Evanghelizare

113/168

Metode pentru lucrarea biblică

Lecturi biblice simple și pline de viață — Trebuie să începeți să conlucrați cu Domnul Hristos.... Împliniți porunca Evangheliei. Mergeți “la drumuri și la garduri”. Vizitați cât mai mulți oameni cu putință. Prezentați lecturi biblice simple și pline de viață, care vor avea o influență corectă asupra minții. — Manuscript 53, 1910. Ev 481.1

O solie pentru a-i determina pe oameni să studieze — Solia pentru timpul acesta trebuie să fie vestită atât de clar și de hotărât, încât să-i îndemne și să-i determine pe ascultători să dorească să studieze Scripturile. — Testimonies for the Church 9:109 (1909). Ev 481.2

Învățați-i pe oameni să abordeze Biblia cu spiritul unui elev — Aceia care studiază Biblia să fie învățați să se apropie de ea cu spiritul unui elev. Noi trebuie să cercetăm paginile ei nu pentru a găsi dovezi care să susțină părerile noastre, ci pentru a ști ce spune Dumnezeu. — Educație, pag, 189 (1903). Ev 481.3

Fiecare studiu biblic să aibă un plan clar — Fiecare învățător al Scripturii să se asigure că lucrarea lui se îndreaptă spre rezultate concrete. Înainte de a începe să prezinte un subiect trebuie să aibă în minte un plan clar și să știe exact ce dorește să realizeze. Să nu fie mulțumit cu prezentarea unui subiect până când elevul nu va înțelege principiile implicate, pricepe adevărul lor și este în stare să spună cu claritate ce a învățat. — Educație, 233, 234 (1903). Ev 481.4

Simplitatea cuvintelor — Nu căutați niciodată să folosiți cuvinte care să lase impresia că sunteți niște erudiți. Cu cât veți vorbi mai simplu, cu atât veți fi înțeleși mai bine. — Testimonies for the Church 6:383 (1900). Ev 482.1

Explicația simplă este mai bună decât argumentele — Argumentele sunt bune la locul lor, dar prin explicațiile simple ale Cuvântului lui Dumnezeu se poate realiza mult mai mult. Învățăturile lui Hristos erau ilustrate atât de clar, încât chiar și cei mai neînvățați puteau să le înțeleagă cu ușurință. Domnul Isus nu a folosit expresii lungi și dificile în predicile Sale, ci un limbaj simplu, adaptat la mintea oamenilor obișnuiți. În subiectul pe care îl prezenta, El nu înainta mai mult decât erau ei în stare să-L urmărească. — Slujitorii evangheliei, 169 (1915). Ev 482.2

Câteva argumente pot fi suficiente — Nu este strategia cea mai bună aceea de a fi atât de explicit și de a prezenta tot ce se poate spune despre un subiect, când câteva argumente ar contura tema și ar fi suficiente din toate punctele de vedere pentru a-i convinge sau a-i aduce la tăcere pe împotrivitori. — Slujitorii Eeangheliei, 376 (1915). Ev 482.3

Prezentați adevărul într-o modalitate simplă — În veacul acesta, când poveștile plăcute plutesc la suprafață și atrag mintea, prezentarea adevărului într-o modalitate simplă, argumentată cu câteva dovezi convingătoare este mai bună decât căutarea și evidențierea unui șir copleșitor de dovezi, deoarece ideea principală ajunge să rămână în mintea oamenilor mai neclară decât înainte de expunerea tuturor obiecțiilor și a dovezilor. Pentru mulți, afirmațiile au un efect mai bun decât argumentele lungi. Ei acceptă multe lucruri ca fiind adevărate, pe baza încrederii. Pentru astfel de ascultători, dovezile nu ajută la clarificarea subiectului. — Testimonies for the Church 3:36 (1872). Ev 482.4

Învățătură peste învățătură — Adevărul să fie prezentat așa cum este el în Isus, învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo. — Testimonies for the Church 9:240 (1909). Ev 483.1

Puterea simpatiei creștine — Cuvintele pline de bunătate, adresate cu simplitate, micile atenții exprimate simplu vor alunga norii ispitei și ai îndoielii care se adună asupra sufletului. Expresia sinceră a simpatiei creștinești, manifestată cu simplitate, are puterea de a deschide ușa inimilor care au nevoie de atingerea simplă și delicată a Duhului lui Hristos. — Testimonies for the Church 9:30 (1909). Ev 483.2

Găsiți-vă calea spre inimi — Ori de câte ori puteți câștiga interesul oamenilor, vorbind cu ei la gura sobei, folosiți ocazia. Luați Biblia și descoperiți-le marile ei adevăruri. Succesul vostru nu va depinde atât de mult de cunoștințele și de realizările voastre, ci de abilitatea voastră de a găsi calea spre inimi. Fiind sociabili și apropiindu-vă de oameni, puteți orienta cursul gândurilor lor mai repede decât prin discursul cel mai abil. — Slujitorii evangheliei, 193 (1915). Ev 483.3

Prezentarea și practicarea principiilor — Lucrurile acestea nu au fost prezentate ca o teorie seacă. Aceia care doresc să răspândească adevărul trebuie să practice ei înșiși principiile lui. Ei pot să-i convingă pe alții, numai reflectând caracterul lui Dumnezeu prin noblețea, lipsa de egoism și corectitudinea vieții lor. — Educație, 41 (1903). Ev 483.4

Influența crucii în câștigarea de suflete — Crucea de pe Golgota trebuie să fie înălțată înaintea oamenilor, absorbindu-le atenția și concentrându-le gândurile.... Lucrătorii vor transmite în lume raze de lumină, ca niște mijloace vii pentru iluminarea lumii. — Cugetări de pe Muntele Fericirilor, 70 (1896). Ev 483.5

Răspunsul la întrebări — Cea mai bună lucrare pe care o puteți face este să învățați, să educați. Ori de câte ori puteți găsi o ocazie de a proceda astfel, stați de vorbă cu membrii unei familii și permiteți-le să vă pună întrebări. Apoi, răspundeți-le cu răbdare și umilință. Continuați această lucrare în asociere cu eforturile voastre publice. Predicați mai puțin și educați mai mult, prezentând studii biblice și rugându-vă cu familiile și cu grupele mici. — Slujitorii evangheliei, 193 (1915). Ev 484.1

Lucrarea biblică răbdătoare și cuprinzătoare — De multe ori, un lucrător dă greș în lucrarea lui, deoarece nu se apropie de aceia care au cea mai mare nevoie de ajutorul lui. Într-o manieră curtenitoare, cu Biblia în mână, el ar trebui să se străduiască să înțeleagă obiecțiile care se află în mintea celor ce încep să întrebe: “Ce este adevărul?” Cu atenție și delicatețe, lucrătorul trebuie să-i îndrume și să-i educe, ca pe niște copii de școală. Mulți au nevoie să se dezvețe mai întâi de teoriile pe care multă vreme le-au considerat ca fiind adevărate. Când se conving că au greșit cu privire la subiectele biblice, ei ajung în încurcătură și îndoială. Aceste persoane au nevoie de simpatia cea mai duioasă și de ajutorul cel mai înțelept. Ele au nevoie să fie învățate cu atenție, iar lucrătorul trebuie să se roage pentru ele și împreună cu ele, să vegheze asupra lor și să le păzească, manifestând o grijă plină de bunătate. — Slujitorii evangheliei, 190, 191 (1915). Ev 484.2

Acolo unde sunt prejudecăți — Domnul Hristos a atras inima ascultătorilor Săi prin manifestarea iubirii, iar apoi, puțin câte puțin, pe măsură ce erau în stare să înțeleagă, El le descoperea marile adevăruri ale împărăției. Și noi trebuie să învățăm să ne adaptăm lucrarea la starea oamenilor — pentru a-i întâmpina pe oameni acolo unde se află ei. Deși cerințele Legii lui Dumnezeu trebuie să-i fie prezentate lumii, să nu uităm că dragostea aceea — dragostea lui Hristos — este singura putere capabilă să sensibilizeze inima și să conducă la ascultare. Ev 484.3

Toate marile adevăruri ale Scripturii își au centrul în Hristos, iar dacă sunt înțelese corect, toate conduc la El. Domnul Hristos să fie prezentat ca fiind Alfa și Omega, începutul și sfârșitul marelui Plan de Mântuire. Prezentați-le oamenilor subiecte care să le întărească încrederea în Dumnezeu și în Cuvântul Său și îndrumați-i să cerceteze personal învățăturile lui. Pe măsură ce înaintează în studiul Bibliei, pas cu pas, ei vor fi pregătiți tot mai bine să prețuiască frumusețea și armonia adevărurilor ei valoroase. — The Review and Herald, 13 iunie, 1912. Ev 485.1

Prezentați adevărurile cruciale numai după convertire — Să nu credeți că aveți datoria de a prezenta argumentele cu privire la subiectul Sabatului îndată ce îi întâlniți pe oameni. Dacă persoanele respective menționează subiectul, spuneți-le că el nu este preocuparea voastră acum. Totuși, după ce își supun inima și mintea față de voința lui Dumnezeu, ei sunt pregătiți să cântărească sincer dovezile cu privire la aceste adevăruri solemne și cruciale. — Letter 77, 1895. Ev 485.2

Solii mai importante decât argumentele — Simpla prezentare formală, prin fraze prestabilite, a argumentelor nu are rezultate bune. Dragostea impresionantă a lui Dumnezeu, aflată în inima lucrătorilor, va fi recunoscută de cei pentru care lucrează. Sufletele însetează după apa vieții. Nu goliți vasele. Dacă arătați față de ele dragostea lui Hristos, veți fi în stare să-i conduceți pe cei flămânzi și însetați la Isus, iar El le va da pâinea vieții și apa mântuirii. — Letter 77, 1895. Ev 485.3

În conversații, reamintiți experiența voastră — Puneți la lucru fiecare fărâmă de putere spirituală. Spuneți celor pe care-i vizitați că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Domnul Isus Hristos va deschide ușa inimii lor, și va lăsa asupra sufletului lor impresii dăinuitoare. Străduiți-vă să-i treziți pe bărbați și pe femei din insensibilitatea lor spirituală. Spuneți-le cum L-ați găsit voi pe Isus și cât de fericiți sunteți de când ați căpătat o experiență în serviciul Lui. Spuneți-le ce binecuvântare primiți când ședeți la picioarele lui Isus și învățați lucruri prețioase din Cuvântul Lui. Spuneți-le despre bucuria și fericirea care există în viața de creștin. Cuvintele voastre calde și fierbinți îi vor convinge că ați găsit mărgăritarul de mare preț. Cuvintele voastre vesele, încurajatoare, arată că voi ați aflat fără îndoială calea mai înaltă. Aceasta este adevărata lucrare misionară, și când e făcută, mulți se vor trezi ca dintr-un vis. — Testimonies for the Church 9:38 (1909). Ev 485.4

Rugăciunea de mijlocire este secretul succesului — În trecut au existat oameni care își îndreptau toată atenția spre fiecare suflet, spunând: “Doamne, ajută-mă să salvez acest suflet”. Dar acum situațiile de acest fel sunt rare. Câți lucrează, înțelegând pericolul în care se află cei păcătoși? Câți se gândesc la aceia despre care știu că sunt în pericol, aducându-i înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și implorându-L să-i salveze? — Slujitorii evangheliei, 65 (1915). Ev 486.1