Evanghelizare

124/168

Secțiunea 16 — Evanghelizarea prin lucrarea medicală25.

Calea de intrare pentru evanghelizare

Deschiderea ușilor pentru evanghelizare — Nimic nu va deschide ușile pentru adevăr, așa cum o va face lucrarea misionară medicală. Lucrarea aceasta va găsi intrare la inima și mintea oamenilor și va fi un mijloc pentru convertirea multora la adevăr. Ev 513.1

Evanghelistului care este pregătit să slujească unui trup bolnav i se oferă ocazia cea mai mare de a sluji unui suflet bolnav de păcat. Un astfel de evanghelist ar trebui să fie împuternicit să îndeplinească serviciul botezului pentru aceia care sunt convertiți și doresc să fie botezați.... Lucrarea misionară medicală este brațul drept al Evangheliei, care deschide ușile pentru propovăduirea soliei.... Ev 513.2

Ușile care au fost închise pentru acela care se limitează doar la predicarea Evangheliei se vor deschide pentru lucrarea misionară medicală. Dumnezeu ajunge la inima oamenilor prin alinarea suferințelor fizice. — Manuscript 58, 1901. Ev 513.3

O mare cale de intrare — Prin providența Domnului, pot să înțeleg că lucrarea misionară medicală trebuie să fie o mare cale de intrare, prin care se poate ajunge la sufletul celor bolnavi. — Sfaturi pentru sănătate, 535 (1893). Ev 513.4

Îndepărtează prejudecățile — Lucrarea misionară medicală este pionierul pentru lucrarea Evangheliei, ușa prin care adevărul pentru timpul acesta urmează să găsească intrarea în multe cămine.... Demonstrarea principiilor reformei sănătății va face mult pentru îndepărtarea prejudecăților care există împotriva lucrării noastre de evanghelizare. Marele Medic, autorul lucrării misionare medicale, îi va binecuvânta pe toți aceia care se străduiesc în felul acesta să răspândească adevărul pentru timpul prezent. — Sfaturi pentru sănătate, 497 (1902). Ev 513.5

Oferă intrare la inima oamenilor — Faceți lucrare misionară medicală. În felul acesta veți reuși să ajungeți la inima oamenilor și se va pregăti calea pentru o propovăduire mai hotărâtă a adevărului, veți constata că alinarea suferințelor lor fizice îi oferă pastorului ocazia de a sluji nevoilor lor spirituale.... Ev 514.1

Unirea lucrării creștine pentru binele trupesc cu lucrarea creștină pentru binele sufletesc constituie interpretarea adevărată a Evangheliei. — An Appeal for the Medical Missionary College, 14, 15 (1902) Ev 514.2

Prelegeri despre reformă — Călăuza mea mi-a spus că aceia care cred adevărul nu trebuie doar să practice reforma sănătății, ci și să-i învețe pe alții într-o modalitate sârguincioasă, pentru că reforma sănătății va fi un mijloc prin care adevărul poate să fie adus în atenția celor necredincioși. Ei vor gândi că, dacă noi avem astfel de idei temeinice despre sănătate și temperanță, în religia noastră trebuie să fie ceva vrednic de a fi cercetat. Dacă dăm greș în domeniul reformei sănătății vom pierde mult din influența noastră în lumea din afara bisericii. Ev 514.3

Cuvântările adresate în adunările noastre mari trebuie să conțină subiectul reformei sănătății. Pentru a expune subiectul acesta înaintea oamenilor să fie folosite toate talentele posibile. Ev 514.4

Mulți sunt dezgustați de formalismul sec din lumea creștină. Mulți ajung să fie necredincioși, din cauză că văd lipsa de evlavie adevărată a acelora care se declară a fi creștini. Dacă ar fi prezentate mărturii cu privire la domeniul sănătății și al temperanței din cadrul lucrării noastre, s-ar face mult spre a pregăti calea pentru prezentarea adevărului.... Ev 514.5

Lucrarea de prezentare a adevăratelor principii ale sănătății și temperanței nu trebuie să fie trecută cu vederea ca fiind lipsită de importanță, deoarece aproape fiecare familie are nevoie să fie învățată cu privire la subiectul acesta. Conștiința fiecărei persoane trebuie să fie sensibilizată, pentru a ajunge un împlinitor al Cuvântului lui Dumnezeu, practicând renunțarea la sine și abținându-se de la îngăduirea nelegiuită a poftei. Când îi ajutați pe oameni să înțeleagă principiile reformei sănătății, faceți mult spre a pregăti calea pentru prezentarea adevărului prezent. Călăuza mea mi-a spus: “Educați, educați, educați.” Mintea oamenilor trebuie să fie iluminată, pentru că înțelegerea oamenilor este întunecată. Prin apetitul pervertit, Satana găsește o poartă de intrare în sufletul oamenilor pentru a-l degrada și pentru a-l nimici. — Letter 1, 1875. Ev 515.1

Evanghelia sănătății este strâns legată de predicarea Cuvântului — Principiile reformei sănătății se găsesc în Cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia sănătății trebuie să fie strâns legată de lucrarea de propovăduire a Cuvântului. Este planul Domnului ca influența restauratoare a reformei sănătății să constituie o parte a ultimului mare efort de proclamare a soliei Evangheliei. — Lucrarea misionară medicală, 259 (1899). Ev 515.2

În multe locuri — Ca un mijloc de a birui prejudecata și de a câștiga intrare la mințile oamenilor, trebuie să se facă lucrare misionară medicală, nu numai în unul sau două locuri, ci în multe locuri unde adevărul n-a fost încă proclamat. Noi trebuie să lucrăm ca misionari medicali pentru a vindeca sufletele bolnave de păcat, vestindu-le solia mântuirii. Lucrarea aceasta va doborî prejudecățile cum nimic altceva nu o poate face. — Testimonies for the Church 9:211 (1909). Ev 515.3

Necesară pentru înaintarea lucrării — Lucrarea medicală misionară este mâna dreaptă a Evangheliei. Ea este necesară înaintării lucrării lui Dumnezeu. Atunci când bărbații și femeile sunt călăuziți prin ea, ca să poată vedea importanța bunelor deprinderi de viețuire, puterea mântuitoare a adevărului va fi cunoscută. Persoanele care încep lucrarea în fiecare oraș trebuie să fie pregătite să facă lucrare medicală misionară. Fiind mâna dreaptă a întreitei solii îngerești, metodele lui Dumnezeu de tratare a bolilor vor deschide porțile pentru intrarea adevărului prezent. — Testimonies for the Church 7:59 (1902). Ev 515.4

Lucrarea medicală deschide ușile — Bolnavii se găsesc pretutindeni, iar cei care merg ca lucrători ai lui Hristos trebuie să fie adevărați reformatori ai sănătății, pregătiți să le acorde celor bolnavi tratamente simple, care să-i ușureze și apoi să se roage împreună cu ei. În acest fel, ei vor deschide ușa pentru intrarea adevărului, îndeplinirea acestei lucrări va fi urmată de rezultate bune. — Lucrarea misionară medicală, 320 (1911). Ev 516.1