Evanghelizare

105/168

Lucrarea personală și sfătuirea înțeleaptă

Exemplul nostru influențează sfatul pe care îl dăm — Când o persoană trece printr-o perioadă de criză a vieții și încerci să-i adresezi un sfat sau un îndemn, puterea de influență spre bine a cuvintelor tale va depinde nemijlocit de exemplul tău și de spiritul în care le spui. Ca să faci binele, mai întâi trebuie să fii bun. Nu poți exercita o influență care să-i transforme pe alții, până când inima ta nu a fost umilită, înnobilată și sensibilizată de harul lui Hristos. Dacă în inima ta s-a produs această schimbare, a trăi spre a-i binecuvânta pe alții va fi pentru tine ceva tot atât de natural cum este pentru trandafir să înflorească, răspândind parfumul său plăcut, sau pentru viță să rodească ciorchinii rubinii. — Cugetări de pe Muntele Fericirilor, 183 (1896). Ev 458.3

Slujirea personală în lucrarea biblică — Este nevoie să ne apropiem de oameni prin eforturi personale. Dacă am petrece mai puțin timp predicând și mai mult timp în lucrarea personală de slujire, s-ar vedea rezultate mai mari. Celor săraci trebuie să li se ușureze povara, cei bolnavi să fie îngrijiți, cei întristați și cei care au pierdut pe cineva drag să fie mângâiați, cei neștiutori să fie învățați, cei lipsiți de experiență să fie sfătuiți. Trebuie să plângem cu cei care plâng și să ne bucurăm cu cei care se bucură. Însoțită de puterea de convingere, de puterea rugăciunii și de puterea iubirii lui Dumnezeu, această lucrare nu va fi și nici nu poate fi lipsită de roade. — Divina vindecare, 143, 144 (1905). Ev 459.1

Femeile ca soli ai milei — Avem o mare nevoie de femei consacrate care, ca niște soli ai milei, să viziteze mamele și copiii acasă și, dacă este necesar, înainte de a începe să le vorbească despre adevărul pentru timpul acesta, să le ajute în îndeplinirea datoriilor gospodărești de zi cu zi. Veți constata că, prin metoda aceasta, lucrarea voastră de slujire va avea ca rezultat câștigarea de suflete. — The Review and Herald, 12 iulie, 1906. Ev 459.2

Câștigarea inimilor prin interesul față de cei bolnavi — Frații mei și surorile mele, consacrați-vă Domnului pentru slujire. Nu lăsați nici o ocazie să treacă nefolosită. Vizitați-i pe cei bolnavi și suferinzi și arătați un interes amabil față de ei. Dacă e cu putință, faceți ceva pentru ca ei să se simtă mai bine. Prin mijloacele acestea, puteți să le influențați inima și să le adresați un cuvânt pentru Hristos. — Testimonies for the Church 9:36 (1909). Ev 459.3

A fi un prieten al familiei — Surorile pot să facă mult pentru a ajunge cu duioșie la inima oamenilor. Oriunde vă aflați, lucrați cu simplitate. Dacă vă aflați într-o casă unde sunt copii, arătați interes față de ei. Faceți-i să vadă că îi iubiți. Dacă vreunul este bolnav, oferiți-vă să-l tratați. Ajutați mamele împovărate de griji să-și aline copilul suferind. — The Review and Herald, 11 noiembrie, 1902. Ev 460.1

Oamenii sunt mântuiți individual, nu în masă — Pentru a conserva, sarea trebuie să se amestece cu substanța la care este adăugată, să pătrundă și să o impregneze. Tot astfel, prin asocierea cu alții și prin relațiile personale, oamenii vin în legătură cu puterea mântuitoare a Evangheliei. Ei nu sunt mântuiți în masă, ci ca indivizi. Influența personală este o putere, de aceea trebuie să ne apropiem de cei pe care dorim să-l binecuvântăm. — Cugetări de pe Muntele Fericirilor, 59 (1896). Ev 460.2

Nevoia de femei care să fie sfătuitori23— Dacă o femeie, indiferent cine, ți se adresează în nevoia ei de simpatie și înțelegere, oare trebuie să te ocupi de ea, să o încurajezi, să primești scrisori de la ea și să simți o responsabilitate deosebită de a o ajuta? Fratele meu, tu trebuie să îți schimbi atitudinea față de asemenea situații și să fii un exemplu bun pentru frații tăi pastori. Păstrează-ți simpatia pentru membrii familiei tale, care au nevoie de tot ce poți să le oferi. Ev 460.3

Când o femeie se află în necaz, să-și împărtășească necazul cu alte femei. Dacă femeia aceasta, care a venit la tine, are motive să se plângă de soțul ei, atunci ar trebui să-i spună necazul ei unei alte femei care, dacă este necesar, poate să îți vorbească despre problemele acelei femei, fără nici o aparență de rău. Ev 460.4

Tu nu pari să-ți dai seama că, prin comportamentul tău în această situație, exerciți o influență greșită. Fii atent la cuvintele și la faptele tale. — Letter 164, 1902. Ev 461.1

O lucrare importantă cu care Cerul se unește — Lucrarea pe care o îndeplinești24 pentru a le ajuta pe surorile noastre să-și înțeleagă responsabilitatea personală față de Dumnezeu este bună și necesară. Totuși, în timp ce lucrarea acesta este prezentată în propoziții clare, simple și precise, ne așteptăm ca îndatoririle din cămin să nu fie neglijate, ci să fie împlinite într-o modalitate mult mai inteligentă. Domnul dorește să-i conștientizăm cu privire la valoare sufletului omenesc pe toți aceia care nu înțeleg valoarea aceasta. Ev 461.2

Dacă putem planifica să avem grupe regulate și bine organizate, formate din persoane învățate într-o modalitate inteligentă cu privire la rolul pe care ar trebui să îl aibă în calitate de slujitori ai Domnului, bisericile noastre vor avea acea vitalitate de care au nevoie de multă vreme. Frumusețea sufletului pe care Domnul Hristos l-a salvat va fi prețuită. În general, surorile noastre trec prin greutăți mari din cauza familiilor lor tot mai numeroase și a încercărilor lor care nu sunt înțelese de alții. Am dorit mult să avem femei care să poată fi educate pentru a le ajuta pe surorile noastre să se ridice din descurajarea lor și să simtă că pot să îndeplinească o lucrare pentru Domnul. Faptul acesta aduce în viața lor raze de soare, care se reflectă asupra inimii altora. Dumnezeu te va binecuvânta pe tine și pe toți aceia care ți se vor alătura în lucrarea aceasta importantă. — Letter 54, 1899. Ev 461.3