Evanghelizare

106/168

În căutarea celor pierduți

Biblia dusă la ușa fiecărui om — Biblia este pusă la dispoziția tuturor. Ea poate să fie dusă la ușa fiecărui om, iar adevărurile ei pot să-i fie prezentate conștiinței fiecăruia. Sunt mulți oameni care, atunci când le va fi prezentat adevărul, vor cerceta Scripturile zilnic, asemenea bereenilor cei nobili, ca să vadă dacă lucrurile sunt așa cum li s-au spus. Domnul Hristos a zis: “Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.” Aceasta este o lucrare mare și importantă, care ne-a fost încredințată, iar dacă o vom îndeplini, vom fi binecuvântați într-o mare măsură, deoarece ascultarea de porunca lui Hristos nu va rămâne nerăsplătită. El va încununa cu dovezi deosebite ale favorii Sale fapta aceasta de credincioșie exprimată prin împlinirea luminii descoperite în Cuvântul Său. — Sfaturi pentru lucrarea școlii de Sabat, 84 (1889) Ev 461.4

Mulți așteaptă să fie aduși în împărăția lui Dumnezeu — Pretutindeni în lume sunt bărbați și femei care privesc cu nostalgic spre cer. Sufletele care doresc nespus lumină, har și Duh Sfânt își înalță rugăciunile cu lacrimi și cereri. Mulți se află chiar la hotarul împărăției, așteptând doar să fie aduși înăuntru. — Istoria faptelor apostolilor, 109 (1911). Ev 462.1

În căutarea celor pierduți — Lucrarea acesta trebuie să fie îndeplinită cu hotărâre. Pretutindeni în țară, oile pierdute se află chiar în locul în care sunteți. Voi trebuie să căutați și să salvați ce este pierdut. Ele nu știu cum să se întoarcă singure. — Letter 189, 1899. Ev 462.2

Găsirea ocaziilor pentru studiu — În fiecare oraș în care intrați, puneți o temelie solidă pentru o lucrare permanentă. Urmați metodele Domnului. Săvârșind lucrarea din casă în casă, ținând lecturi biblice în familii, lucrătorul poate să ajungă la mulți oameni care caută adevărul. Ei trebuie să-i învețe pe oameni calea Domnului, explicându-le Scripturile, rugându-se și exercitându-și credința. — Testimonies for the Church 7:38 (1902). Ev 462.3

Căutarea sufletelor sincere — Trebuie să fac tot ce pot mai bine pentru a le adresa oamenilor solia că Domnul are suflete sincere în toate orașele noastre, iar acestea trebuie să fie căutate. Domnul nu este mulțumit de realizările noastre. Multe orașe rămân încă practic neatinse. Aceia care se angajează în lucrarea de avertizare a locuitorilor din orașele noastre mari vor învăța cum să câștige sufletele pentru Hristos.... Cum ar putea sufletele acestea să fie convertite, dacă adevărul nu le este prezentat cu seriozitate, învățătură peste învățătură, puțin aici, puțin acolo?... Ev 463.1

Lucrătorii nu trebuie să-și petreacă timpul mergând din nou și din nou în locurile unde bisericile sunt deja consolidate în cunoașterea adevărului, în timp ce pretutindeni în jur se află mulți oameni cărora nu li s-a explicat niciodată adevărul. — Letter 8, 1909. Ev 463.2

Lucrătorul este călăuzit spre casele celor interesați — Lumină, lumină din Cuvântul lui Dumnezeu — iată ce au nevoie oamenii. Dacă învățătorii Cuvântului sunt dispuși să urmeze îndrumarea Domnului, El îi va conduce în așa fel încât să ajungă într-o legătură strânsă cu oamenii. El îi va călăuzi spre casele acelora care au nevoie de adevăr și îl doresc, iar când slujitorii lui Dumnezeu se angajează în lucrarea de căutare a oilor pierdute, însușirile lor spirituale sunt aduse la viață și întărite. — The Review and Herald, 29 decembrie, 1904. Ev 463.3

Un număr înzecit de lucrători — Dacă jumătate din timpul care este petrecut acum cu predicarea ar fi dedicat lucrării din casă în casă, s-ar vedea rezultate favorabile. Astfel, s-ar realiza mult bine, deoarece lucrătorii s-ar apropia de oameni. Timpul petrecut vizitând familiile în liniște, când îi vorbim lui Dumnezeu în rugăciune, cântăm spre lauda Sa și explicăm Cuvântul Său, va face adesea mai mult bine, decât o lucrare publică. De multe ori, mintea oamenilor este impresionată de apelurile personale cu o putere de zece ori mai mare decât prin orice alt fel de lucrare, Familiei vizitate în felul acesta i se vorbește personal. Membrii familiei nu se află într-o adunare numeroasă unde pot să aplice semenilor lor adevărurile pe care le aud. Adevărurile acestea le sunt adresate personal, cu seriozitate și cu o preocupare plină de bunătate. Astfel, li se îngăduie să-și exprime liber obiecțiile și fiecare dintre aceste obiecții poate să fie întâmpinată cu un “Așa zice Domnul”. Dacă lucrarea această este făcută cu umilință și de către oameni a căror inimă este plină de dragostea lui Dumnezeu, se vor împlini cuvintele: “Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate.” — Letter 95, 1896. Ev 463.4

Unii par să fie inabordabili — Aceia care lucrează pentru Dumnezeu vor găsi oameni care nu pot să fie abordați. Ei par să fie jigniți de faptul că intrați în domeniul personal al credinței și devoțiunii lor și nu-i privesc cu bunăvoință pe aceia care sunt colaboratorii lui Dumnezeu. Lucrătorii trebuie să-și abată privirile de la ei înșiși, îndreptându-le spre Isus și acordând atenție îndrumărilor aflate în Cuvântul Său. — Letter 5, 1896. Ev 464.1