Evanghelizare

123/168

Avertizări oportune

Calitățile muzicii bune — În domeniul cântatului se pot aduce îmbunătățiri mari. Unii cred că, dacă vor cânta mai tare, vor cânta mai bine, dar zgomotul nu este muzică. O muzică bună se aseamănă cu muzica pasărilor — liniștită și melodioasă. Ev 510.4

În unele dintre bisericile noastre, am auzit solo-uri care sunt întru totul nepotrivite pentru serviciul din casa Domnului. Notele cântate prelung și sunetele specifice cântatului la operă nu sunt pe placul îngerilor. Lor le place să audă cântările simple de laudă, cântate pe un ton natural. Cântările în care fiecare cuvânt este rostit cu claritate și pe un ton muzical sunt tocmai acelea cărora ei li se alătură. Îngerii preiau refrenul care este cântat cu inima, cu sufletul și cu mintea. — Manuscript 91, 1903. Ev 510.5

Timpul corespunzător dedicat cântatului — În modalitatea noastră de a organiza adunările de tabără pot să fie aduse îmbunătățiri, în așa fel încât toți aceia care participă să beneficieze de mai multă lucrare personală. Sunt unele adunări deosebite, care se desfășoară în cortul cel mare, unde toți participă la serviciul de închinare, dar adunările acestea sunt atât de mari, încât numai un număr mic de oameni pot să ia parte la programul serviciului religios, iar mulți dintre ei vorbesc atât de încet, încât doar puțini ascultători sunt în stare să-i audă.... În unele situații, se dedică mult timp pentru cântat. Înainte de rugăciune a fost un imn lung, iar după rugăciune încă un imn lung, și pe parcursul adunării s-au interpus multe cântări. În felul acesta, clipele de aur au fost folosite fără înțelepciune și nu s-a realizat nici o jumătate din binele care ar fi putut să fie realizat, dacă ocaziile acestea prețioase ar fi fost organizate corespunzător. — The Review and Herald, 27 noiembrie, 1883. Ev 511.1

Ceremonia și parada — Împărăția lui Dumnezeu nu este alcătuită din formalități și ceremonii. Ceremoniile ajung să fie numeroase și extravagante, în timp ce principiile vitale ale împărăției lui Dumnezeu sunt pierdute. Totuși Domnul Hristos nu cere formalități și ceremonii. El flămânzește după roadele viei Sale, exprimate prin sfințenie și lipsă de egoism, prin fapte pline de bunătate, prin milă și adevăr. Ev 511.2

Aparența splendidă, cântatul elevat și muzica instrumentală din biserică nu cheamă cântecele corului îngeresc. În ochii lui Dumnezeu, lucrurile acestea sunt ca niște ramuri ale unui smochin neroditor, care nu aduc nimic altceva decât niște frunze pretențioase. Domnul Hristos caută roade, caută principiile bunătății, ale simpatiei și ale dragostei. Acestea sunt principiile Cerului, iar când ele sunt manifestate în viața făpturilor omenești, chipul lui Hristos se află în noi ca nădejde a slavei noastre. Chiar dacă o adunare este cea mai săracă din țară, lipsită de muzică și de paradă, totuși, dacă are principiile acestea, membrii ei pot să cânte, pentru că bucuria lui Hristos se află în sufletul lor, iar ei pot să ofere această bucurie ca pe o jertfă plăcută lui Dumnezeu. — Manuscript 123, 1899. Ev 511.3

Muzica primită de Dumnezeu — Lucrurile de prisos care au fost introduse în serviciul de închinare din _____ trebuie să fie evitate cu înverșunare. Muzica este primită de Dumnezeu, numai când inima este sfințită și sensibilizată prin intermediul ei. Totuși, mulți cărora le place să asculte muzica nu știu ce înseamnă a-L lăuda pe Domnul în inima lor. Inima lor merge după “idolii ei”. — Letter 198, 1899. Ev 512.1

Folosirea greșită a muzicii — Când aceia care se declară a fi creștini ating standardul înalt pe care au privilegiul de a-l atinge, simplitatea lui Hristos va fi păstrată în toate serviciile lor de închinare. Formalitățile, ceremoniile și performanțele muzicale nu constituie puterea unei biserici. Totuși lucrurile acestea au locul pe care l-a rânduit Dumnezeu, așa cum și-au avut locul în serviciile de închinare ale evreilor. Ev 512.2

Domnul mi-a descoperit că, dacă inima oamenilor este curățită și sfințită și dacă membrii bisericii sunt părtași ai naturii divine, din biserica aceasta credincioasă adevărului va ieși o putere care va face inima să tresalte. Bărbații și femeile nu vor tinde să depindă de instrumentele lor muzicale, ci de puterea și harul lui Dumnezeu, care va oferi o bucurie deplină. Avem de făcut o lucrare pentru îndepărtarea gunoiului care a fost adus în biserică. Ev 512.3

Solia aceasta nu este doar pentru biserica din _____, ci pentru orice altă biserică unde este urmat exemplul ei. — Manuscript 157, 1899. Ev 512.4