Evanghelizare

107/168

Femeile în lucrarea de evanghelizare

În timpul acesta de criză — Domnul are pentru femei o lucrare de făcut, așa cum are pentru bărbați. Ele pot să-și ocupe locul în lucrarea Sa în timpul acesta de criză, iar Domnul va lucra prin ele. Dacă inima lor este plină de simțul datoriei și lucrează sub influența Duhului Sfânt, femeile vor avea acea stăpânire de sine care este cerută pentru timpul acesta. Domnul va face să strălucească lumina chipului Său peste femeile acestea pline de jertfire de sine și le va da o putere care o va depăși pe aceea a bărbaților. Ele pot să facă în familii o lucrare care atinge sfera interioară a vieții și pe care bărbații nu pot să o facă. Ele se pot apropia de inima unora la care bărbații nu pot să ajungă. Lucrarea lor este necesară. — The Review and Herald, 26 august, 1902. Ev 464.2

Femei care au pe inimă lucrarea — Femeile care au pe inimă lucrarea lui Dumnezeu pot să facă mult bine în zonele în care locuiesc. Domnul Hristos vorbește despre femeile care L-au ajutat în predicarea adevărului, iar Pavel, de asemenea, vorbește despre femei care au colaborat cu el în lucrarea Evangheliei. Totuși cât de limitată este lucrarea făcută de aceia care, dacă ar dori, ar putea să facă o lucrare vastă. — Letter 31, 1894. Ev 465.1

Când femeile credincioase simt o răspundere pentru suflete — M-am gândit că, având în vedere experiența ta, sub îndrumarea lui Dumnezeu, poți să-ți exerciți influența pentru a organiza ramuri de lucru în care femeile se pot uni pentru a lucra împreună pentru Domnul. Cu siguranță, ar trebui ca un număr mare de femei să fie angajate în lucrarea de slujire a oamenilor suferinzi pentru a-i încuraja și a-i învăța cum să creadă — pur și simplu să creadă — în Isus Hristos, Mântuitorul nostru. Pe măsură ce se dăruiesc Domnului Isus, consacrându-se pe deplin, sufletele vor înțelege doctrină.... Ev 465.2

Mă doare că între surorile noastre din America nu sunt mai multe care să facă tot ce ar putea pentru Domnul Isus. Dacă ar rămâne în Hristos, ele ar primi curajul, puterea și credința pentru lucrare. Multor femei le place să vorbească. De ce nu pot ele să le adreseze cuvintele lui Hristos sufletelor care pier? Cu cât se află într-o legătură mai strânsă cu Domnul Hristos, cu atât inima lor va înțelege mai bine starea nenorocită a sufletelor care nu Îl cunosc pe Dumnezeu și care nu simt dezonoarea adusă lui Hristos, care le-a răscumpărat cu un preț. Ev 465.3

Când vor simți răspunderea pentru suflete și pentru păcatele acestora, femeile vor lucra așa cum a lucrat Hristos. Ele vor considera că niciun sacrificiu nu este prea mare pentru a câștiga sufletele la Hristos. Toți aceia care au dragostea aceasta pentru suflete sunt născuți din Dumnezeu. Ei sunt gata să meargă pe urmele Sale, iar cuvintele și vocea lor vor fi niște talanți folosiți în slujba Domnului. Însăși seva care vine în sufletul lor de la Viță se va transmite pe căile clare ale dragostei față de sufletele care sunt uscate și lipsite de viață. Ev 465.4

În lucrarea aceasta are loc o educație continuă. Dorința de a fi o binecuvântare pentru alții îi descoperă lucrătorului slăbiciunea și lipsa lui de eficiență. Faptul acesta conduce sufletul la Dumnezeu, în rugăciune, Domnul Isus îi dă lumina și Duhul Său Sfânt, iar el înțelege că Hristos este Acela care sensibilizează și zdrobește inima împietrită. — Letter 133, 1898. Ev 466.1

Femeile sunt necesare în diferite ramuri ale lucrării — În diferitele ramuri ale lucrării lui Dumnezeu se află un domeniu vast, în care surorile pot să facă o lucrare bună pentru Domnul. Multe ramuri ale lucrării misionare sunt neglijate, în diferite biserici, o mare parte care este lăsată nefăcută, sau care este făcută deficitar, ar putea să fie îndeplinită bine cu ajutorul pe care îl pot da surorile noastre, dacă sunt învățate corespunzător. Prin diferitele feluri ale lucrării misionare din cămin, ele pot să ajungă la o categorie de oameni la care pastorii noștri nu ajung. Multe dintre femeile nobile care au avut curajul moral de a hotărî în favoarea adevărului pentru timpul acesta au tact, înțelegere și aptitudini care le-ar face să fie niște lucrătoare pline de succes. Lucrarea unor astfel de femei creștine este necesară. — The Review and Herald, 10 decembrie, 1914. Ev 466.2

Partea femeilor în lucrarea de evanghelizare — În diferitele ramuri ale lucrării misionare din cămin, femeile modeste și inteligente își pot folosi capacitățile cu rezultatele cele mai bune. Cine poate să aibă o dragoste atât de adâncă față de sufletele oamenilor pentru care a murit Hristos, așa cum au femeile care sunt părtașe ale harului Său? Cine poate să reprezinte adevărul și exemplul lui Hristos mai bine ca femeile creștine care practică ele însele adevărul? — The Review and Herald, 10 decembrie, 1914. Ev 466.3

Sfătuitor, tovarăș și conlucrător — Dacă își folosește cu înțelepciune timpul și însușirile, bazându-se pe Dumnezeu pentru a primi înțelepciune și putere, femeia poate să fie egală cu soțul ei în calitate de sfătuitor, îndrumător, tovarăș și colaborator, și totuși fără să piardă nimic din modestia și grația feminină. Ea poate să-și înalțe propriul caracter și, în timp ce face lucrul acesta, ea înalță și înnobilează caracterul celor din familia ei, exercitând o influență neștiută, dar puternică asupra celor din jurul ei. De ce femeile nu își cultivă intelectul? De ce nu împlinesc scopul pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru viața lor? De ce nu pot ele să-și înțeleagă puterea și, dându-și seama că toată această putere le este dată de Dumnezeu, să se străduiască să o folosească la maximum pentru binefacerea altora, pentru înaintarea lucrării de reformă, a adevărului și a adevăratei bunătăți în lume? Satana știe că femeile au o putere de influență fie spre bine, fie spre rău și, ca urmare, caută să le înroleze în lucrarea lui. — Good Health, iunie, 1880. Ev 467.1

Puterea unei vieți consecvente — Cât de minunată este misiunea soțiilor, a mamelor și a tinerelor misionare. Dacă doresc, ele pot să exercite o influență spre binele tuturor celor din jurul lor. Prin modestie și printr-un comportament precaut, ele pot să aducă o mărturie cu privire la simplitatea adevărului. Ele pot să facă în așa fel încât lumina lor să strălucească înaintea tuturor, pentru ca oamenii să vadă faptele lor bune și să-L slăvească pe Tatăl lor care este în ceruri. O femeie cu adevărat convertită va exercita o influență puternică spre bine. Ea Îl poate ajuta pe soțul ei în lucrare și poate să ajungă un mijloc de încurajare și de binecuvântare pentru el. Când voința și comportamentul sunt supuse Duhului lui Dumnezeu, binele care poate să fie îndeplinit nu are limite. — Manuscript 91, 1908. Ev 467.2

Purtătoare de poveri pentru Isus — Toate surorile noastre, cele tinere, cele de vârstă mijlocie și cele înaintate în vârstă, pot să ia parte la încheierea lucrării pentru timpul acesta și, lucrând atunci când au ocazia, ele pot să câștige experiența cea mai valoroasă pentru ele. Prin renunțarea la sine, ele vor crește în har. Dacă își educă intelectul în direcția aceasta, ele vor învăța cum să poarte poveri pentru Isus. — The Review and Herald, 2 ianuarie, 1879. Ev 468.1

Aceia care lucrează în cămin — Aceia care angajează bărbați și femei pentru a-i ajuta în munca din cămin trebuie să le ofere un salariu corespunzător. De asemenea, trebuie să-î aprecieze corect. Să nu-i lase să creadă că slujirea lor credincioasă nu este prețuită. Lucrarea lor este la fel de importantă ca lucrarea acelora care prezintă studii biblice și trebuie să li se adreseze cuvinte de apreciere. Adesea, persoanele acestea flămânzesc după înțelegere și simpatie și nu trebuie să fie lipsite de ele, deoarece le merită. Ev 468.2

Femeile care gătesc și îndeplinesc alte treburi în cămin sunt angajate în slujba lui Dumnezeu în aceeași măsură în care sunt angajați cei care fac lucrare biblică. Ele au o mare nevoie de înțelegere și de simpatie, pentru că acesta este un domeniu de lucrare spirituală care păstrează sufletul voios, mângâiat și încurajat. Nu uitați, cu toții suntem niște slujitori. Cei care fac muncile voastre gospodărești sunt prețuiți de Domnul la fel cum sunt prețuiți aceia care prezintă studii biblice. — Manuscript 128, 1905. Ev 468.3