Evanghelizare

109/168

Vizitele pentru vestirea evangheliei

Lucrători care prezintă studii biblice și fac vizite — Aceia care au o anumită experiență ar trebui să aleagă tineri sau persoane mature, care să-i ajute atât în lucrarea pe care o fac în bisericile aflate pe moarte, cât și în locurile noi. Prin implicarea lor în lucrarea personală, ei vor crește în cunoștință și, astfel, zeci de ajutoare vor fi pregătite spre a fi de folos pentru prezentarea studiilor biblice, lucrare de colportaj și vizite în familii. — Letter 34, 1886. Ev 470.3

Tineri chemați în lucrarea de vestire a Evangheliei prin vizite — Sunt multe domenii de lucru în care tinerii pot găsi ocazii de a depune un efort folositor. Ei trebuie să fie organizați în grupe și educați cu minuțiozitate pentru a fi lucrători biblici, surori medicale, colportori, pastori și lucrători misionari medicali. — Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, 546 (1913). Ev 471.1

Femeile în lucrarea de vizitare — Femeile pot să îndeplinească o lucrare bună pentru Dumnezeu, dacă vor învăța mai întâi, în școala lui Hristos, lecțiile prețioase și foarte importante ale blândeții. Ele vor fi în stare să le facă un bine oamenilor, prezentându-le caracterul Domnului Isus.... Ev 471.2

Multe femei, cărora li se încredințează unele lucrări umile pe care să le îndeplinească pentru Domnul, ajung repede să fie nemulțumite cu poziția lor și cred că ar trebui să fie învățători și conducători. Ele doresc să renunțe la lucrarea lor umilă de slujire, care este la fel de importantă la locul corespunzător, ca și responsabilitățile mai mari. Acelea care sunt puse să îndeplinească lucrarea de vizitare vor ajunge repede să creadă că oricine poate să facă lucrarea aceea, că oricine poate să adreseze cuvinte de simpatie și de încurajare și să-i conducă pe oameni într-o modalitate umilă și liniștită la înțelegerea corectă a Scripturilor. Totuși aceasta este o lucrare care necesită multă amabilitate și răbdare, precum și o înțelepciune din ce în ce mai mare.... Ev 471.3

Nicio lucrare îndeplinită pentru Domnul nu trebuie să fie considerată inferioară sau lipsită de importanță.... Dacă este făcută cu voioșia, umilința și blândețea lui Hristos, va avea ca rezultat slava lui Dumnezeu. — Letter 88, 1895. Ev 471.4