Evanghelizare

111/168

Educația și pregătirea profesională

Valoarea unor lucrători bine pregătiți — Dumnezeu cheamă lucrători, dar El vrea lucrători care doresc să se supună voinței Sale și care să prezinte adevărul așa cum este el în Isus. Un lucrător care a fost educat și instruit pentru lucrare și care este condus de Duhul lui Hristos va realiza mult mai mult decât zece lucrători care sunt lipsiți de cunoștințe și slabi în credință. Acela care lucrează în armonie cu sfaturile lui Dumnezeu și în unitate cu frații săi va fi mai eficient decât zece lucrători care nu își dau seama de necesitatea de a depinde de Dumnezeu și de a lucra în armonie cu planul general al lucrării. — The Review and Herald, 29 mai, 1888. Ev 474.1

Lucrători biblici pentru școlile noastre — În fiecare școală pe care Dumnezeu a întemeiat-o va fi o nevoie mai mare ca oricând de educație biblică. Studenții noștri trebuie să fie educați pentru a ajunge lucrători biblici, iar profesorii de religie pot să îndeplinească o lucrare minunată, dacă vor învăța ei înșiși de la Marele Învățător. Ev 474.2

Cuvântul lui Dumnezeu este adevărata filozofie și adevărata știință. Părerile omenești și predicarea senzațională valorează foarte puțin. Aceia care cunosc pe deplin Cuvântul lui Dumnezeu pot să-i învețe pe alții în aceeași modalitate în care Hristos i-a învățat pe oameni. Lucrarea de a le explica Scripturile acelora care se află în întuneric are efecte atât de importante, încât nu putem să ne îngăduim să folosim niciun cuvânt care nu poate să fie înțeles cu ușurință.... Ev 474.3

Este nevoie de lucrători care să se apropie de cei necredincioși, nu să aștepte ca necredincioșii să se apropie de ei, lucrători care Vor merge în căutarea oilor pierdute, care vor face lucrare personală și vor prezenta o învățătură clară și precisă. Ev 474.4

Ținta școlilor noastre trebuie să fie aceea de a oferi învățătura și educația cea mai bună pentru lucrătorii biblici. Conferințele noastre să se asigure că școlile au profesori care sunt niște învățători buni ai Bibliei și care au o experiență creștină adâncă. În școli trebuie să fie angajați oamenii cu talentul cel mai bun pentru lucrarea pastorală. — Manuscript 139, 1898. Ev 475.1

O educație vastă care cuprinde lucrarea biblică — Domnul plănuiește ca școlile să fie și un loc în care să poată fi obținută o educație în domeniul de activitate al femeilor — gătit, treburi gospodărești, croitorie, păstrarea evidențelor financiare, citirea și pronunțarea corectă. Ele trebuie să fie calificate pentru a ocupa orice post care li s-ar oferi — administratori, instructori ai școlii de Sabat, lucrători biblici. De asemenea, să fie pregătite să predea în școlile pentru copii. — Letter 3, 1898. Ev 475.2

Lucrători cu experiență, nu băieți și fete — Lucrarea de slujire pastorală nu poate și nu trebuie să le fie încredințată unor băieți, nici lucrarea de prezentare a studiilor biblice să nu le fie încredințată unor fete fără experiență, deoarece ei își vor oferi serviciile și sunt dispuși să preia poziții de răspundere, dar, dacă nu au o educație și o instruire cuprinzătoare, le lipsește experiența religioasă. Ei trebuie să fie verificați pentru a se vedea dacă vor trece proba și, dacă nu și-au dezvoltat principii ferme și conștiincioase de a fi tot ce Dumnezeu dorește să fie, nu vor reprezenta corect lucrarea și misiunea noastră pentru timpul acesta. Ev 475.3

Surorile noastre care sunt angajate în lucrarea fiecărui centru misionar trebuie să aibă o experiență adâncă, obținută de la aceia care o au și care înțeleg căile și metodele de lucru. Acțiunile misionare sunt stânjenite mereu de lipsa unor lucrători cu o pregătire corespunzătoare și de lipsa acelei evlavii care va reprezenta corect credința noastră. — Christian Education, 45, 46 (1894). Ev 475.4

Lucrarea cere inteligență — Tinerii nu ar trebui să înceapă să explice Scripturile și să țină prelegeri despre profeții, atâta timp cât nu cunosc bine adevărurile importante ale Bibliei, pe care încearcă să le explice altora. S-ar putea ca ei să nu fi făcut cunoștință cu ramurile obișnuite ale educației și, din acest motiv, să nu reușească să facă tot acel bine pe care l-ar putea înfăptui dacă ar fi beneficiat de avantajele unei școli bune. Neștiința nu va spori umilința sau spiritualitatea niciunuia dintre cei ce mărturisesc că sunt urmași ai lui Hristos. Adevărurile Cuvântului divin pot fi cel mai bine înțelese de aceia care îi slujesc într-o modalitate inteligentă. Marele obiectiv al educației este acela de a ne face capabili să folosim puterile pe care ni le-a dat Dumnezeu în așa fel încât religia Bibliei să fie reprezentată cât mai bine cu putință și să înalțe slava lui Dumnezeu. — Testimonies for the Church 3:160 (1872). Ev 476.1

Lucrători instruiți pe deplin — Îngerul al treilea este reprezentat zburând prin mijlocul cerului. Faptul acesta arată că solia trebuie să ajungă pretutindeni, de la o margine la alta a pământului. Ea este solia cea mai solemnă care le-a fost adresată vreodată muritorilor și toți aceia care sunt angajați în lucrare ar trebui să înțeleagă nevoia de a fi educați și de a parcurge un proces cât se poate de cuprinzător de instruire, cu scopul de a fi folositori în viitor. De aceea, ar trebui să se alcătuiască planuri și să se depună eforturi pentru dezvoltarea acelora care vor urma să fie angajați în vreuna dintre ramurile lucrării. — The Review and Herald, 21 iunie, 1887. Ev 476.2

Profesorul trebuie să cunoască principiile adevărului — Asigurate că știi care sunt principiile adevărului, iar atunci când te vei confrunta cu împotrivitorii, nu vei fi lăsat să depinzi de puterile proprii, ci îngerii lui Dumnezeu vor fi de partea ta pentru a te ajuta să răspunzi la orice întrebare care ți-ar putea fi adresată. Păstrează legătura cu Isus, zi de zi, și atunci cuvintele tale și exemplul tău vor avea o influență puternică spre bine. — Slujitorii evangheliei, 105 (1915). Ev 477.1

Apel pentru lucrători biblici mai bine pregătiți — Aș dori sa alcătuim un fond pentru plătirea acestor femei consacrate care sunt foarte folositoare în prezentarea lecturilor biblice. De asemenea, mă simt îndemnată să spun că trebuie să pregătim mai mulți lucrători pentru prezentarea lecturilor biblice. — Letter 83, 1899. Ev 477.2