Evanghelizare

122/168

Personalul responsabil cu muzica

Cei cu inima împovărată — În eforturile lor de a ajunge la inima oamenilor, solii lui Dumnezeu nu trebuie să urmeze căile lumii. În adunările care se țin, ei nu trebuie să depindă de cântăreți din lume și de manifestări teatrale pentru a stârni interesul. Cum se poate aștepta ca aceia care nu au niciun interes față de Cuvântul lui Dumnezeu, care n-au citit niciodată Cuvântul Său cu o dorință sinceră de a înțelege adevărurile Lui, să cânte cu sufletul și cu mintea? Cum pot fi inimile lor în armonie cu toate cuvintele cântării sacre? Cum poate corul ceresc să se unească la o cântare care e numai o formă? — Testimonies for the Church 9:143 (1909). Ev 508.4

Numai cântări simple și plăcute — Cum poate Dumnezeu să fie slăvit, dacă voi depindeți de un cor din lume, care cântă pentru bani? Fratele meu, când vei înțelege lucrurile acesta într-o lumină corectă, vei avea în adunările tale numai cântări simple și plăcute și vei cere întregii adunări să cânte împreună. Ce dacă printre cei prezenți se află unii ale căror voci nu sunt atât de melodioase ca vocile altora. Când se cântă în așa fel încât îngerii se pot alătura celor ce cântă, în mintea oamenilor este lăsată o impresie pe care cântatul unor persoane cu buze nesfințite nu este în stare să o lase. — Letter 190, 1902. Ev 509.1

Muzicieni din afara bisericii — Nu angajați muzicieni din afara bisericii, dacă lucrul acesta poate să fie evitat. Adunați toți cântăreții care vor cânta atât cu sufletul, cât și cu mintea. Parada excesivă pe care o faci uneori atrage cheltuieli inutile, pe care frații nu ar trebui să fie solicitați să le achite, iar tu vei vedea că, după un timp, nici cei necredincioși nu vor fi dispuși să ofere bani pentru acoperirea acestor cheltuieli. — Letter 51, 1902. Ev 509.2

Acceptarea ajutorului muzical oferit — În adunările care se organizează, cântatul să nu fie neglijat. Dumnezeu poate să fie slăvit prin această parte a serviciului de închinare. Dacă sunt cântăreți care își oferă serviciile, să fie acceptați. Totuși să nu fie cheltuiți bani pentru a angaja cântăreți. Adesea, cântarea unor imnuri simple, pe care le cântă întreaga adunare, are un farmec pe care nu îl are un cor, oricât de talentat ar putea să fie. — Letter 49, 1902. Ev 509.3

Ofensa adusă lui Dumnezeu printr-un anumit fel de muzică — Parada nu înseamnă nici religie, nici sfințire. Nimic nu este mai ofensator în ochii lui Dumnezeu, cum este parada muzicii instrumentale, atunci când cei care iau parte la ea nu sunt consacrați și nu îl slăvesc pe Domnul în inima lor. Jertfa cea mai plăcută și bine primită în ochii lui Dumnezeu este o inimă care se umilește prin renunțarea la sine, înălțând crucea și urmându-L pe Isus. Ev 510.1

Nu avem timp de pierdut în căutarea lucrurilor care sunt doar pe placul simțurilor. Este necesară o cercetare atentă a inimii. Trebuie să ne apropiem de Dumnezeu cu lacrimi și cu mărturisiri venite dintr-o inimă zdrobită, pentru ca El să Se poată apropia de noi. — The Review and Herald, 14 noiembrie, 1899. Ev 510.2

Dumnezeu este slăvit — Dumnezeu este slăvit prin cântecele de laudă care vin dintr-o inimă curată, plină de dragoste și de devotament față de El. — Testimonies for the Church 1:509 (1867). Ev 510.3