Evanghelizare

110/168

Femeile în lucrarea publică

Eficiența lucrării femeilor — Femeile pot să fie niște unelte ale neprihănirii, depunând o lucrare de slujire sfântă. Maria a fost prima care a predicat despre Isus cel înviat.... Dacă acolo unde acum este una singură, ar fi douăzeci de femei care ar face din misiunea aceasta sfântă lucrarea lor îndrăgită, am vedea mai multe suflete convertite la adevăr. În marea lucrare de predicare a adevărului, este necesară influența înnobilatoare și sensibilizatoare a femeilor creștine. — The Review and Herald, 2 ianuarie, 1879. Ev 471.5

Soțul și soția în lucrare — Unele femei ar trebui să lucreze în slujba Evangheliei. În multe privințe, ele ar putea să facă o lucrare mai bună decât pastorii care neglijează să viziteze turma lui Dumnezeu. — Manuscript 43a, 1898. Ev 472.1

Înțelepciunea necesară în alegerea învățătorilor Evangheliei — Pentru lucrare, ar trebui să fie aleși bărbați înțelepți și consacrați, care pot să facă o lucrare bună pentru a ajunge la sufletul oamenilor. De asemenea, să fie alese femei care pot să prezinte adevărul într-o modalitate clară, inteligentă și directă. În mijlocul nostru sunt necesari lucrători care înțeleg nevoia lucrării adânci a harului în inima oamenilor, iar astfel de lucrători trebuie să fie încurajați să se angajeze într-o lucrare misionară serioasă. De multă vreme este nevoie să fie mai mulți lucrători din categoria aceasta. Trebuie să ne rugăm cât se poate de stăruitor: “Doamne, dăruiește-ne puterea de a ne ajuta Unii pe alții,” Eul trebuie să fie îngropat împreuna cu Hristos, iar noi trebuie să fim botezați cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Apoi, călăuzirea Duhului lui Dumnezeu se va vedea în vorbire, în spirit și în modalitatea noastră de a lucra. Ev 472.2

Avem nevoie ca lucrători de bărbați și de femei care înțeleg dovezile credinței noastre, care își dau seama de lucrarea ce trebuie să fie făcută în propovăduirea adevărului și care vor refuza să adreseze cuvinte ce vor slăbi încrederea vreunui suflet în Cuvântul lui Dumnezeu sau vor tulbura buna înțelegere ce trebuie să fie între cei care au aceeași credință. — Letter 54, 1909. Ev 472.3

Un lucrător biblic se adresează bisericii — Fiecare săptămână își are povestea ei. Un suflet sau două primesc adevărul, iar schimbarea minunată a trăsăturilor caracterului lor este văzută cu o asemenea claritate de semenii lor, încât convingerea exprimată de însăși viața lor îi conduce pe alții la adevăr, iar aceștia cercetează acum Scripturile cu sârguință.... Ev 472.4

Sora R. și sora W, îndeplinesc o lucrare la fel de eficientă ca cea a pastorilor, iar la unele adunări, când pastorii sunt chemați în altă parte, sora W. ia Biblia și vorbește adunării. — Letter 169, 1900. Ev 473.1

O soră care se adresează unei mulțimi de ascultători — Noi credem pe deplin în organizația bisericii, dar nimeni nu trebuie să stabilească modalități precise pentru lucrare, deoarece nu toți oamenii sunt impresionați prin aceleași metode.... Ev 473.2

Fiecare persoană își are propria candelă pe care trebuie să o păstreze aprinsă.... O asemenea candelă răspândește pe calea celor rătăcitori mult mai multă lumină decât o întreagă procesiune de torțe care urmăresc să facă paradă. Oh, ce lucrare ar putea să fie îndeplinită, dacă nu ne-am angaja într-un efort ce depășește puterile noastre! Ev 473.3

Învață-i pe oameni lucrul acesta, sora mea, în fața ta sunt deschise multe căi. Vorbește-i mulțimii ori de câte ori ai posibilitatea. Folosește-ți toată influența posibilă, prin orice legătură care poate să fie un mijloc de a pune aluatul în plămădeală. Fiecare bărbat și fiecare femeie au o lucrare de făcut pentru Domnul. Prin metodele cele mai simple, consacrarea față de Dumnezeu și sfințirea vor realiza mai mult decât prin parada impunătoare. — The Review and Herald, 9 mai, 1899. Ev 473.4

Grupe de studiu al Bibliei conduse de femei în cadrul adunărilor de tabără — Adunările noastre de tabără trebuie să fie organizate într-o asemenea modalitate, încât să fie niște școli pentru educarea lucrătorilor. Avem nevoie de o înțelegere mai bună a împărțirii răspunderilor. Fiecare trebuie să fie învățat cum să-și îndeplinească partea lui cu succes.... Cuvântările să fie scurte, iar apoi să se organizeze grupe de studiu al Bibliei. Vorbitorul să se asigure că adevărul a pătruns în mintea oamenilor. Dacă sunt convertite cu adevărat, femeile inteligente pot să ia parte la lucrarea aceasta de conducere a grupelor de studiu biblic. Atât pentru femei, cât și pentru bărbați există un domeniu vast de slujire. — Letter 84, 1910. Ev 473.5