Evanghelizare

121/168

Accentul pus pe cântatul cu întreaga adunare

Corul și cântatul cu întreaga adunare — La adunările care au loc, trebuie să fie ales un număr de persoane care să ia parte la serviciul de cântare. Cântarea să fie însoțită de instrumente muzicale, folosite cu iscusință. Nu trebuie să ne opunem folosirii instrumentelor muzicale în lucrarea noastră. Această parte a serviciului trebuie să fie condusă cu grijă, deoarece este o laudă adusă lui Dumnezeu prin cântare. Ev 507.2

Să nu cânte întotdeauna doar câteva persoane. Cât mai adesea este cu putință, să cânte întreaga adunare. — Testimonies for the Church 9:144 (1909). Ev 507.3

Serviciul de închinare prin cântec — Serviciul de închinare prin cântec să nu fie îndeplinit doar de câteva persoane. Toți cei prezenți să fie încurajați să participe la serviciul acesta prin cântec. — Letter 157, 1902. Ev 507.4

Apropiați-vă de armonia corului ceresc — Muzica formează o parte din închinarea adusă lui Dumnezeu în curțile cerești. În cântările noastre de laudă, trebuie să ne străduim să ne apropiem cât mai mult cu putință de armonia corurilor cerești. Adesea, sunt îndurerată să aud voci neantrenate, care ating notele cele mai înalte, țipând literalmente cuvintele sfinte ale unui imn de laudă. Cât de nepotrivite sunt acele voci ascuțite, care zgârie auzul, pentru serviciul de închinare voios și solemn adus lui Dumnezeu. Doresc să-mi astup urechile, sau să fug din locul acela și mă bucur când exercițiul acesta dureros se încheie. Ev 507.5

Aceia care cântă în cadrul serviciului de închinare trebuie să aleagă imnuri potrivite ocaziei, nu cu tonuri funebre, ci melodii voioase, și totuși solemne, Vocea poate și trebuie să fie modulată, sensibilă și controlată. — The Signs of the Times, 22 iunie, 1882. Ev 508.1

Cu inima și cu mintea — Am văzut că toți trebuie să cânte cu sufletul și cu mintea. Lui Dumnezeu nu-I place dezacordul și nu-I place nici când cuvintele nu se înțeleg. Lui îi place întotdeauna ce este corect, nu ce este incorect. Cu cât poporul Său cântă mai bine, mai armonios, cu atât I se aduce mai multă slavă lui Dumnezeu, biserica este avantajată, iar necredincioșii sunt influențați în mod favorabil. — Testimonies for the Church 1:146 (1857). Ev 508.2

Fără suflet și fără înțelegere — În cadrul adunărilor, mulți cântă cântări frumoase, care vorbesc despre ce vor face ei și despre ce intenționează să facă, dar unii nu fac lucrurile acestea. Ei nu cântă cu sufletul și cu mintea. Tot așa, când este prezentat Cuvântul lui Dumnezeu, unii nu beneficiază de el, pentru că nu îl aplică în viață și nu îl pun în practică. — The Review and Herald, 27 septembrie, 1892. Ev 508.3