Evanghelizare

108/168

Atât bărbații, cât și femeile sunt chemați deopotrivă în lucrarea biblică

Combinarea talentelor pentru o lucrare hotărâtă — Când trebuie să fie făcută o lucrare mare și hotărâtă, Dumnezeu alege atât bărbați, cât și femei, iar dacă talentele lor nu sunt combinate, lucrarea va pierde. — Letter 77, 1898. Ev 469.1

Atât femeile, cât și bărbații pot să ascundă adevărul, în loc să lucreze pentru a-l face să fie vizibil. — Testimonies for the Church 9:128 (1909). Ev 469.2

Unele femei sunt capabile să facă lucrare biblică — Unele femei sunt deosebit de capabile să îndeplinească lucrarea de prezentare a studiilor biblice, iar ele au mult succes în predicarea Cuvântului lui Dumnezeu cu toată simplitatea lui. Aceste femei ajung să fie o mare binecuvântare prin faptul că intră în legătură cu mamele și fiicele lor. Lucrarea acesta este sfântă, iar persoanele care sunt angajate în îndeplinirea ei trebuie să fie încurajate. — Letter 108, 1910. Ev 469.3

Femeile de culoare sunt chemate să lucreze — Într-o noapte, târziu, când nevoile acestui teritoriu misionar mi-au fost prezentate, nu am putut să dorm decât puțin. În mijlocul acestor oameni de culoare trebuie să se facă lucrare misionară medicală, iar ei trebuie să fie educați în domeniul îngrijirii bolnavilor, al gătitului și al altor ramuri importante ale lucrării. Printre ei sunt unii care trebuie să fie educați pentru a lucra în calitate de învățători, lucrători biblici și colportori. — Letter 221, 1904. Ev 469.4

Educarea oamenilor de culoare — Oamenii de culoare trebuie să fie educați și instruiți cu amănunțime pentru a prezenta lecturi biblice și pentru a organiza adunări de tabără printre cei din etnia lor. Mulți au capacități și trebuie să fie pregătiți pentru lucrarea aceasta. — Testimonies for the Church 9:207 (1909). Ev 469.5

Studii biblice prezentate de oameni cu înțelegere spirituală — Când ai prezentat marile adevăruri cruciale ale Bibliei, adevărurile despre harul lui Hristos, inimile au fost impresionate, iar sufletele au fost convertite. Acum, trebuie să asociezi în lucrarea ta oameni cu înțelegere spirituală, care să colaboreze cu tine și care să organizeze studii biblice în timpul zilei, împreună cu noii convertiți, arătându-le cum să se supună puterii Duhului Sfânt, pentru ca sufletele acestea să fie întemeiate ferm și pe deplin în adevăr. Ele au nevoie de o învățătură personală cu privire la numeroase subiecte. — Letter 376, 1906. Ev 470.1

Educarea bărbaților și a femeilor pentru lucrarea biblică — Fratele și sora Haskell organizau studii biblice înainte de amiază, iar după-amiaza, lucrătorii pe care îi instruiau mergeau în vizite din casă în casă. Vizitele acestea misionare și vânzarea numeroaselor cărți și reviste au deschis calea pentru prezentarea lecturilor biblice. La orele de pregătire de dimineața participau aproximativ patruzeci de bărbați și femei, iar în lucrările de după-amiaza era angajat un număr destul de mare dintre elevii aceștia. — The Review and Herald, 29 noiembrie, 1906. Ev 470.2