră că i-ar da cincizeci de lire dacă și-ar arunca tutunul. El nu a vrut să facă lucrul acesta. “Totuși”, a spus el, “când ați prezentat principiile temperanței în modalitatea în care le-ați prezentat, nu am putut să mă împotrivesc. Ne-ați prezentat renunțarea la sine a Aceluia care și-a dat viața pentru noi. Eu nu îl cunosc acum, dar doresc să-L cunosc. Nu am înălțat niciodată o rugăciune în casa mea. Mi-am aruncat tutunul, dar acesta este singurul stadiu până la care am mers.” Ev 531.3

Ne-am rugat cu el și după ce am plecat i-am scris, iar mai târziu l-am vizitat din nou. În cele din urmă, a ajuns în punctul în care s-a consacrat lui Dumnezeu și a ajuns să fie chiar stâlpul bisericii din localitatea lui. El lucrează cu tot sufletul pentru a-și aduce rudele la cunoașterea adevărului. — The General Conference Bulletin, 23 aprilie, 1901. Ev 532.1

Biruință prin credință — În lucrarea aceasta trebuie să ajungem la oameni din toate categoriile sociale. Când Duhul Sfânt lucrează printre noi, sufletele nepregătite pentru venirea lui Hristos sunt convinse. Mulți oameni care vin la adunările noastre și sunt convertiți nu au participat de ani de zile la nici o adunare din vreo biserică. Simplitatea adevărului ajunge la inima lor. Cei devotați tutunului își sacrifică idolul, iar băutorii își sacrifică băuturile alcoolice. Ei nu ar putea să facă lucrul acesta dacă nu și-ar însuși, prin credință, făgăduințele lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor lor. Adevărul, așa cum se află el în Cuvânt, ajunge să le fie prezentat atât celor din înalta societate, cât și celor din clasele umile, celor bogați și celor săraci, iar cei care primesc solia ajung să conlucreze cu noi și cu Dumnezeu și îndată este adunată o armată puternică de lucrători care conlucrează armonios. Aceasta este lucrarea noastră. — Manuscript 3, 1899. Ev 532.2