Evanghelizare

112/168

Însușiri care îi califică pe lucrătorii biblici

Valoarea femeilor pentru lucrarea lui Dumnezeu — Sunt necesare femei cu principii ferme și cu un caracter hotărât, femei care cred cu adevărat că trăim în zilele din urmă și că trebuie să vestim lumii ultima solie de avertizare. Ele trebuie să simtă că lucrarea de răspândire a razelor pe care Cerul le-a revărsat asupra lor este o lucrare importantă. Femeile din categoria aceasta nu vor fi abătute de nimic în îndeplinirea datoriei. Ele nu vor fi descurajate de nimic în lucrare. Ele vor lucra cu credință pentru prezent și pentru veșnicie. Ele se tem de Dumnezeu, iar ispita unor perspective atrăgătoare și a unor situații profitabile nu le va abate de la lucrare. Aceste femei respectă cu sfințenie Sabatul poruncii a patra, pentru că Dumnezeu l-a sfințit și a poruncit să fie păzit. Ele își vor păstra integritatea cu orice preț.... Astfel de femei sunt cele care vor reprezenta corect credința noastră și ale căror cuvinte vor fi potrivite, asemenea unor mere de aur aflate în coșuri de argint.... Surorilor, Dumnezeu vă cheamă să lucrați în câmpul pentru seceriș și să adunați snopii. — The Review and Herald, 19 decembrie, 1878. Ev 477.3

Energii noi și intacte — Pentru ca lucrarea să înainteze în toate ramurile ei, Dumnezeu cere vigoare, zel și curaj tineresc. El a ales tineri pentru a fi de ajutor în propășirea cauzei Sale. Pentru a plănui cu minte limpede și a înfăptui cu braț curajos, este nevoie de energii noi și intacte. Tinerii sunt invitați să-I ofere lui Dumnezeu puterea vârstei lor, pentru ca, prin exercițiul capacităților lor, prin gândire inteligentă și acțiune energică, să le poată aduce slavă Lui și salvare semenilor lor. — Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, 535 (1913). Ev 478.1

Este nevoie de tineri și tinere care nu se vor înclina după împrejurări, care umbla cu Dumnezeu, se roagă mult și depun eforturi susținute pentru a aduna lumină cât pot de mult. — Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, 537 (1913). Ev 478.2

Femei perseverente — Toți aceia care lucrează pentru Dumnezeu ar trebui să aibă însușirile combinate ale Martei și Mariei, bunăvoința de a servi și iubirea sinceră pentru adevăr. Eul și egoismul trebuie date la o parte. Dumnezeu cheamă femei sârguincioase, lucrătoare înțelepte, cu inima caldă, duioasă și credincioase față de principii. El cheamă femei care stăruie, care își vor depărta gândul de la eu și de la o viață personală comodă și îl vor îndrepta spre Hristos, rostind cuvintele adevărului, rugându-se cu persoanele la care pot avea acces, lucrând pentru convertirea sufletelor. — Testimonies for the Church 6:118 (1900). Ev 478.3

Femei cu capacitatea de a lua decizii corecte — Sunt unele femei nobile, care au avut curajul moral de a hotărî în favoarea adevărului, pe baza dovezilor. Ele au primit adevărul în cunoștință de cauză. Ele au tact, înțelegere și aptitudini potrivite și ar putea să fie niște lucrători plini de succes pentru Domnul lor. În lucrare este nevoie de femei creștine. — The Review and Herald, 19 decembrie, 1878. Ev 478.4

Puterea caracterului și a influenței — Unii care se angajează în lucrarea misionară sunt slabi, fără putere, lipsiți de îndrăzneală și se descurajează ușor. Le lipsește un spirit energic. Nu au acele trăsături pozitive de caracter care dau puterea de a face ceva — spiritul și energia care aprind entuziasmul. Cei care doresc să aibă succes trebuie să fie curajoși și încrezători. Ei nu trebuie să cultive numai calitățile pasive, ci și pe cele active. Deși urmează ca ei să dea un răspuns plin de blândețe, care îndepărtează mânia, trebuie să aibă curajul unui erou pentru a rezista înaintea răului. Alături de iubirea care rabdă totul, ei au nevoie de tăria de caracter care va face din influența lor o putere pozitivă. — Divina vindecare, 497, 498 (1905). Ev 479.1

Prezentați fiecare subiect până la capăt — Dacă sunteți chemați să fiți învățători, în oricare dintre ramurile lucrării lui Dumnezeu, sunteți chemați și să fiți niște elevi în școala lui Hristos. Dacă vă asumați responsabilitatea sfântă de a-i învăța pe alții, voi vă asumați datoria de a prezenta până la capăt fiecare subiect pe care îl predați altora. — Sfaturi pentru lucrarea școlii de Sabat, 31 (1892) Ev 479.2

Curaj, putere, energie, perseverență — Viața de creștin este mai mult decât consideră mulți că este. Ea nu constă doar în blândețe, răbdare, umilință și bunăvoință. Aceste calități sunt esențiale; dar este, de asemenea, nevoie de curaj, forță, energie și perseverență. Cărarea pe care o indică Hristos este un drum îngust, al tăgăduirii de sine. Pentru a porni pe această cărare și a răzbi prin dificultăți și descurajări, este nevoie de oameni care să fie mai mult decât niște făpturi plăpânde.... Ev 479.3

Unii nu au deloc tărie de caracter. Planurile și țelurile lor nu au o formă hotărâtă și nici consecvență. Ei nu dau în lume decât un ajutor practic limitat. Ar trebui biruită această slăbiciune, nehotărâre și ineficacitate. În adevăratul caracter creștin există o consecvență care nu poate fi transformată sau înăbușită de împrejurări nefavorabile. Trebuie să avem o coloană vertebrală a moralității, o integritate care nu poate fi măgulită, mituită sau amenințată. — Divina vindecare, 497, 498 (1905). Ev 480.1

Promptitudine și precizie — Cauza lui Dumnezeu cere bărbați care pot vedea repede și pot acționa prompt, cu putere și la momentul potrivit. Dacă zăbovești pentru a măsura fiecare dificultate și pentru a cântări fiecare încurcătură de care te lovești, nu vei realiza decât puțin. Vei avea de întâmpinat dificultăți și obstacole la fiecare cotitură și trebuie să te hotărăști cu multă fermitate să le biruiești sau vei fi biruit de ele. — Testimonies for the Church 3:497 (1875). Ev 480.2

Organizare și rapiditate în toate lucrările — Camera ta poate să conțină multe ornamente mici puse acolo pentru a fi admirate, dar, dacă unica ta țintă ar fi slava lui Dumnezeu, ai face bine să dai afară toți acești mici idoli. Pentru așezarea, ștersul prafului și înlocuirea acestora, se pierd multe clipe prețioase, care ar putea să fie folosite într-o lucrare necesară. Totuși, dacă nu intenționezi să îndepărtezi toate aceste ornamente, vei avea de învățat o altă lecție. Fii expeditiv. Nu ține visător în mână fiecare dintre obiectele acestea, ca și când ți-ar părea rău să-l pui jos. Toți aceia care se mișcă încet au datoria să își îmbunătățească felul de a lucra. Domnul a spus: “În sârguință, fiți fără preget, Fiți plini de râvnă cu duhul. Slujiți Domnului.” Ev 480.3

Când pregătești masa, calculează-ți timpul de care știi, din experiență, că ai nevoie pentru a găti toată mâncarea și pentru a o servi la momentul potrivit. Totuși este mai bine să fii gata cu cinci minute mai devreme, decât cu cinci minute mai târziu. Când speli vase, de asemenea, lucrul să fie făcut rapid, și totuși cu atenție și minuțiozitate. Obiceiul de a te mișca încet face să fie nevoie de muncă multă pentru fiecare lucru mărunt. Dacă vrei, poți să biruiești aceste obiceiuri de a fi lent și migălos. Exercitarea voinței va face mâinile să se miște cu dexteritate. — The Youth's Instructor, 28 ianuarie, 1897. Ev 480.4